Mladá generace školkařů – Adam Studený, Okrasné školky Tušimice

Spolumajitel okrasných školek v Tušimicích Ing. Adam Studený jde ve šlépějích svého otce i dědy. Snaží se zúročit zkušenosti nabyté studiem a získané na praxích v evropských i kanadských školkách. Podtitulkem vyprávění o školkách Studený by se pak dal použít známý výrok: „Je jedno co děláte, důležitý je váš pocit z dobře odvedené práce.“

Severní Čechy v mnoha lidech vzbuzují negativní emoce spojené s dlouhou, intenzivní těžbou uhlí a zničenou přírodou s mnoha průmyslovými kouřícími komíny. Opak je pravdou. Na mnoha místech se podařilo rekultivacemi navrátit část původní tváře krajiny. Tušimice, kde má rodina Studených umístěnou svou živnost, vás sice přivítá ohromnými chladícími věžemi elektrárny, pokud ale zapomenete na její přítomnost a vejdete do školkařského království, ocitáte se rázem ve světě plném pohody. Je tvořena nejen rodinným zázemím, ale především kladným vztahem zaměstnanců k oboru. Podle slov služebně nejmladšího z rodu, třicetiletého Adama, vše závisí na výběru pracovníků. „Můžete se snažit o co chcete, ale pokud člověk nemá zájem svoji práci odvést kvalitně,výsledku se nedočká. Naším krédem je nejvyšší kvalita. Té však bez pořádného týmu nedosáhnete.“

Ucelený sortiment versus specializace

„Naším cílem je nabídnout hlavním odběratelům, které převážně tvoří zahradní centra a realizátoři zeleně, ucelený sortiment od jarních květin až po rostliny vysazované na podzim. Seženete u nás alejové stromy i pereny. Na druhou stranu bychom se rádi specializovali na určitý sortiment, avšak odbytová centra tak jak je známe ze západu v Čechách ještě stále chybí“, objasnil Ing. Adam Studený strategii jejich firmy a dodal: „V současné době u nás můžete nalézt přes 700 druhů a soret rostlin a snažíme se specializovat na borůvky a vřesovištní rostliny. Asi 20 % mladých rostlin z celkového objemu sortimentu je importováno z ciziny, zbytek pochází z naší produkce.“
V budoucnu se pak chtějí v okrasných školkách v Tušimicích zaměřit na výstavbu vlastního prodejního centra a orientovat se na velkoobchodní činnost. „S tou však můžeme začít, až si dodavatelé zvyknout držet kvalitu na určité úrovni a nebude docházet k propadům v dodávkách“, postěžoval si Ing. Adam Studený.

Děd, otec a syn
Jak se Ing. Adam Studený dostal do nynější pozice spoluvlastníka firmy nám osvětlil, Stanislav Studený, Adamův otec. „Naši rodinnou školkařskou anamnézu zahájil můj otec Vojtěch Studený. V roce 1941 založil v Třeboni květinářskou a zelinářskou zahradu. Předtím absolvoval studium zahradnické školy, praxi coby příručí v několika zahradnictvích a zkušenosti získal i na roční stáži v Podkarpatské Rusi. Já jsem se k oboru dostal, když mě otec ve čtrnácti letech poslal studovat do Děčína, kde se mi dostalo kvalitního zahradnického vzdělání. Po škole jsem pracoval v ovocnářské výrobě na Kamýku a v Ploskovicích, kam jsem se po vojně také musel vrátit. V té době mě začala zajímat okrasná školkařina, proto jsem uvítal možnost získat praxi v žehušických školkách. Do jižních Čech, respektive do Českých Budějovic a Tábora jsem se vrátil až po třech letech. V roce 1971 jsem začal pracovat ve státním podniku Sempra Praha, v odštěpném závodě Kadaň. Pozici vedoucího jsem vzal jako možnost věnovat se svému oblíbenému oboru zcela profesionálně. Založil jsem školku orientovanou na výrobu lesních sazenic pro rekultivace po důlních pracích. Dosahovali jsme objemu jeden a půl milionu sazenic ročně“, zavzpomínal Stanislav Studený a pokračoval: „Sortiment se dále rozšiřoval a celkový ráz podniku se pomalu měnil na okrasnou školku. A jak se dařilo zajistit v dobách izolace od ostatních světových trhů pestrost sortimentu? Sbírali jsme řízky, rouby a semena kde se dalo, po státních parcích, zahradách a něco se přivezlo i z cest po okrasných zahradách.“

Transformace a růst
Státní podnik Sempra přestal po revoluci existovat, produkční plochy v Tušimicích byly převedeny pod nově vzniklý státní podnik Čechoflor. Postupně se specializovaná střediska začala oddělovat a po dlouhém váhání se Stanislav Studený rozhodl okrasnou školku, kterou do té doby vedl, privatizovat. Bohužel musel na sebe převzít i závazek v podobě milionového dluhu v pohledávkách zaniklého podniku Čechoflor. Privatizovaný majetek je splacen na 70 procent jeho hodnoty. Nedostatek kapitálu omezuje další rozvoj a modernizaci školky. Díky otevřenému trhu a novým možnostem se podařilo rozšířit sortiment o nové druhy a navázat spolupráci se zahraničními producenty. K tomu přispěly odborné výstavy s účastí zahraničních podniků na olomouckém výstavišti.V roce 1995 se uskutečnila první vzájemná návštěva s několika nizozemskými školkaři. Právě díky těmto kontaktům měl Adam Studený možnost absolvovat několik praxí ve světě. Dvou dvouměsíčních se zúčastnil ještě jako student děčínské Libverdy, další pak jako student Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně v Nizozemsku, Německu a Kanadě.

Propagace je nutná
Ze zkušeností získaných v zahraničí čerpá Ing. Adam Studený dodnes. Je mu jasné, že v silné konkurenci je nutné udržovat krok se západem, podporovat prodej správnými marketingovými akcemi a udržovat si stálý přehled o trhu a jeho chování. Výhodou je rozložení povinností a zodpovědnosti na všechny členy rodiny. Adamova maminka Eva Studená má na starosti účetnictví a pomáhá svému manželovi Stanislavovi s ekonomickou a personalistickou stránkou firmy. Rovněž manželka Adama Natalie, tohoto času na mateřské dovolené, pracuje ve firmě. Pro kontinuální růst tržeb je potřeba prezentace na trhu a spolehnutí se na všechny články v pracovním řetězu. O propagační činnost a obchod se stará Adam Studený a snaží se vymýšlet nejrůznější cesty jak uplatnit výpěstky ve tvrdém konkurenčním prostředí. K tomu patří i pravidelná účast na různých výstavách. Každoročně prezentuje firmu na výstavě Zelený svět v Brně, a letos také na XIV. mezinárodní výstavě Green is life ve Varšavě. „Jednou z nutností jsou funkční internetové stránky, na kterých lze najít aktuální sortiment, kontaktní formulář, akce a stručné povídání o firmě“, zdůraznil Adam Studený. Pro vytvoření firemní identity nechal vyrobit papírové desky s logem a přehledem sortimentu. Dále je zájemcům k dispozici leták se stručnou historií firmy.

Komentáře ke článku 2

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *