Nejlepší realizace ozdobily klatovský seminář

Zámek Klenová u Klatov, patřil desátého září vyhlášení soutěže o Nejlépe realizované sadovnické dílo roku 2003. Do soutěže, kterou v letošním roce pořádal Svaz zakládání a údržby zeleně, bylo přihlášeno 13 realizací.

– Rekonstrukce klášterní zahrady v Chebu I. etapa, architekt Ing. Drahoslav Šonský, CSc. a zhotovitel Florist-Cima, Ing. Zdeněk Martinek,
– zahrada u domu manželů Romelníkových, Čeladná, arch. David Mičan, Markéta Mičanová, zhotovitel David Mičan – Zahrada M, Ivánek – Zeman, v. o. s.,
– Pálavské náměstí Brno – Vinohrady, arch. Zahradní a krajinářská tvorba Ponávka, zhotovitel Přemysl Veselý,
– regenerace parku LTRN Humpolec, arch. Sadovnictví a krajinářství, Irena Dundychová, zhotovitel Ing. Karel Beinhauer – EKOIMPEX,
– hřiště se slézací stěnou, Litomyšlské předměstí, Vysoké Mýto, arch. Ing. David Smyčka, Ing. Anna Smyčková, zhotovitel Sdružení Rozmarýn,
– úprava zahrady u objektu DPS Brno-Bohunice, arch. Ing. Zdeněk Sendler, zhotovitel Zahradní architektura Želešice, spol. s r. o., Colas CZ
– rekonstrukce parku na ulici Revoluční – 1. května Brno-Tuřany, arch. Zahradní a krajinářská tvorba Ponávka – Ing. Janíková, Ing. Brechtová, Ing. Holán, zhotovitel Zahradní architektura Želešice, spol. s r. o.,
– Gutova – odpočívadlo s pramínkem pitné vody, Praha 10, arch. Ing. Malsa, zhotovitel Měšťák – Sever,
– dětské hřiště, Malešice, arch. Ing. Malsa, Ing. Holán, Ing. Janíková, zhotovitel Gartensta spol. s r. o.,
– park Vinice, Praha 10, arch. Ing. Falková, Ing. Malsa, Ing. Holán, Ing.Janíková, zhotovitel Gartensta, Provazník, ak. sochař R. Wenzel,
– ABC – vnitroblok, Praha 5, arch. Ing. Pavel Šimek Phd., Tomáš Prouza, Marek Sodomka, zhotovitel Král a Kurz, zahradnické práce, s. r. o.,
– rekonstrukce terasy rodinného domu, Klimkovice, arch. Ing. Stanislav Bálek, zhotovitel Ivánek – Zeman, v. o. s. Ing. Stanislav Bálek,
– soukromá zahrada ve Velké Chuchli, arch. Ing. Magdaléna Kaščáková, zhotovitel Jaroslav Pešička – Garpen.
A které se umístily nejlépe? První místo získala Rekonstrukce klášterní zahrady v Chebu, I. etapa, druhé Úprava zahrady u objektu DPS Brno–Bohunice, na třetím stupínku se umístil ABC – vnitroblok přihlášený pražskou firmou Král a Kurz, zahradnické práce, s. r. o. Hodnocení prováděla odborná komise ve složení: Prof. Ing. Jaroslav Machovec, CSc., Ing. Radmila Fingerová, Ing. Ivan Staňa, Ing. Jakub Chvojka a Ing. Olga Nováková.
Při vyhlašování výsledků soutěže promluvil i nestor soutěže prof. Jaroslav Machovec. Vyjádřil potěšení, že i když celá akce přešla pod SZÚZ úspěšně pokračuje a štafetu přebírají mladší. „Starý strom i člověk má radost, když za sebou vidí mladé stromy a lidi, kteří mají obor rádi.“ Soutěž probíhala pod záštitou mistra životního prostředí Libora Ambrozka. Oceněné sadovnické realizace představíme podrobněji v listopadovém čísle Zahradnictví.
Vyhlašování výsledků a hodnocení práce našich realizačních firem nebyly jedinou náplní tohoto setkání. Neméně významnou a v povědomí daleko známější akcí byl již 29. seminář Životní prostředí a veřejná zeleň ve městech a obcích. Hlavním pořadately byl Městský úřad Klatovy a Technické služby města Klatov, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích, občanské sdružení pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Zahradnická fakulta MZLU v Lednici na Moravě a profesní sdružení SZÚZ. Letošní téma znělo Krajiny a zahrady vnitřní i vnější. Přednášející se zaměřovali především na filozofický a duchovní rozměr zahrady v interakci s vnímáním člověka, který je zároveň i jejím tvůrcem. Část přednášejících obrátila pozornost na problematiku změny klimatu a jejího vlivu na biosféru, potažmo ekosystémy rostlinných společenstev.
Atmosféra celé akce byla úměrná velké spokojenosti všech účastníků, kteří již žili v očekávání příštího, třicátého ročníku klatovského semináře. Vedle přednášejících, kteří se starali o vysokou odbornou úroveň, patří velké poděkování i garantovy semináře – Ing. Václavu Weinfurterovi z Technických služeb města Klatov.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *