Netkané textílie pri prirýchľovaní zeleniny

Trend zvyšovania produkcie a kvality zeleniny si vyžaduje stále nové prístupy a metódy. Plastické látky priniesli viditeľný pokrok pri pestovaní zeleniny. Boli to hlavne polyetylénové fólie, ktorých široké uplatnenie v zeleninárskej výrobe je veľmi dobre známe.

Trvalou snahou pestovateľov je vyprodukovať dostatočné množstvo kvalitných produktov. V záujme zdravej výživy obyvateľstva je potrebné zabezpečiť dostatok čerstvej zeleniny po celý rok. V našich klimatických podmienkach však nie je možné pestovať zeleninu v poľných podmienkach počas celého roka. Preto sa hľadali nové metódy, ktoré by ovplyvnili rast a vývoj rastlín a umožnili rozložiť ich zber do dlhšieho časového obdobia. Okrem širokej odrodovej skladby, postupných výsevov a zberov, patrí sem aj vytváranie vhodnej mikroklímy, ktorou by sa ovplyvnil pestovateľský cyklus.
V Európe sú už netkané polypropylénové textílie v zeleninárskej produkcii využívané na rôzne účely. Používajú sa ako nastielací materiál pri priamych výsevoch na urýchlenie vzchádzania dlho klíčiacich semien, na zakrytie už vysadených priesad, na tzv. mulčovanie – nastielanie proti burine a tiež aj v šľachtení a semenárstve na izoláciu.
V mnohých krajinách, ako v Holandsku, Nemecku, Francúzsku si pestovatelia nevedia predstaviť pestovanie vo voľnej pôde bez zakrytia superľahkými netkanými textíliami. Tento ochranný veľmi ľahký povlak prepúšťajúci vodu a slnečné žiarenie, chráni rastliny pred nepriaznivými klimatickými podmienkami – jarné mrazíky, silný vietor, prudký dážď.
Spôsob výroby zabezpečuje netkanej textílii veľmi dobré fyzikálne vlastnosti: pevnosť, stálosť voči poveternostným podmienkam. Štruktúra vlákna umožňuje veľmi dobrú priepustnosť pre vodu – vzduch – teplo. Dôležitým a nezanedbateľným faktorom je jej zdravotná nezávadnosť.

Materiál a metóda
Pri riešení danej úlohy bola v pokuse za účelom prirýchlenia skorej poľnej zeleniny, použitá netkaná polypropylénová textília Pegas – Agro UV 17. Tento druh modifikácie s hmotnosťou 17 g .m-2 sa používa hlavne na plošné pokrytie porastov.
Na pripravené záhony sme postupne vysievali a vysádzali nasledovné plodiny: reďkovku, mrkvu, šalát, kel a kaleráb.
Reďkovku a mrkvu sme vysievali do riadkov vzdialených 0,15 a 0,20 m. Parcelky sme po výseve prikryli textíliou a okraje opatrne prihrnuli zeminou. Nakoľko po vzídení sa textília musela odokryť a porast reďkovky a mrkvy vyjednotiť a tiež prekypryť. Po ukončení týchto prác sme textíliu opäť natiahli a ponechali na poraste až do zberu. Kontrolné varianty sme po výseve nechali bez prikrytia.
Šalát, kel a kaleráb bol predpestovaný v rašelinových zakoreňovačoch. Dobre vyvinuté priesady v balíčkoch sme vysádzali na vopred pripravené a vyznačené parcelky. Porast po vysadení a dôkladnej zálievke bol následne prikrytý textíliou a to tak, aby sa volne vlnila a nebránila priesadám v raste. Aj pri týchto plodinách sme parcelky kontrolných variantov nechali voľné bez prikrytia. Záhony sme niekoľkokrát odokryli za účelom prekyprenia a odburinenia porastu. Pred zberom sme z parceliek textíliu opatrne zložili, zrolovali a odložili pre použite v budúcej sezóne.

Dosiahnuté výsledky
Výsev reďkovky bol urobený v poslednej dekáde marca. Pri kontrolnom variante sme zaznamenali o 4 dni oneskorenú 75% poľnú vzchádzavosť.
V polovici apríla sa vyskytli prízemné mrazíky, ktoré čiastočne poškodili klíčne listy na nekrytom variante porastu
Zber reďkovky bol urobený o 9 dní skôr na parcelkách pokrytých textíliou. Ako vhodné na pestovanie v týchto podmienkach sa osvedčili odrody ’Granát’ a ’Korund’, ktoré majú pomerne slabé olistenie.
Mrkva bola v tomto roku vysiata v marci a vzchádzanie na kontrolnom variante bolo oneskorené o 5 dní. Zber mrkvy pod textíliou bol urobený o 8 dní skôr oproti kontrole.
Šalát na trvalé stanovište bol vysadený v polovici marca. Z vysadených odrôd v tomto roku bola najlepšia odroda ’Deon’. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou proti vybiehaniu. Hlávky má svetlo zelené, strednej veľkosti a na parcelke sú tvarovo veľmi vyrovnané. Pri odrode ’Kráľ máje’ v dôsledku aprílových nízkych teplôt došlo k načervenaniu okrajov vrcholových listov hlávky.
Ako ďalšie boli v pokuse vysadené priesady kalerábu a kelu. Ujatosť po výsadbe bola veľmi dobrá. Z odrôd kalerábu, okrem tradičnej ’Morávie’ sa osvedčila odroda ’Dvorana’, ktorá sa vyznačuje odolnosťou proti deformácii buliev pri nízkych teplotách. Plocho guľaté buľvy majú jemné a krátke olistenie, vhodné pre pestovanie pod textíliou.
Z pokusných parceliek hlúbovín bola textília odstránená 14 dní pred začiatkom zberu, ktorý bol o 9 a 8 dní skôr ako pri nepokrytých variantoch. Pri porovnaní s nekrytým variantom bol rozdiel nielen v skoršom zbere ale aj vo výťažnosti, nakoľko na parcelkách s textíliou nedošlo po výsadbe k žiadnemu vypadnutiu rastlín.

Záver
Netkanú textíliu Pegas-Agro UV-17 sme použili v pokusoch pri jarnom výseve a výsadbe skorej poľnej zeleniny. Textíliu sme aplikovali priamo po výseve a výsadbe, voľne bez napnutia sme prekryli záhony a okraje prihrnuli zeminou.
Mikroklíma, ktorá sa pod textíliou vytvára, urýchlila vzchádzanie vysiatej reďkovky a mrkvy v priemere o 4 až 5 dní, ďalej umožnila lepšie zakoreňovanie, lepšiu ujatelnosť a rýchlejší rast vysadených priesad šalátu, kalerábu, kelu a to o 6, 7 až 8 dní. Tým bol dosiahnutý skorší zber oproti variantu bez prikrytia.
Ďalej aplikáciou textílie sa zamedzilo poškodeniu porastu reďkovky vplyvom krátkodobého poklesu teplôt, ktorý sa vyskytol v polovici apríla.
Netkaná textília v zeleninárskej výrobe slúži na jednoduchú ekologickú a účinnú ochranu pestovaných rastlín.
Výhodou je, že pri šetrnom zaobchádzaní sa môže opakovane použiť v budúcej pestovateľskej sezóne. Používanie netkanej textílie patrí k významným intenzifikačným faktorom v poľnom zeleninárstve.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *