Autor
Kategorie:
Nezařazené

Moderní technologie pěstování sadby zeleniny

Firma Helmut Trübenbach v Bickenbachu (SRN) produkuje na ploše 6,5 ha 120 mil. kusů sadby zeleniny a 60 druhu bylinek. Neustále svůj provoz rozšiřuje a modernizuje s cílem umožnit produkci jakéhokoliv druhu sadby zeleniny podle přání odběratelů (balíčkové sadby, minisazenic, sadby vhodné pro systém výsadby sazečem Lännen atd.) a ulehčit práci i snížit výrobní náklady, především pracovní. Současně řeší velkoryse zvyšování kvality sadby a výrobní jistotu i za cenu snížení závislosti na vnějších klimatických podmínkách.

Značné ulehčení práce představuje transportní systém firmy Visser, umožňující současnou manipulaci se 112 bednami. Hodinový výkon této transportní jednotky činí 1500 – 1800 beden za hodinu. Oceňuje se jeho snadná přestavitelnost pro pohyb ve spojovacím skleníku i možnost jej využívat k přepravě balíčkové sadby.
Zásadní otázkou zlepšení jakosti sadby a zvýšení podnikatelské jistoty byla výstavba skleníku pro otužování sadby, dovolujícího bezpečné dopěstování sadby za jakýchkoliv povětrnostních podmínek. Skleník pro jakékoliv počasí (Allwetter Gewächshaus) firmy Guldenmind z Nettetalu se skládá ze tří oddílů s celkovým počtem 14 lodí a plochou 9000 m2. Flexibilní střecha je svinutelná, přesto je v případě potřeby zcela vodotěsná. Venkovní stěny jsou zhotoveny z rolovatelné fólie, takže lze za příznivého počasí sadbu otužovat. Otevíraní a zavíraná střechy i stěn je ovládáno automatickým zařízením. Snížení podnikatelského rizika je dáno možností ochrany otužované sadby před přívalovými dešti či dokonce krupobitím. V dalším roce po vybudování tohoto skleníku přistoupila firma k výstavbě obdobného zařízení s plochou 3300 m2. K tomu ještě přibyl další skleník se sklopnými střešními ventilačními okny a speciálním bočním větráním o ploše 6600 m2. Významným přínosem těchto regulovaných prostor pro otužování sadby je zvýšení flexibility při vyskladňování sadby, kdy je možno mnohem lépe vyhovět připravenosti odběratelů, zaskočených neočekávanými změnami počasí.
Svůj vývoj prodělaly i topné systémy. Během první ropné krize experimentoval podnik se spalováním slámy, od čehož zakrátko upustil. Nejnovější moderní provozy jsou vytápěny zemním plynem s vyvíječi CO2 pro obohacování skleníkového mikroklimatu. Adaptéry ke snižování úniku NOX vykazující až 90% účinnost. Provozní haly jsou vytápěny teplovzdušnými agregáty Reznor.
Za zvláštní zmínku stojí netradiční vyřešení závlahy sadby. Namísto příčně uspořádaného závlahového mostu je zde použit podélně orientovaný most pohybující se příčně nad záhony. Jeho investiční náklady byly podstatně nižší nežli u závlahového mostu příčného.V podniku pracuje vedle majitele a jeho dcery osm stálých pracovníků a dalších 20 sezónních. Sadbu přepravuje povětšině vlastními čtyřmi nákladními automobily o nosnosti 18 až 20 t. Hlavními zásobovacími oblastmi jsou jižní Hessensko a Švýcarsko.
Podle názoru majitele není jiné cesty k úspěšnosti podnikání nežli rozšiřování a jeho neustálá inovace. Proto jsou ve výstavbě ještě další zařízení a nákup robotizovaného systému opět od nizozemské firmy Visser.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *