Kvalita coby prvek konkurenceschopnosti

Zvyšování požadavků na kvalitu prodávaných rostlin není ničím novým. Tohoto nástroje může být využito jak velmi kladně (reálné zvyšování kvality produktů), tak i záporně k potlačení konkurenčních dodavatelů bez jakýchkoli efektů na kvalitu prodávaného zboží. Faktem zůstává, že rostlinné produkty mohou nést kvalitu různou, kterou ovšem ohodnocuje trh tím, zda jsou obchodovány, či ne. Posledním soudcem je v tomto případě zákazník. Můžeme se tedy jen domnívat, zda přehnaná péče o kvalitu produktů neslouží pouze jen reklamním či marketingovým akcím na podporu omezeného množství výrobců a tím eliminaci konkurence a snahou ovládnout trh.

V září roku 2002 se domluvila Aalsmeerská květinová burza (Aalsmeer flower auction VBA) s Asociací květinářských velkoobchodů (Floricultural Wholesalers Association VGB) na projektu podporující společné zájmy velkoobchodníků s květinářským materiálem a koncovými zákazníky. Krédo obou organizací zní: Budoucnost obchodování je ve zvyšující se kvalitě produktů a průhlednosti při výrobě a dodávkách. Proto byla vytvořena značka Vase Life Tested, která má napomáhat k lepší orientaci mezi rozšiřujícím se sortimentem zboží a ujistit kupující o správně volbě.
Kontrola kvality je pak rozdělena do tří fází – burza, obchod a zákazník. Simulováním procesu pohybu a zacházení s rostlinami k jejich konečnému použití je ověřována údržnost květin a jejich vhodnost pro různé použití.
V prví fázi jsou květiny podrobeny navozením podmínek podobných na burze. Pevně zabalené svazky jsou po čtyři dny skladovány při osmi stupních Celsia s výživou přidávanou do vody. Následuje dvoudenní fáze napodobující prostředí květinářského obchodu. Teplota je držena na 20 °C. Test uzavírá šestidenní pobyt rostlin ve vázách v interiéru. Navíc je od každého kultivaru deset náhodně vybraných květů umístěno zvlášť do vázy s výživou rozpustnou ve vodě (Chrysal Clear). V rámci hodnocení je sledováno rozkvétání a výskyt Botritis.
Vedením testů je pověřeno laboratorní centrum při Aalsmeerské burze. Každé dva týdny jsou odebírány náhodně vzorky z partií od dodavatelů, kteří jsou zahrnuti do projektu sledování kvality. Výsledky testů jsou pak do čtrnácti dní uveřejněny na webových stránkách (www.testcentrum.info), zájemci mají i volný přístup přímo do prostor laboratoří, kde jsou výsledky vyvěšeny u zkoumaných rostlin. Vedení burzy tvrdí, že zveřejňováním údajů o kvalitě květin je dávána příležitost pro srovnávání producentů mezi sebou, čímž se zvyšuje jejich motivace ke kvalitnější produkci. Informace dále slouží nejen pro lepší orientaci zaregistrovaných nákupčích, ale využívají je také šlechtitelé.
Projekt si dává za cíl vytvořit systém podporovaný ostatními burzami s rozšířením i na další komodity. Značka Vase Life Tested byla udělena již více než třiceti pěstitelům růží a dvaceti pěstitelům Zantedeschia. V současné době se jedná s pěstiteli Lisianthus a Matricaria.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *