Mozaika ruží

Pri hodnotení zdravotného stavu drevín vo verejnej zeleni sme zistili nápadné zmeny vo farbe a tvare rastlín. Takéto pestrofarebné zmeny sa v minulosti často vyhľadávali a rastliny napadnuté týmito vírusmi sa ďalej rozmnožovali.

Virózy sa potom nielen ďalej šírili, ale zapríčiňovali aj značné škody v kvalite a vitalite rastlín. Z týchto dôvodov sa neskôr mnohé odrody okrasných rastlín, aj keď veľmi žiadané, úplne vylúčili z ďalšieho pestovania.
Rastlinné vírusy sú ultramikroskopické častice s veľmi jednoduchou stavbou, bez vlastnej látkovej premeny – na ďalšie prežitie a rozmnožovanie potrebujú hostiteľskú rastlinnú bunku. V tejto bunke spôsobujú poruchy metabolizmu, ktoré sprevádzajú zmeny tvaru jednotlivých orgánov (prípadne aj celých rastlín), alebo rôzne farebné zmeny, ktoré sme zaznamenali na listoch ruží. Pri štúdiu viróz na ružiach sa dokázalo, že ich nenapadá špeciálny vírus viazaný len na tento rod. Najrozšírenejším vírusom v kultúrach ruží je vírus nekrotickej krúžkovanosti čerešne (prunus necrotic ringspot virus). Z ruží bol taktiež často izolovaný aj vírus mozaiky jablone (apple mosaic virus). Tieto dva vírusy vyvolávajú na listoch ruží žlté kresby v podobe krúžkov, vlnitých čiar, presvetlení žiliek a žltých pruhov pozdĺž hlavného nervu. Infekcia listov je lokálna. Škvrny na listoch sú ostro ohraničené, chlorotické, s líniovými a krúžkovými vzormi. Je to listový syndróm, pri ktorom malé početné dislokované plochy vystupujú do popredia oproti pozadiu inej farby. Tieto plochy sú jasne ohraničené a vytvárajú rôzne kresby. Tvarová rôznorodosť dala vznik viac alebo menej vhodným prívlastkom (nekrotická krúžkovanosť). Infekciu často maskuje tolerantnosť odrody alebo vplyv určitých klimatických podmienok.
Pri vírusovom ochorení rozoznávame zvyčajne tri fázy. Prvá nastáva krátko po infekcii, ktorá sa prenáša hmyzom, zvieratami, vtákmi, pôdou, semenom, peľom, očkovaním, vrúbľovaním, alebo mechanicky (napr. dotykom listov pri vetre) . Vírus nekrotickej krúžkovanosti čerešne je prenosný očkovaním a vrúbľovaním, prenos šťavou je zložitý. Hmyzí prenášač sa zatiaľ nezistil. V mieste infekcie vznikajú buď nekrotické, alebo len nezreteľne chlorotické lokálne škvrny. Po nich sa zvyčajne objavuje infekcia listov vegetačného vrchola, neskôr aj starších listov, ďalej nekróza kôry a glejotok okolo miesta infekcie.
Virózy sú na rozdiel od iných chorôb, či už fyziologických alebo spôsobených biotickými (huby, baktérie) alebo abiotickými činiteľmi, neliečiteľné. Drevina napadnutá vírusmi je chorá po celý život. Ochrana spočíva výlučne v prevencii. Napadnuté dreviny nemožno ozdraviť orezávaním konárov, chemickým postrekom, ani zvýšeným hnojením. Medzi preventívne opatrenia patrí okamžité odstránenie a spálenie napadnutých drevín. Všeobecne v záhradníckej praxi platí jedno dôležité pravidlo – treba vysádzať len zdravý materiál, ktorý je odobraný zo zdravých, bezviróznych a otestovaných drevín.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *