Možnosti podpory v sektoru vinohradnictví a vinařství

Vinohradnický a vinařský sektor může na svou činnost čerpat dotace a podpory z různých zdrojů a tematických oblastí. Tento sektor je přímo i nepřímo podporován z národních finančních prostředků, a také prostřednictvím dotací Evropské unie. Z hlediska původu financování je možné čerpat ze státních prostředků prostřednictvím Národní dotace vyplvající ze zákona o zemědělství, Z prostředků Vinařského fondu a Podpory poskytované Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem (PGRLF).

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 7/2015

Zpracováno podle situační a výhledové zprávy Mze

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *