Kvetoucí město míří do Evropy

Frýdek-Místek získal v loňském roce bronzovou medaili v prestižní evropské soutěži Entente Florale (Kvetoucí sídla), obec Telecí v kategorii vesnic dosáhla dokonce na stupínek stříbrný. Dostat se pod drobnohled zahradních architektů ze všech zúčastněných zemí, stojí sice velké osobní úsilí volených zastupitelů místní samosprávy i každého obyvatele, ale život v prostředí, které nám přirostlo k srdci, tuto námahu jistě mnohonásobně vynahradí. Soutěž, které se účastní Belgie, Česká republika, Francie, Nizozemsko, Chorvatsko, Irsko, Maďarsko, Německo, Rakousko, Slovinsko a Velká Británie, vznikla v roce 1975. Cílem je zvýšit zájem o zvelebení životního prostředí měst a obcí a podpořit zapojení obcí, soukromých podnikatelů a obyvatel o péči a zeleň.

Mladší sestra
Účast ČR v soutěži navazuje na národní soutěž Vesnice roku. Do evropské soutěže postupuje celostátní vítěz Zelené stuhy udělované „za péči o zeleň a veřejná prostranství“. Město, které bude reprezentovat ČR na evropské úrovni vybírala sekce zahradních architektů SZKT za spolupráce dalších členů společnosti. V loňském roce byl nominován Frýdek-Místek, prezentující přeměnu hornického města v obytné sídlo s kvalitní zelení zejména za posledních deset let. Obec Telecí oslnila svou bezprostředností, citem pro krajinu, spontánností a „zpívající lípou“.
Letošní účastníci a vize do budoucna
V letošní roce prošly náročným výběrovým sítem Prachatice (jihočeský vítěz v péči o zeleň a životní prostředí) a obec Svatý Jan nad Malší, celostátní vítěz Zelené stuhy v soutěži Vesnice roku 2002. Vzhledem k tomu, že soutěž pro města zatím neprobíhala celostátně, připravuje organizační výbor Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu ve spolupráci s Českou komorou architektů v příštím roce vyhlášení celostátní soutěže Kvetoucí město. Kritéria i pravidla budou shodná s pravidly a kritérii evropské soutěže.
Co se hodnotí
1. Kvalitativní kritéria:
– kvalita správy a údržby veřejných prostranství a po stránce staveb i vegetačních prvků, koncepční přístup k péči o veřejnou zeleň a krajinu,
– kvalita projektové a plánovací dokumentace,
– užití přirozeného sortimentu rostlin v krajině, citlivý přístup k zeleni, kvalita a organizační zajištění péče o zeleň ve městě i krajině, která s městem majetkoprávně nebo funkčně úzce souvisí.
2. Odpovědnost a spolupráce:
– aktivita vedoucích představitelů a odpovědných pracovníků města,
– spolupráce radnice s obyvateli a podnikateli, pomoc radnice ekonomickému rozvoji města za citlivého přístupu k životnímu prostředí,
– péče o soukromé pozemky včetně předzahrádek, zkrášlování prostředí květinami v oknech, na terasách, balkonech, před vchody atd.,
3. Celkový dojem:
– dlouhodobá a kvalitní koncepce plánování rozvoje města,
– čistota města, kvalita ovzduší a prostředí celkově, úpravnost náměstí a ulic, stav budov, městský mobiliář, kvalita a citlivost rekonstrukcí, soulad s duchem místa,
4. Vzdělání, osvěta, ekologická výchova.
5. Komunikace, kvalita prezentace.
Pravidla a podmínky budou zveřejněny na www.szkt.cz. Vítěz soutěže bude reprezentovat naši republiku v Evropské soutěži Entente florale 2005.
Zkušenosti které jinde nezískáte
Podle starosty Prachatic Jana Bauera, bude pro město přínosem vidět ho očima jiného. Účast vidí optimisticky. Problém je, více než se záplavami, v přístupu lidí – jak motivovat k větší vnímavosti a zájmu o přírodu a své okolí. Eduard Kavala, předseda Spolku pro obnovu venkova ocenil naturální ráz české vesnice, který vnímají zvláště rakouští sousedé. Jan Florian z ministerstva pro místní rozvoj, které podporuje tuto soutěž, podotkl, že úspěch v soutěži zvyšuje podstatně pravděpodobnost i při udělování dotací, o kterých rozhoduje ministerstvo. Ministerstvo životního prostředí zaštítí celou akci nejen morálně, ale letos i finanční podporou. Miroslav Hájek uvedl že se toto téma dostává do popředí zájmu v agendě EU.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *