Kvalitní zemina z posekané trávy

Při údržbě zahrad a veřejných i soukromých ploch vzniká spousta posekané trávy a ořezaných větví, které lze využít k získání zemin a kompostů. Obce proto udržují skládky tohoto organického materiálu a kompostují jej. Tím se materiál dostává znovu do ekologického koloběhu.

Ve švýcarském městě Spiez založili kompostování už v r. 1991 a s využitím nových poznatků a technik produkují nyní z pouhé posekané trávy a drcených větví vysoce kvalitní kompost. Výroba už dosáhla 10 000 m3 zralého kompostu ročně. Ten se prosévá na různé jemnostní frakce, které se využívají jako čistý kompost, jako složka kvalitních zemin a substrátů pro zahradnictví, krajinářství a ozeleňování střech. Kompost se vyrábí podle těchto zásad: Surovinou je domácí recyklační materiál bez přidávání zeminy. Co možná nejkratší transport k uživateli. Garantovaná kvalita. Přijatelná cena.
Ke kompostování přijatý organický materiál musí být nejdříve posouzen z hlediska přítomnosti plastů, kamenů a kuchyňských odpadů. Pak se materiál na místě drtí ve velkodrtiči a nevhodné složky se ručně vytřídí. Potom se převeze na venkovní podélná úložiště, kde se provzdušňuje. Materiál se po etapách, podle stupně zrání, speciálním strojem mechanicky přehazuje, promíchává a přemisťuje se na další úložiště. K provzdušňování tu slouží uvnitř uložené hadice. Tím se podporuje aerobní proces zrání, materiál se hygienizuje a ničí se plevele a škodlivé organismy. Po určitou dobu tu teploty stoupají nejméně na 55 oC. Častost přehazování se řídí podle biologické aktivity, která se pravidelně sleduje a dokumentuje.
Při skladování v halách se materiál až do konečného vyzrání dále provzdušňuje. Pak přichází na řadu hrubé a jemné prosévání, které odstraní nezpracovatelné zbytky. Nezetlelé zbytky dřeva se vracejí znovu do drtiče. Konečný produkt se kvalitativně hodnotí na obsah živin, těžkých kovů, podnikově se kontroluje teplota, hodnota pH, obsah klíčících semen, vlhkost, obsah kyslíku, nitrátových a amoniakálních solí. Po testování v nezávislých laboratořích získává výrobek navíc garantované označení kvality RAL pro vysoce kvalitní substrátové komposty. Musí přitom splnit tyto normy: Obsah salmonel 0. Počet klíčivých semen nebo částí rostlin nižší než 0,55 na 1 l. Snášenlivost rostlinami (při podílu v substrátu do 50 %) vyšší než 90 %. Uveden musí být obsah živin, škodlivin, hodnoty vyzrálosti a výrobce.
Hotové komposty se liší obsahem živin a podle toho se i využívají. Zvyšují vododržnost, provzdušňují a kypří půdu, podporují život v půdě a zlepšují půdní strukturu. Hodí se jako náhrada rašelinných a humusových kompostů, k rekultivaci a zlepšování půdy v krajinářství, pro hrnkové a nádobové rostliny, jako organické komposty k ozeleňování střech a nastřikování organické hmoty. Jejich výhodou je domácí původ, ekologický transport a různá zrnění zemin.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *