Mulčování brněnských trávníků

Trávníkové plochy kolem nás jsou převážně na pozemcích měst a obcí. Jejich údržba hraje velkou položku v rozpočtu určeném na městskou zeleň. Zpravidla se jedná pouze o kosení, protože na další ošetření se nedostává potřebných financí. A právě mulčování je jeden ze způsobů, jak snížit výdajové náklady a přesto dosáhnout kvalitního travního porostu.

Dosáhnout sytě zeleného travního koberce není tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát a v mnoha případech je péče o tento porost po všech stránkách (časových i finančních) srovnatelná s trvalkovou výsadbou, ne-li nákladnější.
Pokud by jsme chtěli dosáhnout kvalitního travníku neobejdeme se bez provzdušňování, odplevelování, hnojení, vyhrabování, zavlažování kosení a dalšího nezbytného ošetřování. Tyto všechny úkony, které jsou hrazeny z veřejného rozpočtu si zpravidla může dovolit jen málokterá obec a tak se musí hledat alternativní řešení.

Firma Park, v. o. s., se zabývá od roku 1990 realizací a údržbou veřejné zeleně v Brně a jeho okolí. Hlavními zakázkami je především péče o městské plochy a prostranství kolem administrativních a průmyslových budov. Celková plocha udržované zeleně je 200 ha. Zástupce firmy Ing. Ivana Šimáčka jsme zastihli v Božetěchových sadech v Brně při předvádění nově pořízeného žacího stroje řady 997 Diesel Z-Trak.

Rozhovor:

Co vás přimělo k mulčování travních ploch?

Hlavním důvodem byly ekonomické aspekty. Přesto, že vynaložené výdaje na údržbu městské zeleně z rozpočtu města se v posledních letech zvyšují, stále nemohou pokrýt všechny operace spojené především s údržbou travnatých ploch. Tento problém jsme vyřešili sloučením několika úkonů dohromady při ošetřování ploch právě mulčováním. Posečená travní hmota zůstává na ploše a tím se zabraňuje nejenom zbytečnému odparu půdní vláhy, ale postupným rozkladem se zároveň dodávají zpět živiny potřebné pro další růst travního porostu. Časté sečení zabraňuje vysemenění plevelů a zaplevelení travnatých ploch. Velkou úsporou jsou také ušetřené náklady, které dříve byly spojené při klasickém sečení se sběrem, odvozem a zpracováním posečeného materiálu.

Pro obnovu vašeho mechanizačního parku jste zvolili značku John Deere, z jakého důvodu?

Značka John Deere zaujímá prvenství na světovém trhu ve výrobě zemědělské, komunální a zahradní techniky. Jiří Hitl se společnosti Hitl, s. r. o., z Moravského Krumlova je prodejním zástupcem firmy Strom Praha, a. s., která je výhradním dovozcem celého sortimentu firmy John Deere pro Českou republiku. On zprostředkoval koupi žacího stroje. Stěžejním kritériem byla pro nás záruka rychlého a kvalitního servisu, kterou nám Jiří Hitl zaručil. Náhradní díly jsou dodány do 48 hodin od zadání objednávky nebo dodáním náhradního plně funkčního stroje.

Můžete nás seznámit s technickými parametry žacího stroje 997 Diesel Z-Trak?

Začneme srdcem – vznětovým motorem značky Yanmar o objemu 1327 cm3 a výkonu 31 koní, umístěným v zadní části stroje. Je tříválcový s přímím vstřikováním. Hydraulická spojka zajišťuje hladké spínání při dlouhé životnosti. Připojen kardanovým hřídelem na hydrogenerátor, který rozvádí olej do hydromotorů jednotlivých kol. Ty jsou samostatně ovládány řídícími pákami což umožňuje otáčení stroje na místě. Žací zařízení se zvedá a spouští pomocí elektrického spínače přes elektrohydraulický rozvaděč. Vytváří velký podtlak pod krytem, který narovnává stébla trávy a poradí si s větší hmotou materiálu. Záběr žacího ústrojí je 152 až 183 cm s bočním a 152 se zadním výhozem travní hmoty s možností kombinace s mulčovací sadou. Systém nastavení výšky sečení je zajištěn otočným ovladačem, doplněným o hydraulické zvedání žacího ústrojí. Výška sečení 38 až 127 mm je nastavitelná po krocích 0,6 cm. Na pravé pracovní konzoly jsou umístěny kontrolky dobíjení, mazání, chlazení a žhavení s počítadlem motohodin. Součástí stroje je sklopný bezpečnostní oblouk ROPS, který plní ochranou funkci zejména při sekání pod stromy a chrání obsluhu v případě převrácení stroje. Komponenty stroje jsou jednotlivě umístěny na rámu a navzájem nejsou zatěžovány. Palivová nádrž o objemu 45 stačí na celodenní práci bez nutnosti doplňování paliva. Celkově je stroj konstrukčně jednoduchý.

Jak často provádíte údržbu stroje a jaká je náročnost na jeho obsluhu?

Denní údržba spočívá převážně v kontrole a čištění vzduchového filtru, který se může zanášet malými částmi sekané hmoty a celkovým doplňováním potřebných kapalin.
Při týdenní kontrole se provádí broušení nožů, které jsou 53 cm dlouhé a 6,4 mm silné v třínožovém žacím ústrojí.
Všechny kryty stroje se dají lehce a rychle sejmout, což umožňuje dobrý přístup při kontrole a výměně jednotlivých částí stroje.
Ovládání stroje není nijak náročné. Po jeho předvedení prodejcem a jednodenním zaškolení je obsluha v rámci jednoho týdne schopna jej plně a funkčně ovládat.

Na jaké plochy doporučujete 997 Diesel Z-Trak používat?

Přesto, že většina ošetřovaných ploch se nachází na rovinatém pozemku, je možné jej použít i na svažitém terénu, kde při snížení tlaku v pneumatikách na minimální doporučenou hodnotu docílíme stabilní jízdy.
Používáme jej také na nově založené porosty. Důležité je nastavit výšku sečení výš než u zapojených porostů a sekaná plocha by měla být dostatečně zpevněna, aby nedocházelo k poškozování porostu vahou stroje, která je 805 kg.

Jste spokojen s výkonem?

Při kvalitním mulčování je nezbytné dodržovat výšku sekané hmoty z tohoto důvodu se sečení provádí častěji. Úspora ale přichází s nulovými náklady na sběr, manipulaci a další zpracování posekané hmoty. Při pojezdové rychlosti 14,4 km/h sečeme 5 ha denně v závislosti na přejezdech a roztříštěnosti plochy.
Častějším sekáním dosáhneme i přirozeného houstnutí porostu a tím i celkového vzhledu, který nevykazuje tak markantní výškový rozdíl mezi jednotlivým sečením.

Podle slov Ing. Ivana Šimáčka se mulčování na Brněnsku osvědčilo a svou vyhlášenou kvalitou potvrdila značka John Deere jejich očekávání.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *