Najkrajšie jablko a jablko roka 2002 v SR

V dňoch 18. a 19. októbra 2002 sa uskutočnil v Bojniciach už 7. ročník súťaže o najkrajšie jablko na Slovensku. Tento ročník bol, pokiaľ išlo o počet vystavovateľov a exponátov a kvalitu jabĺk prihlásených do súťaže z radov záhradkárov i ovocinárskej veľkovýroby, prelomový.

Do súťaže bolo prihlásených 1435 vzoriek, z toho po vyradení pre nesplnené kritériá hodnotila komisia 986 vzoriek odrôd podľa skupín: ´Idared´ (107), ´Šampion´ (55), ´Rubín´ (68), skupina ´Jonathan´ (90), ´Gloster´ (52), ´Golden Delicious´ (75), ´Ontario´ (51), staré a krajové odrody – SKO (67), odrody z vyšších polôh – OVP (95), rezistentné odrody – RO (127) a ostatné odrody – OO (217).
Medzi najlepších desať odrôd patrili: ´Pinova´ – OO (A. Ďurina, Nová Baňa), ´Melodie´ – RO (MUDr. J.Toma, Žilina), ´Šampion´ (J.Slezák, Sobotište), ´Rubín´ – OVP (J. Ďurč, Hodruša-Hámre), ´Golden Delicious´ (R. Bieliková, Koš), ´Idared´ (J. Nôta, Piešťany), ´Rubín´ (E. Martošová, Kamanová), ´Gloster´ (J. Kubica, Gbelce), ´Ontario´ (Ing. Z. Bažant, Bošáca), ´Švajčiarske oranžové´ – SKO (R. Bartoš, Veľký Krtíš) a ´Jonathan´ (J. Hamran, Hurbanovo).
Okrem vlastnej súťaže o najkrajšie jablko komisia hodnotila aj vystavované expozície z veľkovýroby a okresných výborov Slovenského zväzu záhradkárov.
Poradie na prvých troch miestach za expozície z veľkovýroby: PD Čachtice, VÚOOD, a. s. Bojnice a Novafruit, a. s. Nová Ves nad Žitavou, poradie za expozície OV SZZ: Čadca, Senica, Liptovský Mikuláš, Žilina a Ružomberok.
Mimoriadnu cenu získal súkromne hospodáriaci roľník p. Koma z Továrnik.
Novinkou podujatia bolo aj zavedenie 1. ročníka súťaže o jablko roka 2002. Po prvýkrát sa tu prezentovala špecializovaná ovocinárska výroba s 2 x 5 kg vzorkami s najmodernejšou konkurencieschopnou adjustážou. Cieľom tejto súťaže, ktorej iniciátorom bola Ovocinárska únia SR, bolo poukázať na to, že aj u nás dopestované ovocie sa vyrovná po každej stránke ovociu dovezenému zo zahraničia.
Do tejto súťaže sa prihlásilo desať veľkopestovateľov, ktorí vystavovali spolu 61 vzoriek jabĺk – Boni Fructi, s. r. o. Dunajská Lužná (9), Plantex, s. r. o. Veselé pri Piešťanoch (4), Gradual, s. r. o. Kravany nad Dunajom (3), Bioplant, s. r. o. Ostratice (9), Poľnohospodár, a. s. Nové Zámky (5), PD Tvrdošovce (6), Združenie agropodnikateľov Dvory nad Žitavou (8), PD Čachtice (6), Hronfruct, a. s. Levice (6) a Galafruit and Co., s. r. o. Malá Tŕňa (3).
Komisia v zložení: Ing. S. Michálek (predseda), Ing. G. Miklós, CSc., Ing. P. Eftimov, CSc. a RNDr. Š. Soják udelila 2 zlaté medaily, a to jablkám odrôd ´Jonagold´ (Gradual, s. r. o. Kravany nad Dunajom) a ´Šampion´ (Galafruit and Co., s. r. o. Malá Tŕňa), 2 strieborné medaily odrodám ´Gala Must´ (PD Čachtice) a ´Pinova´ (Boni Fructi, s. r. o. Dunajská Streda) a 3 strieborné medaily jablkám odrôd ´Florina´ (Združenie agropodnikateľov Dvory nad Žitavou), ´Topaz´ (Poľnohospodár, a. s. Nové Zámky) a ´Golden Delicious´ (Gradual, s. r. o. Kravany nad Dunajom).
Na podujatí sa tentokrát nezúčastnil minister pôdohospodárstva SR, ale v jeho mene sa ovocinárom prihovoril pracovník MP SR Ing. M. Kosa, ktorý načrtol vo svojom krátkom prejave víziu o ďalšom rozvoji ovocinárskej výroby na Slovensku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *