Múčnatka na bylinách rodu Galeopsis

Druhy radu Erysiphales - múčnatkotvarých (trieda Ascomycetes) sú na Slovensku rozšírené na mnohých divorastúcich i pestovaných rastlinách. Zistili sme ich na bylinách i drevinách - stromoch a kroch. Väčšina druhov radu múčnatkotvarých sa u nás vyskytuje každoročne.

Pomerne široký hostiteľský okruh má aj múčnatka konopnicová (Erysiphe galeopsidis DC.) z čeľade Erysiphaceae Lév. Parazituje na druhoch viacerých rodov čeľade hluchavkovitých (Lamiaceae), veľmi často na rastlinách z rodu Betonica, Clinopodium, Melissa, Rosmarinus a Galeopsis. U nás býva každoročne pomerne hojne rozšírená na druhoch rodu Galeopsis – konopnica (G. speciosa, G. angustifolia, G. ladanum, G. pubescens, G. tetrahit). Rastliny s dlhostopkatými, vajcovito kopijovitými listami a kvetmi v takmer guľovitých, mnohokvetých praslenoch hojne rastú na okrajoch lesov, poliach, v záhradách, na rúbaniskách a rumoviskách. Na okrajoch ciest a železničných násypoch vytvárajú husté porasty.
Elipsoidné alebo vajcovité vrecká huby Erysiphe galeopsidis DC. dozrievajú až po prezimovaní plodníc (kleistotécií) na začiatku budúcej vegetácie. Kleistotéciá sú čiernohnedé, guľovité, početné, na spodnej strane sploštené až slabo vychlípené. Askospóry sú vajcovito elipsoidné, v jednom vrecku sa nachádza najčastejšie 3-6 spór. Mycélium huby rastie na oboch stranách listov a na stonkách, kde vytvára biele až sivobiele, husté škvrny prípadne povlaky, ktoré často pokrývajú celý povrch listov.
Huby rodu Erysiphe ako obligátni paraziti odčerpávajú z infikovaných rastlín značné množstvo hostiteľom syntetizovaných látok, ich povrchové mycélium zvyšuje výdaj vody, čo sa nepriaznivo prejavuje na fyziologických procesoch infikovaných rastlín a následne viditeľnými príznakmi na napadnutých rastlinách.
Ochrana rastlín poškodených múčnatkami spočíva, po zistení prvých príznakov ochorenia, v ošetrení fungicídnymi látkami. Napadnuté rastliny ošetrujeme priemyselne vyrábanými systémovými fungicídmi na báze účinných látok triadimefon (Bayleton 5-WP v 0,3 – 0,4% konc.) a myclobutanil (Systhane 12 EC v 0,06% konc.) alebo kontaktnými fungicídmi na báze síry (Sulikol K a Thiovit v 0,3 – 0,5% konc.).
Ing. Slávka Bernadovičová,
Ústav ekológie lesa SAV Zvolen,
Pobočka biológie drevín Nitra

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *