Několik poznámek k černým rybízům Titania a Triton a maliníku Fert“edi Zamatos

V roce 1999 získala firma "Ovocnářská farma Kocmanovi" licenci na výhradní množení odrůd černého rybízu ´Titania´ a ´Triton´ a maliníku ´Fert"edi Zamatos´ nejen pro Českou republiku, ale prostřednictvím svého zástupce i pro Slovensko prostřednictvím firmy "Centrum rozvoja zahradníctva Prievidza". Materiál je přihlášen k registraci a začleněn do pokusů ÚKZÚZ. Ve všech třech případech nejde o odrůdy úplně nové. Již dříve byly snahy získat tyto odrůdy, ale autor neprodal licenci do ČSSR. U maliníku nebyl dostupný kvalitní výchozí materiál.

Černý rybíz ´Titania´ je odrůda zcela výjimečná z mnoha hledisek. Žádná jiná odrůda černého rybízu nemá v sobě tolik výjimečných vlastností:
* vysoký výnos
* značnou výnosovou jistotu
* velké a kvalitní plody
* mimořádnou odolnost vůči chorobám a škůdcům.
´Titania´ a ´Triton´ byly vyšlechtěny ve Švédsku, šlechtitelem Pal Tamasem. ´Titania´ je kříženec ´Altajskaja Desertnaja´ x ´Consortx Kajanin Musta´ F1. Kříženec obsahuje geny následujících druhů a ekotypů: Ribes nigrum europaeum, scandinavicum, sibricum a Ribes ussuriensis Jancz.
Charakteristika hroznu ´Titanie´ (průměrné hodnoty): délka 110 mm, počet bobulí 10 ks, průměr bobule je 14 – 18 mm, hmotnost hroznu 20,3 g, hmotnost bobule 2,0 g. Keř roste extrémně vzpřímeně a má mimořádnou vitalitu. Dobře vyvinuté výhony dosahují délky 140 – 150 cm. ´Titania´ vytváří středně dlouhé až dlouhé hrozny s nápadně velkými, pevnými bobulemi, které vydrží na keři mimořádně dlouho, a to i v plné zralosti. ´Titania´ přináší jak větší počet bobulí ve vztahu k počtu květů, tak podstatně větší bobule v porovnání s jinými odrůdami a tím i lepší hmotnostní třídění celé sklizně. Mimořádně vysoká produkce bobulí na jednom hroznu a téměř úplná absence špatně vyvinutých, zakrnělých bobulí, poukazují na velmi vysoký stupeň samosprašnosti. V důsledku této zásadní vlastnosti může ´Titania´ vykázat výsledky, kterých až dosud nedosáhla žádná odrůda.
Ve středním Švédsku byl proveden pěstitelský pokus: čtyřleté keře ´Titania´ dosahovaly průměrné sklizně 12,2 kg, ´Ben Lomond´ 8,4 a ´Ben Nevis´ 8,0 kg. ´Titania´ je plně odolná proti nemoci padlí (Sphaerotheca mors urvae) a rzi (Cronartium ribicola). Je odolná proti opadávání listů (Drepanopeziza ribis). Listy zůstanou zcela zdravé až do příchodu mrazů. Odrůda není téměř napadána živočišnými škůdci: například Eriophyes ribis. ´Titania´ snáší výrazně nižší teploty v období květu než většina jiných odrůd. ´Titania´ je možno pěstovat téměř bez postřiků, bude tedy vhodnou surovinou i pro farmaceutický průmysl.
První zmínka v Čechách o odrůdě ´Titania´ byla v časopise Zahradnictvo roč. 1987, číslo 7, str. 309. Jedná se o výňatek z článku v čas. „Obst und Garden 12/1986, kde je konstatováno, že se tato odrůda liší od ostatních především vyššími a pravidelnými výnosy a odolností k chorobám a škůdcům. Rozbory na vnitřní kvalitu plodů ukázaly špičkové hodnoty. Významný je silný a vzpřímený vzrůst keře. Odrůda je samosprašná a zraje středně raně. Další informace se najdou v Zahradníctvu z r. 1992 č. 6 a č. 12 od autorů Ing. J. Cvopa, CSc., a Ing. E. Cvopové, CSc. z VÚOOD Bojnice. Autoři porovnávají celou řadu vlastností slovenských odrůd černého rybízu a odrůdami světovými jak staršími, tak novými (výnos, obsah vitaminu C, velikost bobulí, délka hroznu, hmotnost bobule atd.). Je třeba říci, že i zde vychází odrůda ´Titania´ velmi dobře, ale bohužel, základní získané hodnoty jsou nižší než v prvém článku. Domnívám se, že materiál, který Ing. J. Cvopa, CSc. používal pro porovnávací pokusy byl dovezen z Polska, které nemělo licenci na množení odrůd ´Titania´ a ´Triton´. Materiál tam množený je neznámého původu. V polském registru odrůd je do současné doby označován jako ´Titania ISK´ a ´Triton ISK´ a nejedná se o výchozí materiál přímo od šlechtitele Pala Tamase. Poslední článek o odrůdě ´Titania´ je z roku 1994 časopisu Zahradníctvo, čís. 11, str. 4 – 5, autor Ing. Jana Dlouhá. Na začátku je zde uvedeno, že ´Titania´ se spolu se starší odrůdou ´Öjebyn´ osvědčila při poloprovozním ověřování v Polsku na přelomu 80. a 90. let. Ze zkoušek (Dobřichovice, Čáslav, Želešice) bylo zjištěno, že výnosy odrůd ´Titanie´ a ´Triton´ jsou vyšší než u standardy ´Otelo´. Sklizňová zralost ´Titania´ je o 4 dny a ´Triton´ o 2 dny pozdější než standarda ´Otelo´. Začátek rašení: 3. dekáda března, začátek květu: 3. dekáda dubna. Obě odrůdy odkvetly o 3 dny rychleji než ´Otelo´. Obě švédské odrůdy mají silnější vzrůst než ´Otelo´, i když je ´Otelo´ samo označováno za silně rostoucí odrůdu. Byla potvrzena vysoká odolnost k houbovým chorobám. Vůči americkému padlí angreštovému jsou obě švédské odrůdy odolné, u rzi vejmutkové je ´Titania´ zcela odolná, ´Triton´ a ´Otelo´ měly slabý výskyt. Nejhůře zde vychází obsah vitaminu C, který autorka přirovnává k nižšímu obsahu u starší odrůdy ´Öjebyn´. Výsledky ze Slovenska, Švédska, SRN tyto výsledky nepotvrzují, naopak tam vychází ´Titania´ jako špičková odrůda. Z vlastních postřehů musím říci, že existují u nás plantáže menšího rozsahu, kde se ´Titania´ a ´Triton´ vyskytují. Původ materiálu je většinou z Polska, ale i z Anglie. Přes to zde tyto odrůdy dosahují špičkových výnosů ve srovnání s odrůdami ´Otelo´, ´Fertedi´, ´Eva´, ´Viola´. V příznivých letech je výnosově porovnatelná jen odrůda ´Ben Lomond´. Dlouhodobě se u nás výnosy černého rybízu (Ing. J. Čepička, CSc., přehledy sklizní) pohybují mezi 1 – 2 t/ha, protože byly naše plantáže založeny na odrůdách ´Otelo´, ´Fertedi´, ´Eva´, ´Viola´, v menší míře ´Öjebyn´. Například v roce 1999, kdy byl silný výskyt padlí a rzi měly tyto odrůdy výnos okolo 1 t/ha, nebo se nevyplatilo je sklízet, ´Öjebyn´ měl výnos 5 – 6 t/ha, ´Ben Lomond´ a ´Triton´ 8 – 10 t/ha, ´Titania´ 12 t/ha. V roce 1998 většina odrůd propadla kvůli nízkým teplotám v době květu, ale ´Titania´ a ´Triton´ měly výnos 8 – 9 t/ha.
U odrůdy ´Triton´ je třeba dodat ještě to, že je to polyhybrid: (´Consort´ x ´Welington´) x ´Stachanovka Altaj´. Kříženec obsahuje geny následujících druhů a ekotypů: Ribes nigrum europaeum, sibiricum, Ribes dikuscha Fish, Ribes ussuriense Jancz. Odrůda ´Triton´ je podobná odrůdě ´Titania´. Liší se pouze nepatrným anthokyanovým zabarvením poupat, dřívějším zráním a jinak tvarovaným listem. Dále je odolná vůči roztoči rybízovému.
Na závěr bych se rád zmínil o nově přihlášeném maliníku ´Fert“edi Zamtos´. Za skoro 20 let, co se zabývam pěstováním maliníku, se mi podobná odrůda nedostala do ruky. Je to kříženec ´Fert“edi Hungaria´ a ´Canby´. Sklizeň začíná o něco později než u odrůdy ´Canby´, tedy začátkem července. Odrůda je maďarského původu ze šlechtitelké stanice ve Fert“edi. Šlechtitelem je Lászlo Kollányi. Výnosově ji mohu porovnat na plochách větších než 1 ha s takovými odrůdami jako je ´Canby´, ´Bulharský Rubín´, ´Zeva II´, ´Granát´, ´Mája´, ´Wilamette´, ´Meeker´, ´Skeena´, ´Veten´, ´Norna´. Výnosy ´Fert“edy Zamatos´ byly vždy vyšší než u těchto odrůd. Běžně se pohyboval okolo 7 – 8 t/ha. Podmínkou je ale výborný zdravotní stav výsadbového materiálu, kde musí být samozřejmostí testování na viry. Důležité vlastnosti této odrůdy jsou: vysoký výnosový potenciál, vzpřímený růst (není potřebná pro ruční sklizeň drátěnka), plody při dozrávání velmi málo opadávají, jsou větší velikosti, kónického tvaru a pevné konzistence, značně odolné botritidě. Velmi dobře odnožuje, výhony jsou vzpřímené, silné, středně trnité.
Sazenice obou odrůd černého rybízu i maliníku, po registraci budou na podzim roku 2000 k dispozici společně s dalšími odrůdami rybízu, maliníku a jiných ovocných druhů.

Komentáře ke článku 1

  • Pavlíček

    Mám černý rybíz „Titania“ a překvapuje mě vše obecká chvála tak jako by tuto odrůdu nemohl nic ohrozit tak aby vydala skvělé plody.
    Mám tříletý „Titán“ a nejsem s ním vůbec spokojen. Malé listy, pokroucené ale co mě převalilo že dozrávající poldy/ty které černají náhle všechny y praskají a vyvalují se z nich semeníky. V literatuře jsem se nedozvěděl příčinu S pozdravem PAVLÍČEK

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *