Autor
Kategorie:
Nezařazené

Nejkrásnější nádraží je v Ostroměři

Vítězem 1. ročníku soutěže o nejkrásnější nádraží ČR a tedy nejkrásnějším nádražím ČR roku 2007 se stalo nádraží Ostroměř u Hořic, ležící na trati Jičín – Hradec Králové. Soutěž pořádala Asociace Entente Florale CZ – Souznění, spolu s mikro regionem Konstantinolázeňsko, občanským sdružením Plzeňská dráha, Správou železniční dopravní cesty a Českými drahami. Mediální partner byl Český rozhlas 2 – Praha

Cílem soutěže bylo oživit zájem veřejnosti o železnici a o její nádraží – důležité vstupní brány měst a vesnic. „Uváděním pozitivních příkladů motivujeme obyvatele ke zlepšování kvality jejich vlastního životního prostředí, oceněním příkladných výsledků povzbuzujeme aktivní jednotlivce k pokračování v jejich práci. Zároveň monitorujeme požadavky cestujících a ochotu osobně spolupracovat na nápravě nedostatků“, říká Ing. Drahomíra Kolmanová, ředitelka AEF CZ – Souznění.
Těsné druhé místo zaujalo nedaleké nádraží Smiřice, zvláštní ocenění získaly nádraží Děčín, Bohumín, Teplice, Železná Ruda – Alžbětín, Horní Planá u Lipna, Vrané nad Vltavou, Václavice u Náchoda, Cebiv u Konstantinových Lázní a Poláky a Želina u Kadaně. Vítěze vyhodnotili zástupci vyhlašovatelů z návrhů zaslaných veřejností.
Nádraží v Ostroměři je upravené, čisté, s fungujícím zázemím pro cestující, hospůdkou a přívětivým personálem. Starobylá budova s dochovanými historickými prvky plně slouží moderní dopravě – např. vedle dochovaných hodinových ciferníků pro vyznačení odjezdů vlaků zde naleznete moderní digitální informační systém. Zaměstnanci sdílejí život svého nádraží. O jejich vztahu svědčí bohatá květinová výzdoba perónu, o kterou pečují nad rámec svých povinností. Cestující si „své“ nádraží velmi pochvalují.
Na otázku Jaká je činnost Asociace EF CZ – Souznění Ing. Drahomíra Kolmanová odpovídá: „V rámci projektu Vlídná nádraží postupně obnovujeme spolu se správcem železnice a místními aktivitami krásu železničních zastávek a nádraží. Podněcujeme utváření vztahů mezi obyvateli a jejich nádražím a zlepšujeme tak péči o objekty a jejich okolí. Společně hledáme možnosti nového využití budov, které v návaznosti na technický rozvoj dopravy pozbývají svého původního významu.
Slavnostní ocenění vítězů, dalších soutěžících nádraží a jejich navrhovatelů se uskutečnilo 25. října ve Vládním salónku Masarykova nádraží v Praze.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *