Letní řez peckovin a skořápkatého ovoce

Měsíc červen a červenec je obdobím, kdy provádíme letní řez peckovin a skořápkatého ovoce. Tento řez by měl být proveden do konce srpna, v teplejších oblastech nejpozději v polovině září a to pouze u chladnomilnějších peckovin a jádrovin.

Letním řezem odstraňujeme především zahušťující obrost kosterních větví a terminálu, tj. neplodné, jednoleté výhony (vlky), které brání slunění plodů. Docílíme též dostatečné vzdušnosti koruny, čímž omezení rozvoje chorob i škůdců. V zahuštěné koruně se udržuje zvýšené vlhkostní klima a při vyšších teplotách okolního vzduchu se podporuje rozvoj hub na plodech (sazovitost, monilinia) a škůdců listové plochy (housenky a housenice v hnízdech, úkryt pro brouky, zvýšený výskyt savého hmyzu – mšice, křísy).

Odstraňování výhonů
Letním řezem odstraňujeme jednoleté výhony rostoucí do koruny kolmo, šikmo i ven z koruny všemi směry, případně poškozené větve. Stříháme na větevní kroužek, případně na čípek, pokud vyrůstají kolem shluku plodů. V časně letním období je též vhodné vylamování vlků, omezíme tím případné jejich další obrůstání ze spících pupenů. Při tomto řezu můžeme provádět i redukci násady, zvláště na koncích větví, které jsou nadměrnou násadou tlačené a ohýbané k zemi.
Peckoviny mají podle druhu různé nároky na letní řez. Nejvhodnějším obdobím je přelom června a července. Do konce tohoto měsíce by měl být řez peckovin proveden především u teplomilných peckovin jako jsou meruňky a broskvoně, aby nedošlo k namrzání špatně zacelených ran.
Broskvoně obvykle pěstujeme ve tvaru duté koruny. Provedeme odstranění všech výhonů, které směřují do koruny a ponecháváme pouze výhony směřující z koruny ven. U pozdních odrůd docílíme prosvětlením koruny lepšího oslunění plodů, čímž se zvýší vzhled i chuť plodu. Příliš vzhůru rostoucí, prodlužující výhony kosterních větví zkrátíme na výhony směřující z koruny ven. Je možné také zkrátit jednoleté výhony, které budou v příštím roce plodné na délku přibližně 30 cm, napomůžeme tím jejich lepšímu vyzrání a úspěšnějšímu přezimování. Rozhodně však neprovádíme jejich konečné zkracování, tuto činnost ponecháme na období jara těsně před květem.
Meruňky a slivoně pěstujeme převážně ve tvaru čtvrtkmene s dvoupatrovou korunou, i když pěstování ve tvaru duté koruny bez terminálu je také možné. Letní řez je velmi důležitý zejména u výchovného řezu při zapěstovávání koruny. Opět odstraňujeme všechny vlky, dále přebytečné jednoleté výhony a prodlužující výhony kosterních větví zakrátíme na délku přibližně 30 až 40 cm. Docílíme tak vytvoření předčasného obrostu, na kterém květy kvetou později (o jeden až tři dny) než na trnech, tedy plodonosném obrostu starších větví. Můžeme tak zmírnit riziko poškození květu mrazem. Zakrácením a rozvětvením prodlužujících výhonů kosterních větví navíc dosáhneme vytvoření nižších a kompaktních korun, které jsou technicky lépe zvládnutelné a nejsou tak náchylné k rozlamování v případě vysoké násady stromu.
Třešně jsou na řez obecně méně náročné, protože přirozeně tvoří koruny řidší. Opět platí stejné zásady jako u meruněk a slivoní, pouze musíme věnovat pozornost přílišnému zkracování jednoletých prodlužujících výhonů. Pokud to není nezbytně nutné, raději je příliš nezkracujeme. Řez provádíme pouze u velmi vzpřímených a dlouhých jednoletých výhonů, nevhodně rostoucí odstraňujme celé.
Višně na rozdíl od třešní mají zahuštěnou korunu množstvím slabších jednoletých výhonů, proto je nutné se řezu více věnovat a korunu letním řezem prosvětlovat podle obecně platných zásad, jak jsme si je popsali výše. Pokud řez zanedbáme a koruna bude příliš hustá, dojde k prosychání stromu, plodnost se stěhuje na konce větví a zejména u odrůd, které rostou rozložitým až převislým směrem dojde k vyholení větví. Snažíme se proto zkracovat odplozené větve bez plodonosného obrostu, abychom podpořili obrůstání starších větví.
Mandloně jsou mohutné stromy, které můžeme vzhledem k tomu, že plody nepotřebují příliš oslunění, pěstovat jako hustější, než jsme zvyklí u ostatních ovocných druhů. Při letním řezu se tedy soustředíme na odstranění vlků. Při zapěstovávání koruny mladších stromů platí obecné zásady, jak jsou popsány výše u meruněk.
Ořešák vlašský ani líska obecná žádné zásahy v období letního řezu nevyžadují. Pouze při zapěstovávání koruny ořešáku provádíme úpravu právě v období června, kdy nehrozí jeho ronění mízy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *