Kvalitní trávník je základem úspěšné hry

Podle nařízení Českomoravského fotbalového svazu musí mít všechny kluby v nejvyšší české fotbalové soutěži podle projektu Stadiony 2012 vyhřívané fotbalové trávníky, a to již od sezóny 2009/2010. Těm, kteří se pustili do zabudování topných roštů již letos, nezbývá mnoho času. Jelikož ligová utkání začínají v průběhu srpna, je nutné aby byly práce dokončeny do této doby.

Na stadionu 1. FC Brno se pustili do rekonstrukce již v letošním roce. Pro zabudování topného roštu bylo nutné odstranit původní trávník a založit nový, za použití travního koberce. Společnost Ing. Jana Rouzka, Sportovní travnaté povrchy, s. r. o., se stala subdodavatelem probíhané rekonstrukce; samotný topný rošt instalovala společnost Uponor, s. r. o. Na výměnu trávníku měla společnost Ing. Rouzka zhruba 11 týdnů.

Likvidace původní vrstvy

Likvidační práce započaly koncem května a trvaly zhruba dva týdny. Původní trávník by odvezen a uložen na skládku. Plocha byla 40 cm do země vybrána a odvezlo se čtyři tisíce m3 materiálu. Poté došlo ke srovnání plochy a navezení hloubkové drenáže tvořené štěrkopískem. Na tu se položil topný rošt a na něj druhá drenážní vrstva, tvořená pískem. Jako poslední byla dodána vrstva vegetační, namíchaná v hrušovanské pískovně podle požadavků realizační firmy. U této vrstvy bylo důležité srovnání povrchu laserem s tolerancí jeden centimetr.

Travní koberec

Hlavní hřiště 1. FC Brno zabírá plochu 9600 m2. Z Nizozemska se přivezlo 8500 m2 na vlastní hrací plochu. Na obvodovém pásu v šířce čtyř metrů dochází k obracení mechanizace, a proto bude tvořen trávou umělou.
Samotná pokládka trávníku zabrala tři až čtyři dny. Koberec si Ing. Rouzek speciálně objednal u nizozemské společnosti Hendriks Graszoden B.V., která dodávala travní koberec i na německá hřiště, kde probíhalo letošní mistrovství světa. Porost založili v červnu loňského roku na předem zvoleném stanovišti a pěstovali za podmínek domluvených s Ing. Rouzkem. Ve směsi se rovným dílem vyskytovala lipnice luční a jílek vytrvalý. Aby travní drn držel pohromadě, byl zapěstován v síti.
Po vyzvednutí se trávník stočil do rolí o šíři 120 cm o výšce travního drnu pět až šest cm (z toho 3,5 cm kořenový bal). Do České republiky cestoval v klimatizovaných kamionech zhruba 36 hodin. Jakmile trávník dorazil na brněnské hřiště došlo ihned k jeho pokládce. Důležitá je následná zálivka a po spojení koberce s vegetační vrstvou, které trvá kolem pěti týdnů, je možné válcování a klasická péče o trávník.

Vlastní pokládka trávníku

Hmotnost jedné role je 800 kg, proto si Ing. Rouzek nechal k položení travního koberce vyrobit speciální zařízení připojené na zadní vývodový hřídel traktoru. K dispozici měl dva stroje značky John Deer. První, s označením 4720, má výkon 46 kW. V letošním parném létě ocení obsluha klimatizovanou kabinu. Druhý stroj, John Deer 3320, již patří k vozovému parku společnosti Ing. Rouzka. Podle jeho slov je traktor velmi pohyblivý a cení si možnosti jednoduchého transportu.
Oba traktory je možné bez problémů adaptovat s mnoha přídavnými zařízeními jako se sněhovou frézou, zametačem, radlicí, kultivátorem, kypřičem, postřikovačem a mnoha dalšími. Mezi nápravy lze připojit žací ústrojí spolu se sběracím košem umístěným na zadním hřídeli. Hydrostatická převodovka zaručuje plynulý pojezd vpřed i vzad, přičemž maximální rychlost obou traktorů přesahuje 30 km/hod. Ve standartu je nabízen pohon všech čtyř kol. Výhodou výrobků značky John Deer je dostupnost náhradních dílů a odborné znalosti prodejců i servisních techniků.

Pár otázek pro greenkeepera

Jak na intenzivně zatěžovaný trávník? Hřišťové trávníky musí být co nejodolnější vůči sešlapávání, velmi důležitá je schopnost jejich rychlé regenerace. Podle Jana Cee, který se již šest let stará o tři travnatá fotbalová hřiště 1. FC Brno, by všechna ošetření intenzivně zatěžovaných trávníků měla podpořit vitalitu travního porostu a jeho regenerační schopnost.
Pro sečení využívají dvě sekačky – rotační na předsekání a vřetenovou na nižší střih. V průběhu vegetace sekají tři až čtyřikrát týdně, podle naplánovaných zápasů. V letním období Jan Cee seká na 3,2 až 3,5 cm, od srpna na 2,8 cm, jelikož hráči vyžadují nižší sestřih. Závlaha všech potřebných ploch je řízena automaticky.
Předpokladem kvalitního trávníku je pravidelné uvolňování udusané vegetační vrstvy hloubkovým kypřením a aerifikací. Tyto zásahy podporují hlubší zakořenění porostu a tím větší odolnost vůči stresům a mechanickému poškození. Provzdušňování pomáhá kvalitním trávníkovým druhům konkurovat plevelné, mělce kořenící lipnici roční. Na hlavním stadionu proto používají každých 14 dní vertidrain, na dalších dvou hřištích šestkrát až sedmkrát za rok. V zimě přijde na řadu sněhová fréza.
Vedle mechanických zásahů je velmi důležité dodávání živin. Jednou za pět až šest týdnů je trávník přihnojován granulovanými hnojivy. Na podzim probíhá preventivní postřik proti plísni sněžné.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *