Není problém zeleninu prodat, ale …

Pěstování a produkce zeleniny patří v současné době k velmi rizikovém podnikání. Faktorů, které se na tomto stavu podílejí, je více: velmi levné dovozy zeleniny ze zahraničí, ukončení činnosti mnoha zpracovatelských podniků, silná pozice obchodních řetězců, slabá pozice nepříliš odbytových družstev, existence nedobytných pohledávek, často dlouhé termíny splatnosti, velmi obtížné získání bankovních úvěrů i přes existující možnost záruky PGRLF aj.

Mnoho radosti mezi zelináři nalézt nelze, stačí sledovat velmi rychlý výrazný pokles pěstebních ploch. Potěší proto, pokud se setkáte s optimismem a vírou v lepší budoucnost. Mezi ty, které neopouští dobrá nálada, patří Ing. Jaroslav Jandl ze Semic, spoluvlastník firmy J+N Semice.
Ekonomika a zaměstnanci
Hlavní problémy jsou podle Jaroslava Jandla v současnosti dva: peníze a získání kvalitních zaměstnanců. Není problém vypěstovat a prodat, ale najít solventní a seriózní odběratele. Odhadnout, zda jde o potenciálního odběratele – neplatiče, je často velmi obtížné a vyžaduje to čas, zkušenosti a dobrou orientaci v obchodním prostředí. Nešvarem je také špatná platební morálka, vyznačující se placením faktur dlouho po termínu splatnosti.
Získání nového, kvalitního člověka pro práci ve skleníku nebo na poli je dnes velmi obtížné a často nezbývá, než podstoupit administrativní bitvu s Úřadem práce a zaměstnat cizince z východu. Firma J+N Semice má v současnosti osmdesát zaměstnanců, 50 stálých a 20 až 30 sezónních. Velmi perspektivně se rozvíjí spolupráce se SOŠ Český Brod-Liblice, která umožňuje studentům brigády.
Investice do technologií
Prostředky na potřebné investice do zvyšování intenzity výroby a snižování nákladů jsou velmi omezené, a to nejen vzhledem k odbytovým cenám, ale i neochotě bank poskytovat úvěry zemědělským podnikům. Dokonce ani garance PGRLF ochotu velmi často příliš nezvýší.
V Semicích myslí zvláště na modernizaci agrotechnických technologií, a to jak strojového parku, tak i skladovacích prostor. V nedávné době proto koupila firma nový traktor a zmodernizovala sklad cibule o kapacitě 300 tun. V uplynulých třech letech k tomu lze přičíst i rekonstrukci vytápění skleníku a zavedení kapkové závlahy. V budoucnosti plánuje i nákup sklízecích strojů.
Odběratelé prořídli
Ještě nedávno byl stabilním odběratelem zpracovatelský průmysl. Spolupráce dávala jistotu odběru za slušné ceny. V současnosti počty konzerváren a mrazíren zpracovávajících tuzemskou zeleninu prořídly a pokud fungují, je doba splatnosti dodaného zboží často velmi dlouhá. Přáním mnoha pěstitelů je uzavření spolupráce s obchodním řetězcem. Výhodou jsou velké objemy dodaného zboží a platební jistota, nevýhodou jsou nízké ceny, které často vlivem konkurence ještě klesají. Třetí skupinu tvoří velkoobchody. Jejich počet se zmenšuje, prodejní ceny jsou nižší než při dodávkách do řetězců. Čtvrtou možností je síť vlastních prodejen.
Firma J + N Semice v letošním roce přerušila z důvodu dlouhých lhůt splatnosti spolupráci se zpracovateli. Dodává do řetězce Tesco a několika velkoobchodů. Síť pěti vlastních obchodů v okolí přináší hotové peníze za cenu větší organizační náročnosti.
Současná produkce
Hospodaření na 300 hektarech polí a hektaru skleníků vyžaduje dobrou organizaci a rozdělení odpovědnosti. Ing Jaroslav Jandl – vystudovaný ekonom, se proto zaměřuje především na jednání s obchodními partnery a v současnosti navíc řídí práci ve skleníku u Kouřimi.
Třetina výměry, tj. 300 ha, je vyhrazena raným bramborám, na 60 ha se pěstuje košťálová zelenina jako květák, zelí a brokolice. Na 50 ha je kořenová zelenina – mrkev, celer a petržel. V osevním postupu lze nalézt i 30 ha cibule a 20 ha rané zeleniny (ředkvička, kedluben pod fólií, rané zelí aj.). Zbývajících 20 až 30 ha je oseto obilninami, které působí jako přerušovač osevního postupu.
Produkce sadby pro polní hospodaření byla hlavním motivem ke vložení investic do zakoupení skleníkového areálu nedaleko Kouřimi v roce 1998. Skleníky LUR 3, postavené v roce 1986, jsou ve velmi dobrém stavu, přestože se po privatizaci od roku 1992 šest let nevyužívaly. Hlavní změnou, ke které bylo potřeba sáhnout, bylo nahrazení parního vytápění plynovými topidly nizozemské firmy Priva. Nezbytností zajišťující efektivitu pěstování je využívání kapkové závlahy od firmy Netafim.
Práce ve skleníku je podřízena snaze o maximální využití plochy během celé sezóny. Kromě sadby, pěstované především pro vlastní potřebu, je čtvrtina rozlohy určena pro pěstování rajčat ve volné zemi. Velikou výhodou skleníku je jeho poloha mimo klasickou zelinářskou oblast, s omezeným výskytem škůdců.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *