Nová kniha o zelenině přichází na trh

Nakladatelství Profi Press, s. r. o. vydává další z řady odborných publikací. Kniha s názvem Zelenina – pěstování, ekonomika, prodej od autorského kolektivu vedeného pedagožkou Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně doc. Ing. Kristinou Petříkovou, CSc. je určena zejména profesionálním pěstitelům zeleniny, ale lze ji doporučit také studentům středních a vysokých škol příslušného zaměření a také všem zájemcům o danou problematiku.

Hlavní náplní knihy je popis jednotlivých druhů košťálové, kořenové, plodové a cibulové zeleniny, jakož i zeleniny luskové, listové a stonkové. Každá kapitola obsahuje informace o původu jednotlivých druhů, jejich nárocích, pěstování, ochraně a odrůdách. Samostatné kapitoly jsou věnovány ekonomice pěstování konkrétních skupin zelenin.
Publikace obsahuje následující přílohy a tabulky: Přehled odrůd zeleniny, Chemická ochrana zeleniny, Význam jednotlivých nutričních látek, Způsoby úpravy osiva, Příklad výpočtu dávek hnojiv, Přehled uvedených účinných herbicidních látek, Obecné problémy ochrany zeleniny a Doporučené podmínky pro skladování zeleniny v běžné atmosféře.
Kniha je doplněna řadou fotografií a má 213 stran.
Publikaci i její potenciální přínos ve své recenzi pro české zelinářství zhodnotil odborník na slovo vzatý – prof. Ing. Jan Lužný,CSc.:
Kolektiv vysokoškolských pedagogů a odborných pracovníků zpracoval přehlednou a instruktivní publikaci k problematice zelinaření.
I když pěstování zeleniny u nás zaznamenalo citelný pokles, její produkce je neodmyslitelnou a nezbytnou součástí zahradnické činnosti. Vždyť zelinaření má v českých zemích svou tradici a svým způsobem se podílí na utváření krajiny. Mnohé zelinářské druhy u nás vypěstované se proslavily svojí výjimečnou kvalitou i v zahraničí. Nehledě k tomu, že zelinářství bylo vždy odvětvím, které nabízelo široké možnosti pro zaměstnanost. Naší povinností je tuto činnost zachovat.
Je pravdou, že v důsledku otevření hranic a rozšíření obchodu se zahraničím je k nám importováno nebývalé množství zeleninových druhů ve velkém výběru a nižších prodejních cenách. I když se jedná o produkt vzhledově snad lákavý, bývá často předčasně sklizen, a je tedy nutričně i dieteticky méně kvalitní.
Naši pěstitelé zeleniny mají předpoklady dodávat na trh, do nemocnic, lázní a společenských stravovacích zařízení zeleninu čerstvou, vyprodukovanou podle stávajících pěstitelských i fytokaranténních norem ve výběrovém sortimentu druhů i odrůd.
Naše odborná praxe již delší dobu postrádala publikaci domácích autorů instruktivním způsobem informující pěstitelskou, zelinářskou praxi o současných možnostech pěstování těch zelinářských druhů, které by měly i nadále zůstat nosnými druhy domácí produkce, jakož i druhů méně rozšířených, ale dieteticky významných. To svým způsobem zvládl kolektiv vedený doc. Ing. Kristínou Petříkovou, CSc. ze Zahradnické fakulty MZLU Brno v Lednici. Kromě pěstitelských technologií je v publikaci uvedena i botanická charakteristika, nutriční hodnota, nejrůznější choroby a škůdci, včetně ochrany proti nim, a ekonomika pěstování. Za cenné považuji zařazení výsledků výzkumné činnosti, jakož i praktických zkušeností autorů. Kniha je svým obsahem a zpracováním určena nejen odborné pěstitelské veřejnosti, ale lze ji doporučit jako studijní materiál pro studenty středních a vysokých škol příslušného zaměření.
Jsem přesvědčen, že publikace nalezne dobré uplatnění a napomůže k oživení zájmů o pěstování zeleniny.
Přeji knize, aby splnila svůj úkol a aby se zasloužila o revitalizaci našeho českého a moravského, tradičně známého zelinářství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *