Nové odrůdy košťálovin a kořenových zelenin

Dovolujeme si předložit stručnou informaci o nově registrovaných odrůdách košťálovin a kořenových zelenin, u nichž bylo v roce 2007 ukončeno registrační řízení a odrůdy byly zapsány ve Státní odrůdové knize.

Za výše uvedené období bylo celkem registrováno 51 nových odrůd zelenin, zrušena registrace u 527 odrůd (nepodání žádosti o prodloužení) a prodloužena registrace u 94 odrůd. (vložit graf 1). Část odrůdových zkoušek v roce 2007 se týkala prodloužení registrace starších odrůd (14 % změn), u kterých uplynulo 10 let od předchozí registrace. Z celkového počtu nově registrovaných odrůd činí 18 % odrůdy košťálovin a kořenové zeleniny. Nejvíce nově registrovaných odrůd bylo zaznamenáno u ředkviček a hlávkového zelí (vložit graf. 2)
Stabilizoval se trend ve snížení počtu nově registrovaných odrůd zelenin z minulých let (vložit graf 3). Vstupem ČR do Evropské unie v roce 2004 se již u nás přestaly zkoušet v Evropě registrované zahraniční odrůdy zelenin a nové registrace se týkají převážně jen odrůd vyšlechtěných českými firmami. Po notifikaci (úředním oznámení odrůd) se tyto naše nové odrůdy stávají součástí Společného evropského katalogu odrůd zeleniny.

Kedluben (Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes L.)
´Kref´
Je to bílá raná hybridní odrůda pro rychlení a nebo celoroční polní pěstování. Byla vyšlechtěna firmou Moravoseed, spol. s r.o., Mikulov, Česká republika.
Rostlina je středně vysoká se středně velkými, polovzpřímenými středně šedozelenými listy, středně dlouhými a středně tlustými řapíky. Bulva je středně velká, příčně elipsovitá s kvalitní jemnou dužninou. Odrůda je odolná proti dřevnatění, vybíhání do květu a praskání bulev. Doporučuje se pěstování ve sponu 25 x 25 až 30 cm.

Mrkev (Daucus carota L.)
´Amsterdam 2´ (Synonymum názvu odrůdy: ´Amsterdamse Bak – 2´)
Raná odrůda určená pro letní sklizně s využitím zejména pro přímý trh včetně svazkování. Jedná se o starou světovou odrůdu, která byla paralelně registrována firmou Przedsiebiorstwo Hodowlano-Nasienne Wieslaw Legutko, Polsko. Zmocněným zástupcem pro ČR je firma AZ, spol. s r.o., Podivín.
Listy jsou vzpřímené, velmi krátké až krátké, středně zelené a jemně členité. Kořen je středně dlouhý až dlouhý, úzký, úzce obdélníkovitého tvaru s tupým zakončením a slabě rýhovaným povrchem. Zbarvení pokožky a korové části je středně oranžové a dřeně středně až světle oranžové, dřeň je převážně stejně zbarvená jako korová část. Rozsah zelenání hlavy na povrchu je velmi malý až malý, vnitřní zelenání je jen velmi slabé. Hlava má obvykle antokyanové zbarvení.
´Marion´
Středně raná hybridní odrůda typu Nantes vhodná pro letní až podzimní sklizně. Byla vyšlechtěna firmou Moravoseed, spol. s r.o., Mikulov, Česká republika.
Listy jsou vzpřímené až polovzpřímené, středně dlouhé, středně zelené a středně členité. Kořen je středně dlouhý, středně široký, úzce trojúhelníkovitého až úzce obdélníkovitého tvaru s tupým až tupě špičatým zakončením a velmi slabě až slabě rýhovaným povrchem. Zbarvení pokožky a korové části je středně oranžové a dřeně středně až tmavě oranžové, dřeň je stejně zbarvená jako korová část. Hlava na povrchu ani uvnitř nezelená nebo zelená jen velmi slabě a nemá antokyanové zbarvení.
Obsah karotenu a sušiny je střední, cukru je vysoký.

Ředkev (Raphanus sativus L. var. niger (Mill.) S. Kerner)
´Runder schwarzer´
Je to diploidní středně pozdní odrůda pro letní až podzimní pěstování. Jedná se o starou světovou odrůdu, která byly paralelně registrována firmou Przedsiebiorstwo Hodowlano-Nasienne Wieslaw Legutko, Polsko. Zmocněným zástupcem pro ČR je firma AZ, spol. s r.o., Podivín.
Rostlina má střední počet vzpřímených až polovzpřímených, dlouhých a širokých listů, široce vejčitého tvaru, tmavě zelené barvy se středně vysokým počtem laloků. Bulva je středně dlouhá, tlustá, kruhovitého tvaru s černou barvou pokožky se středně zbrázděným povrchem. Dužnina je matně bílá, nemá tendenci k houbovatění.
Odrůda při výsevu v červenci až srpnu je odolná proti vybíhání do květu. Doporučený spon je 30 x 10 cm.
Poznámka: Odrůda Kulatá černá je synonymem k Runder schwarzer (Viz Společný evropský katalog odrůd druhů zeleniny).

Ředkvička (Raphanus sativus L. var. Sativus)
´De dix-huit jours´
Jedná se o diploidní ranou válcovitou červenobílou odrůdu vhodnou pro rychlení a jarní nebo podzimní polní pěstování. Jde o starou odrůdu, která byla paralelně registrována firmou Przedsiebiorstwo Hodowlano-Nasienne Wieslaw Legutko, Polsko. Zmocněným zástupcem pro ČR je firma AZ, spol. s r.o., Podivín.
Listy jsou vzpřímené až polovzpřímené, středně dlouhé, vejčitého tvaru, středně až silně laločnaté, středně šedozelené. Bulvičky jsou tenké, úzce obdélníkovitého tvaru na bázi tupé, rumělkové barvy světlé až střední intenzity s malou až středně velkou bílou špičkou, matně bílou až narůžovělou dužninou a tenkou pokožkou. Kořínek je tenký až středně tlustý.
Odrůda je odolná proti praskání bulviček, málo odolná proti houbovatění dužniny a málo odolná proti vybíhání do květu.
´Flamboyant 2´
Je diploidní poloraná válcovitá červenobílá odrůda vhodná pro jarní nebo podzimní polní pěstování. Jedná se o starou odrůdu, která byla paralelně registrována firmou Przedsiebiorstwo Hodowlano-Nasienne Wieslaw Legutko, Polsko. Zmocněným zástupcem pro ČR je firma AZ, spol. s r.o., Podivín.
Listy jsou polovzpřímené, středně dlouhé, vejčitého tvaru, silně laločnaté, středně šedozelené. Bulvičky jsou tenké, úzce obdélníkovitého tvaru na bázi tupé, rumělkové barvy světlé až střední intenzity s malou bílou špičkou, matně bílou až narůžovělou dužninou a tenkou pokožkou. Kořínek je středně tlustý.
Odrůda je odolná proti praskání bulviček, středně odolná proti houbovatění dužniny a málo odolná proti vybíhání do květu.
´Silesia´
Je diploidní poloraná válcovitá červenobílá odrůda vhodná pro jarní nebo podzimní polní pěstování. Byla registrována firmou Przedsiebiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkólkarstwa, Polsko. Zmocněným zástupcem pro ČR je firma AZ, spol. s r.o., Podivín.
Listy jsou polovzpřímené, středně dlouhé, vejčitého tvaru, středně až silně laločnaté, středně zelené. Bulvičky jsou tenké, úzce obdélníkovitého tvaru na bázi tupé, šarlatově červené až rumělkové barvy střední intenzity s malou bílou špičkou, matně bílou až narůžovělou dužninou a tenkou až středně tlustou pokožkou. Kořínek je středně tlustý.
Odrůda je odolná proti praskání bulviček, středně odolná proti houbovatění dužniny a málo až středně odolná proti vybíhání do květu.

Zelí hlávkové bílé (Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.)
´Atila´
Pozdní hybridní odrůda pro podzimní sklizně určená ke skladování s využitím pro přímý trh. Byla vyšlechtěna firmou Moravoseed, spol. s r.o., Mikulov, Česká republika.
Rostlina je vysoká se středně velkým až velkým průměrem a středně dlouhým až dlouhým vnějším košťálem. Listy jsou středně velké, vzpřímené až polovzpřímené u báze až vodorovné, tmavě zelené, bez bublin nebo jen velmi slabě bublinaté s malou velikostí bublin a středně ojíněné. Hlávka je středně velká, na podélném řezu široce obvejčitá až kruhovitá, velmi hustá, dobře krytá, středně zelená až šedozelená, uvnitř bělavá se středně hrubou vnitřní strukturou a středně dlouhým až dlouhým vnitřním košťálem. Odrůda je odolná proti praskání hlávek.Doporučuje se pěstování ve sponu 50 x 50 až 60 cm.
´Hornet´
Je velmi raná hybridní odrůda pro jarní sklizně. Byla vyšlechtěna firmou Moravoseed, spol. s r.o., Mikulov, Česká republika.
Rostlina je velmi nízká až nízká s malým až středně velkým průměrem a krátkým vnějším košťálem. Listy jsou malé až středně velké, polovzpřímené až vodorovné, středně zelené, bez bublin nebo jen velmi slabě bublinaté se středně velkými bublinami, slabě ojíněné. Hlávka je malá až středně velká, na podélném řezu kruhovitá, středně hustá, dobře krytá, světle žlutozelená, uvnitř žlutavá se středně hrubou vnitřní strukturou a středně dlouhým vnitřním košťálem.Odrůda je středně odolná proti praskání hlávek. Doporučuje se pěstování ve sponu 40 x 40 cm).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *