Nová koncepce péče Lednicko-valtického areálu

Jak pečovat o památky a krajinu Lednicko-valtického areálu na jižní Moravě by mohla v budoucnu rozhodovat skupina lidí složená z odborníků napříč různými obory. Uvažuje se o tom v návrhu, který v úterý předloží vládě ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

Skupina by měla pracovat do té doby, než bude Jihomoravský kraj schopen sám pečovat o areál zapsaný již sedm let v seznamu světového dědictví UNESCO.
Kulturní a přírodní památka Lednicko-valtický areál nemá ve svém rozsahu a charakteru v Evropě obdoby. Podle odborníků je takzvanou památkou smíšeného charakteru. Ty dnes však trpí nedostatkem péče, protože v rámci změn struktury veřejné správy byla oddělena památková péče od ochrany přírody. Území mezi Lednicí a Valticemi je ale kulturní krajinou, kde stavební památky tvoří s přírodními krásami symbiózu – tak kdysi území vznikalo, a proto ho obdivují laici i odborníci.
Ministr ve svém návrhu připomíná, že zatímco ministerstvo kultury věnuje památkám v areálu péči (za léta 1997 až 2003 přispělo 333 milionů korun), náklady na péči o krajinu hradil do svého zániku příslušný okresní úřad za podpory ministerstev pro místní rozvoj, zemědělství, životního prostředí a dalších státních institucí. V letech 2000 až 2002 například zaplatil okres Břeclav za úpravy krajiny 35 milionů korun. Po zániku okresů ale tyto peníze chybějí.
Péče o areál musí být podle ministra mezioborová. Klíčovými resorty mají být z hlediska zájmu ochrany kulturní krajiny ministerstvo kultury a životního prostředí, z hlediska jeho udržitelného rozvoje pak ministerstvo pro místní rozvoj a zemědělství. Ve skupině by měly být zastoupeny i Jihomoravský kraj, město Břeclav, mikroregion Lednicko-valtický areál,
Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity, Správa chráněné krajinné oblasti Pálava a Český svaz ochránců přírody.
Podle odhadů zmíněných v Ambrozkově návrhu obnova a záchrana stavebních památek vyžaduje asi deset milionů korun a obnova parkových a krajinářských prav téměř 20 milionů korun. Udržovací péče bude vyžadovat minimálně deset milionů korun ročně. Pro ochranu území je možné využívat i fondy Evropské unie – koordinaci investičních záměrů má pomoci právě zamýšlená skupina.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *