Mladá generace školkařů – Tomáš Čerbák, Okrasné školky Pustá Polom

Pustá Polom je středně velká obec s asi 1200 obyvateli ležící na severní Moravě mezi Ostravou a Opavou v nadmořské výšce přes 400 m. Přijíždíme-li k této malebné, čisté a upravené vesnici, nelze již z dálky přehlédnout na jejím severozápadním okraji na jihovýchodním svahu okrasnou školku. Ta v Pusté Polomi nemá dlouhou tradici.

Založil ji místní rodák Tomáš Čerbák, absolvent Střední zahradnické školy Ostrava. Jeho otec Oldřich Čerbák byl do roku 1990 vedoucím Sadovnického střediska v JZD Budišovice. Zmíněné JZD nemělo o tuto činnost po roce 1990 zájem a proto Oldřich Čerbák založil vlastní zahradnickou firmu, zabývající se sadovnickými úpravami a údržbou zeleně.
Tomáše coby čerstvého maturanta čekala v roce1995 nejprve vlastenecká povinnost v podobě několikaměsíční základní vojenské služby, a proto začal zatím spolupracovat se svým otcem. Pronajal si 3 ha pozemků a pěstoval pro něj keře, růže a jiný potřebný materiál pro sadovnické výsadby.
V roce 1996 ještě než Tomáš začal samostatně školkařit, odjel na zkušenou do Nizozemska. Zde získal důležité poznatky a bohaté zkušenosti, které v další své činnosti využívá dodnes. Nebyla to však jen praxe v Nizozemsku, ale také cesty do předních školek v Německu, Belgii, Francii a jinde, kde získal přehled o velkém školkařství v Evropě.
Počátek opravdového školkaření v Pusté Polomi se datuje od roku 1996 – tedy školka si letos připomíná desetileté výročí vzniku. Z dřívějších pronajatých tří hektarů se zde nyní hospodaří na 7,5 ha, z kterých je 2,5 ha pronajatých, zbytek tvoří již pozemky vlastní. Další jsou v plánu přikoupit. První tři roky od založení pracoval Tomáš Čerbák ve školce sám, jen ve vrcholné sezóně využíval pomoci brigádníků a táty. Školka se postupně rozšiřovala a bylo nutné přijmout několik zaměstnanců. Kuriózní bylo přijetí prvního stálého zaměstnance, respektive zaměstnankyně. Po Pusté Polomi se přistěhovala rodina Klementova a Eva Klementová, původním povoláním zdravotní sestra, neměla v místě nového bydliště uplatnění. Šla se proto zeptat na práci k Tomášovi Čerbákovi. Ten to zprvu kategoricky odmítnul, avšak po zvážení dal Evě Klementové šanci. Nyní svého rozhodnutí nelituje. Velmi brzy se rekvalifikovala na zahradnici a tak jak na původním postu v opavské nemocnici s láskou pečovala o novorozence, nyní pečuje o rostlinky. Roubuje dřeviny lépe, než profesionální zahradník a sortiment ve školce zná tak, jak málokdo. V nepřítomnosti Tomáše Čerbáka má školku na starosti se vším všudy – od pěstební činnosti, přes přípravu objednávek a až po provedení zákazníků po areálu.V současné době má školka pět stálých zaměstnanců.
Roubování dřevin
Jednou z hlavních pěstebních náplní okrasné školky v Pusté Polomi je roubování dřevin. Začali s ním v roce 1999 v počtu přibližně deset tisíc kusů ročně. V té době byl ve školce postaven první fóliovník o rozměrech 25 x 6,2 m, do nějž byly naroubované dřeviny umísťovaly. Mezitím na vyčleněných pozemcích rostly roubové matečnice. Každým rokem byl svépomocí přistavěl další fóliovník a jejich počet činí dnes osm kusů. Úměrně tomuto nárůstu se zvětšovalo i množství roubovanců, a tak v uplynulé zimě činil počet naroubovaných rostlin téměř 75 tisíc v zastoupení 30 tisíc kusů jehličnanů a 45 tisíc kusů listnáčů. Přitom bylo 75 % roubů použito z vlastních matečnic. Podnože jsou zajišťovány z lesních školek. Z celkového počtu naroubovaných jedinců je asi 25 % vypěstováno na objednávky a víc než 50 % je vyexpedováno do zahraničí, hlavně do Polska a na Slovensko. Zájem o roubované dřeviny z Pusté Polomi projevili již také v Německu.
Výhodou školky Tomáše Čerbáka je dostatek vhodné vody pro zálivku, což je příznivé zejména v suchých a teplých létech, jaké je například letos. Pod plně automatizovanou závlahou je rozsáhlá kontejnerovna a část plochy pro pěstování dřevin ve volné půdě.
Zdánlivou nevýhodou je velká nadmořská výška a ne ideální půda. Bohužel při zakládání školky neměl Tomáš Čerbák možnost koupit pozemky ani v Polabí ani na Hané, začínal totiž od nuly. Kdysi odběratelé upřednostňovali materiál dopěstovaný ve školkách s vyšší nadmořskou výškou pro jeho vyšší odolnost, a to začíná platit i dnes. Co se půdy týče, je zde poměrně malá vrstva ornice, proto je možné pěstovat jen menší velikosti dřevin. Značná část rostlin se však pěstuje v kontejnerech, a protože rovné plochy již zde nejsou a převažuje zvlněný terén, ve výstavbě je další kontejnerovna na uměle vytvořených terasách. Jedná se náročnou stavbu, protože pracné je vybudování teras, závlah, odvodnění a zpevněných cest. Vše se dělá svépomocí, aby zařízení bylo co nejlevnější.
Sortiment a odběratelé
Okrasná školka Tomáše Čerbáka nepěstuje jen dřeviny množené roubováním. Velký podíl pěstovaných rostlin tvoří kultivary množené řízkováním a z výsevu, aby zákazníci v Pusté Polomi mohli nakoupit co nejširší sortiment. Tato skupina rostlin se však již ve vlastní školce nemnoží, ale potřebné počty se nakupují jako mladé rostliny od specializovaných firem a dopěstovávají do potřebné velikosti.
Hlavními odběrateli jsou sadovnická firmy, zahradní centra, jiné okrasné školky, které zde kupují polohotový materiál k dalšímu pěstování. Drobným prodejem se školka nezabývá a nemá to v plánu ani v budoucnu. Zákazníky si chce udržet a jejich okruh nadále rozšiřovat zajímavým sortimentem, vynikající kvalitou a pěstováním jednotlivých kultivarů v optimálním množství.
V posledních letech, kdy již zboží narostlo do větších velikostí a tím se začala zúročovat dříve vložená práce, zlepšila se ekonomická situace a došlo také na technickou vybavenost školky. Zmíněnou závlahu, fóliovníky a kontejnerovnu doplnily sociální zařízení pro zaměstnance a víceúčelová hala. Ta nahradila stařičký foliovník, který sloužil dlouhá léta jako pracovna. V nové hale se nacházejí sázecí stoly, drtička substrátu z big-balů, hrnkovací stroj a celá řada dalšího potřebného vybavení.
Na každém kroku je zřejmé, že školka je dobře vedena a proto také prosperuje. Neustále jsou zaváděny moderní technologie a nezapomíná se ani na zlepšování pracovního prostředí pro zaměstnance.
Vybudovat školku, jaká se nachází v Posté Polomi, může za pouhých deset let jen člověk zapálený pro svoji práci, pracující v průměru 12 hodin denně sedm krát v týdnu. Vše, co školka vydělala, je opět do ní investováno a odměnou pro majitele i zaměstnance je spokojenost s dobře vykonaného díla.
Teprve třicátník Tomáš Čerbák si svými výsledky i přes svůj nízký věk vydobyl mezi kolegy pozici uznávaného odborníka a na poslední Valné hromadě Svazu školkařů ČR byl zvolen do předsednictva. Je potěšitelné, že u nás roste mladá generace, která určitě naváže na bohatou tradici našeho školkařství a přivede tento důležitý obor tam, kam vždy patřil.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *