Nenápadný motýl – nápadné poškození

V některých letech se lze setkat s většími výskyty zápředníčka trnkového, motýla, jehož housenky poškozují listy slivoní, skalníků, hlohu, ale někdy i dalších druhů rostlin. Na napadených rostlinách vytváří hedvábná hnízda.

Charakteristika a bionomie
Zápředníček trnkový (Scythropia crataegella, Fabricius, 1775) patří do čeledi předivkovitých (Yponomeutidae). Je to drobný motýl s bílými křídly a dvěma šedými příčnými proužky. Rozpětí křídel je 11 až 15 mm, délka těla kolem sedmi milimetrů. Dorostlé housenky jsou sedm až patnáct milimetrů dlouhé, rezavě hnědé, řídce pokryté světlými, jemnými chloupky. Hlavová kapsule je tmavší. Kukla má délku osm milimetrů a je hnědá, se světlejšími skvrnkami.
Přezimují housenky, kuklí se až na jaře. Motýli se z kukel líhnou obvykle v červnu až červenci, při časnějším nástupu jara je lze zastihnout již v druhé dekádě května. Zápředníček trnkový má jednu generaci ročně. Za příznivých podmínek mívá i u nás částečnou druhou generaci. Motýly této generace lze, většinou v srpnu až září, zastihnout společně s housenkami a kuklami v blízkosti hnízd, nebo přímo na jejich povrchu.

Nápadná hnízda i defoliace
Škodlivost zápředníčka trnkového spočívá v žíru housenek na listech. Mladé housenky nejprve minují v listech, které hnědnou a usychají. Starší instary později žerou listy celé a lze je najít uvnitř hnízd, jenž si spřádají z jemného hedvábného vlákna na živných rostlinách. Velikost hnízd je značně variabilní, někdy jde o několik sepředených listů, setkat se však lze i s hnízdy pokrývající celé větve. Právě tato velká hnízda jsou velice nápadná, neboť při tomto rozsahu napadení dochází často k defoliaci rostlin.
Živnými rostlinami zápředníčka trnkového jsou hlohy Crataegus monogyna, C. laevigata, dále skalník (Cotoneaster horizontalis) a slivoně. Uváděn bývá také z trnky (Prunus spinosa) a napadá však další druhy rodu Prunus, někdy může poškozovat i jabloně a hrušně.
Ochrana proti tomuto škůdci nebývá z hlediska biologického významu poškození rostliny potřebná, avšak v okrasných výsadbách lze ošetření považovat za vhodné, a to zejména s ohledem na jejich estetický význam, který je takto výrazně narušen.
Ochranná opatření lze provést mechanicky, kdy malá hnízda škůdce lze odstřihnout a zničit. Při větším rozsahu napadení lze případně provést ošetření insekticidními přípravky např. Agrion Delta, Calypso 480 SC, Decis Mega, Karate se Zeon technologií 5CS, Talstar 10 EC, nebo dalšími, které jsou uvedeny v Seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin platném pro daný rok. Při aplikaci je třeba postupovat tak, aby účinná látka pronikla dovnitř hedvábného hnízda a byl tak zajištěn kontakt s housenkami. Toho lze dosáhnout prostým proniknutím aplikátoru postřikovače do dutiny hnízda. V souvislosti s aplikací insekticidů je třeba brát zřetel na možné zasažení necílových organismů insekticidem, zvláště je třeba brát v úvahu přítomnost včel na rostlinách během jejich kvetení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *