Letní odrůdy pro pěstitele jabloní

Sortiment jádrovin je rozdělen podle doby konzumní zralosti do skupin letních, podzimních a zimních odrůd. Nejrychleji se rozšiřuje sortiment zimních odrůd, neboť tyto mají větší možnosti využití a především delší dobu upotřebitelnosti. Nesmíme však zapomínat na odrůdy letních jabloní, které obohacují a zaplňují sortiment v době, kdy se ke konzumu nabízejí plody sladších peckovin a drobného ovoce. Plody letních odrůd jsou rozmanité tvarem i barevností.

Krycí barva má široké spektrum od žlutozelené a žluté, přes růžovou i jasně červenou až po tmavě červenou. Sklizňová zralost bývá v rozmezí od července do srpna. K nejstarším u nás pěstovaným zahraničním odrůdám patří ’Průsvitné letní’, ’James Grieve Red’ a jeho druhá barevná mutace ’James Grieve Double Red’. V menším rozsahu pak odrůdy ’Quinte’, ’Discovery’ a ’Mio’. V devadesátých letech se sortiment rozšířil o české odrůdy ’Daria’, ’Delicia’ a ’Julia’, zahraničí v té době zastupuje kanadský ’Mantet’ a americká ’Primula’. Nové století dostalo do vínku dvě zajímavé české odrůdy ’Hana’ a ’Nela’. Ze sortimentu byla vyřazena ’Vista Bela’. A nyní si řekneme několik slov k jednotlivým odrůdám.
’Průsvitné letní’ je stará ruská odrůda z 18. století. V České republice byla registrována v roce 1954, udržovatelem je SEMPRA PRAHA a. s. Dnes má jen zahrádkářský význam.
Stromy rostou středně bujně, vytvářejí volné, kulovité koruny, s četnými dlouhými a silnými letorosty. Známá je svými středně velkými, kulovitými plody u některých se objevuje šev. Plodí ve shlucích 2 až 3 plodů, proto vyžaduje jejich probírku. Barevností neoplývá, plod je žlutozelený, ve zralosti zelenožlutý až světle žlutý bez krycího zabarvení. Slupka je tenká, hladká a ojíněná, velmi lehce se otlačuje. Bílá dužnina je navinulé chuti a křehké konzistence. Při pozdní sklizni dužnina často zmoučnatí. Plody se sklízí v polovině července, zrají ihned po sklizni, skladovat je lze jen velmi krátkou dobu. Potlačení vzrůstnosti lze dosáhnout použitím slaběji rostoucích podnoží. Plodnost je raná a hojná, pravidelná jen s důkladnou probírkou plodů, která bývá v době zpravidla dva týdny po červnovém propadu. Regulace násady lze provést i snížením počtu květů a to hlubším předjarním řezem. Zajímavostí je vyšší odolnost proti napadení strupovitostí. Její uplatnění v teplejších oblastech je limitováno malou odolností proti napadení padlím jabloňovým, proto se s touto odrůdou ve větší míře setkáváme ve středních a vyšších polohách.
Barevné mutace původní odrůdy ’James Grieve’, která vznikla ve Velké Británii křížením odrůd ’Pottovo’ a ’Coxova reneta’, jsou dnes nejrozšířenějšími letními odrůdami u nás. ’James Grieve Red’ byla registrovaná v roce 1970 a ’James Grieve Double Red’ registrovaná v roce 1993. Udržovatelem první mutace je Ing. Petr Hajduček-UNIPLANT, obě mutace přitom udržuje SEMPRA PRAHA a. s.
Stromy rostou středně bujně a vytvářejí kulovité koruny. Kosterní větve dostatečně obrůstají krátkým rozvětveným plodonosným obrostem, který v období plné plodnosti je nutné zakracovat a tak podpořit obrůstání novými letorosty. Vnitřní prostor koruny je třeba prosvětlovat letním řezem, při kterém odstraňujeme dlouhé silné neplodné letorosty, které korunu zahušťují. Plody jsou velké, tupě kuželovitého tvaru, zelenožluté překryté červeným žíháním. U barevných forem je červeň výrazná ve formách líčko až rozmytá červeň na většině plodu. Slupka je tenká, hladká a lesklá, na skladě pak mastná. Dužnina má krémovou barvu, navinule sladkou chuť, jemnou konzistenci. Je středně šťavnatá, aromatická a voňavá. Plody se sklízí od poloviny srpna, zrají ihned, skladovat je lze i jeden měsíc. Potlačení vzrůstnosti lze dosáhnout použitím slaběji rostoucích podnoží. Plodnost je raná a hojná, s probírkou plodů pak pravidelná. Odolnost proti napadení strupovitostí i padlím je střední. Plody nejsou vhodné k transportu.
V roce 1985 byla zaregistrována odrůda ’Quinte’, která je původem z Kanady a byla vyšlechtěna křížením odrůd ’Crimson Beauty’ a ’Red Melba’. Udržovatelem je SEMPRA PRAHA a. s. Jde o méně rozšířenou odrůdu.
Stromy rostou středně bujně s volnou kuželovitou korunou, kosterní větve dostatečně obrůstají krátkým plodonosným obrostem. Terminální výhon je nutné jarním řezem omezovat v prodlužujícím růstu. Plody podle násady jsou malé až střední velikosti, vysoce kulovitého tvaru. Zelenožlutou základní barvu slupky překrývá rozmytá světlá červeň. Slupka je tenká, hladká a ojíněná. Dužnina je bílé až krémové barvy, sladce navinulé chuti, jemné konzistence, středně šťavnatá, aromatická a voňavá. Plodnost je brzká, hojná s probírkou pravidelná. Plody se sklízí koncem července, nazrávají nepravidelně, skladovat je lze dva až tři týdny. Odolnost proti napadení strupovitostí jabloní je střední. Nevýhodou je nestejnoměrné dozrávání, velikostní nevyrovnanost a sklon k předčasnému opadu plodů.
Odrůda ’Discovery’ je původem z Velké Británie. Je semenáčem odrůdy ’Worcesterské parmény’, registrována byla v roce 1991. Udržovatelem je SEMPRA PRAHA a. s. Odrůda se objevuje i ve velkoprodukci, kde má své místo.
Stromy rostou středně bujně s kulovitou korunou, kosterní větve spoře obrůstají krátkým plodonosným obrostem, naopak zahuštění letorosty i „vlky“ bývá časté. Je proto nutný letní prosvětlovací řez. Plody jsou středně velké, ploše kulovitého tvaru s krátkou stopkou. Zelenožlutá základní barva slupky je překrytá jasně červeným žíháním, v teplejších oblastech je červeň rozmytá přes 2/3 plodu. Slupka je středně silná, hladká, suchá a matná. Dužnina je bílé barvy, sladce navinulé chuti, chruplavé konzistence, středně šťavnatá, aromatická a voňavá. Plodnost je pozdní a jen střední, probírkou lze docílit zvětšení plodů. Plody se sklízí začátkem srpna, dozrávají současně, skladovat je lze do konce srpna. Odolnost proti napadení padlím jabloňovým je střední, zvláště v teplejších polohách. Předností je velká odolnost proti napadení strupovitostí, která umožňuje pěstování odrůdy ve středně teplých i chráněných chladných oblastech.
Zajímavou barevnou odrůdou ze Švédska je ’Mio’, kříženec ’Worcesterské parmény’ a ’Orame’, která byla v ČR registrována roku 1991. Udržovatelem je SEMPRA PRAHA a. s.
Stromy rostou velmi bujně, koruny jsou široce kulovité, kosterní větve dostatečně obrůstají krátkými plodonoši i četným středně dlouhým obrostem. K prosvětlení koruny je nutný letní řez. Po sklizni je vhodné provádět redukci větví, řezné rány se zacelí a nedojde k zbujení, jako v případě předjarního zmlazení. Plody jsou malé až středně velké, kulovitého tvaru. Světle zelenou až žlutozelenou základní barvu slupky překrývá rozmytá světlá červeň. Slupka je tenká, hladká a ojíněná. Dužnina je bílé barvy, navinule sladké chuti, jemné konzistence, středně šťavnatá, aromatická a voňavá. Plodnost je raná a hojná s důkladnou probírkou i pravidelná. Plody se sklízí od srpna do poloviny září, nazrávají nepravidelně, lze je skladovat až do konce září. Odolnost proti napadení strupovitostí je velká, odolnost proti napadení padlím jabloňovým je malá, zvláště v teplejších oblastech.
Odrůda ’Mantet’ pochází z Kanady, jde o semenáč odrůdy ’Tetovsky’. Registrována byla v roce 1993. Udržovatelem je SEMPRA PRAHA a. s.
Stromy rostou středně bujně, koruna je kulovitá, volná, středně až řídce zahuštěná plodonosným obrostem. Plod bývá středně velký, kulovitého tvaru. Zelenavá základní barva je částečně překrytá mramorovanou červení. Slupka je tenká, hladká a ojíněná, velmi lehce se otlačuje. Dužnina je bílé barvy, navinule sladká v chuti, jemné až rozplývavé konzistence, středně šťavnatá a aromatická. Plodnost je pozdní, jen průměrná a střídavá.
Plody se sklízí v polovině srpna, zrají ihned, skladovat je lze tři týdny. Odolnost proti napadení houbovými chorobami je však malá. Odrůda má jen zahrádkářský význam. Pro pěstitele letních odrůd se do popředí zájmu dostala odrůda českého původu ’Julia’, která byla vyšlechtěna ve VŠÚO Holovousy s. r. o. a to křížením odrůd, o kterých jsme se již zmiňovali, tedy ’Quinte’ a ’Discovery’. Odrůda byla registrována v roce 1994. Držitelem šlechtitelských práv a současným udržovatelem je SEMPRA PRAHA a. s. Stromy rostou středně bujně, koruny jsou vysoce kulovité, zahuštěné silnými letorosty s krátkým plodonosným obrostem. Kosterní větve mají částečně sklon k vyholování, tedy obrůstání je sporadické. Plod je středně velký, ploše kulovitého tvaru. Základní zelenožlutá barva plodu je překryta rozmytou tmavou červení. Slupka je středně silná, hladká, ojíněná, po otření lesklá. Dužnina je krémové barvy, sladce navinulé chuti, jemné konzistence, středně šťavnatá a aromatická. Plodnost je středně pozdní, později pravidelná. Plody se sklízí koncem července, nazrávají brzy, skladovat je lze ve středních oblastech i jeden měsíc. Odolnost proti napadení strupovitostí je vysoká, k napadení padlím jabloňovým jen střední.
Svojí barevností a chuťovými vlastnostmi je pro pěstitele zajímavá další odrůda českého původu ’Daria’, vyšlechtěná na Šlechtitelské stanici v Těchobuzicích, dnes SEMPRA LITOMĚŘICE s. r. o. Vznikla křížením odrůd ’James Grieve’ a ’Red June’. Registrována byla roku 1995. Udržovatelem je SEMPRA PRAHA a. s. a Ing. Petr Hajduček – UNIPLANT.
Stromy rostou středně bujně, koruna je kulovitá, zahuštěná dlouhými tenkými letorosty, kosterní větve dobře obrůstají krátkým plodonosným obrostem. Pro stejnoměrné vybarvení plodů je nutné provádět letní průklest.
Plod je středně velký, kulovitého tvaru. Základní zelenožlutá barva slupky je ze 2/3 překrytá červeným rozmytým žíháním. Slupka je tenká, hladká a lesklá. Dužnina bílé barvy, navinule sladké chuti, jemné a křehké konzistence je středně šťavnatá, aromatická a voňavá. Plodnost bývá velmi raná, hojná a při probírce plodů i pravidelná. Plody nazrávají od konce července do poloviny srpna, sklízí se probírkou po několika dnech. Rychle dozrávají, hlavně při období sucha a tepla. Skladovatelnost je krátká, nanejvýš dva až tři týdny. Odolnost proti napadení houbovými chorobami je střední.
V roce 1998 byla registrována americká odrůda ’Primula’. Udržovatelem v ČR je SEMPRA PRAHA a. s.
Stromy rostou bujně, koruna je kulovitá, zahuštěná dlouhými tenkými letorosty. Pro kvalitní vyzrávání plodů je nutný letní průklest neplodných letorostů. Plod je malý až středně velký, soudkovitého tvaru. Základní nazelenalá barva slupky je překrytá rozmytým tmavě červeným žíháním. Slupka je středně silná, hladká, ojíněná a mastná. Dužnina zelenavé barvy je sladce navinulé chuti, středně šťavnatá a aromatická. Plodnost je raná a hojná s důkladnou probírkou pravidelná. Plody se sklízí v druhé polovině srpna, dozrávají ihned, skladovat je lze dva až tři týdny. Odolnost proti napadení strupovitostí je velmi vysoká (rezistent), proti napadení padlím jabloňovým je malá, zvláště v teplejších oblastech.
Další odrůdou českého původu je ’Delicia’, která byla vyšlechtěna volným opylením odrůdy ’Early Mc. Intosh’ na Šlechtitelské stanici v Těchobuzicích a byla registrována v roce 1997. Udržovatelem odrůdy je SEMPRA PRAHA a. s.
Stromy rostou středně bujně, koruna je široce kulovitá, řídce zahuštěná středně dlouhými letorosty. Plod je středně velký, kulovitého až ploše kulovitého tvaru. Základní světle zelená barva slupky v době zralosti přechází do světle žluté s nevýrazným krycím zbarvením ve formě růžového líčka. Slupka je tenká, hladká a ojíněná. Dužnina je bílé barvy, sladce navinulé chuti, křehké konzistence, středně šťavnatá a aromatická. Plodnost je středně pozdní, průměrná a pravidelná. Plody se sklízí koncem srpna, nazrávají v září, skladovat je lze do první poloviny října. Odolnost proti napadení houbovými chorobami je střední.
Mezi rezistentní odrůdy proti napadení strupovitostí patří odrůdy ’Hana’ a ’Nela’. Obě odrůdy byly vyšlechtěny ve Střížovicích na šlechtitelském pracovišti Ústavu experimentální botaniky AV ČR (dále jen ÚEB AV ČR) Praha. Odrůda ’Hana’ byla registrovaná v roce 1999. Je vyšlechtěná záměrným křížením odrůd ’Prima’ a ÚEB 459/4. Udržovatelem je FYTOS školkařské středisko a SEMPRA LITOMĚŘICE s. r. o., držitelem šlechtitelských práv je ÚEB AV ČR Praha.
Strom roste středně bujně až bujně, koruna je vysoce kulovitá, zahuštěná dlouhými, středně silnými letorosty. Pro kvalitní vybarvení plodů je nutný letní průklest. Redukci větví provádíme vždy po sklizni. Plod je středně velký, kulovitého až soudkovitého tvaru. Žlutou základní barvu slupky překrývá karmínově červené žíhání a mramorování. Slupka je středně silná, hladká a lesklá. Dužnina je světle zelenavé barvy, sladce navinulé chuti s křehkou konzistencí, středně šťavnatá a aromatická. Plodnost je raná, střední s probírkou pravidelná. Plody se sklízí začátkem srpna, nazrávají ihned, skladovat je lze do konce srpna. Odolnost proti napadení strupovitostí je velmi vysoká, proti napadení padlím jabloňovým je střední.
Odrůda ’Nela’ vyšlechtěná taktéž křížením odrůd ’Prima’ a ÚEB 459/4 byla registrována na jaře roku 2001. Držitelem šlechtitelských práv a současným udržovatelem je ÚEB AV ČR Praha.
Strom roste středně bujně, dostatečně zahušťuje, plodí na krátkém dřevě. Pro vybarvení plodů je nutný letní průklest. Plod je podlouhle kuželovitý, středně velký s probírkou až velký. Slupka je tenká, hladká, slabě mastná. Základní barva slupky je zelenožlutá, v době zralosti pak žlutá s krycí jasnou červení ve formě žíhání. Dužnina krémové barvy je navinule sladké chuti, křehké konzistence, velmi šťavnatá a voňavá. Plodnost je raná, hojná s důkladnou probírkou pravidelná. Plody se sklízí probírkou podle vybarvenosti od poloviny srpna, nazrávají nestejnoměrně, skladovat je lze až do září. Odolnost proti napadení strupovitostí je velmi vysoká, proti napadení padlím jabloňovým je střední.
V této skupině letních odrůd jablek mají tuzemští šlechtitelé stále co dohánět. I když jsou zřejmé nové a úspěšné české odrůdy, převažující většinu tvoří stále zahraniční sortiment.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *