Kurzy Celoživotního vzdělávání v oblasti ovocnictví

Garant kurzů: Ústav ovocnictví a vinohradnictví ZF MZLU Brno Lednice, vedoucí kursu: Dr.Ing.Boris Krška Předpokládá se podle zájmu v jednotlivých letech postupná příprava čtyř jednosemestrálních kurzů celoživotního vzdělávání v ovocnictví (v každém roce jeden kurz)

a) Intenzifikace pěstování peckovin
b) Intenzifikace pěstování jádrovin
c) Intenzifikace pěstování drobného ovoce
d) Intenzifikace školkařské výroby

Návrh prvního kurzu v letním semestru 2003
Název kurzu
a): Intenzifikace pěstování jádrovin
Zdůvodnění:
Jako druhý kurz jsou zařazeny jádroviny, protože je nutné posílit znalosti o moderním pěstování této skupiny ovocných druhů v době kdy je potřeba zakládat nové výsadby ještě před vstupem do EU. Jádroviny mají obecně nižší konkurenční schopnost na domácím a zahraničním trhu s ovocem.

Rozsah výuky:
60 hodin celkem (ve dvou týdenních blocích po 30 hod, 6 hodin výuky denně, první blok teorie, druhý terénní cvičení). Kurz realizovat jako jednosemestrální ve dvou týdenních blocích v letním semestru.

Obecné vstupní požadavky na frekventanty
– středoškolské vzdělání přednostně v zahradnickém oboru
– specialisté ovocnáři podnikající více let v oboru

Cílové skupiny frekventantů
– vedoucí pracovníci ovocnářských výrobních podniků a ovocných školek
– pedagogičtí pracovníci odborných zemědělských škol
– zaměstnanci státních zemědělských institucí a podnikatelé v oblasti obchodu s ovocem vedoucí pracovníci zájmových svazů a zahradnických sdružení

Sylabus a garanti přednášek a terénního cvičení
První blok – přednášky – leden
1. den- 27.1.2003
9.00 hod. – zahájení kursu
9.30 – 10.30 hod. Dr. Mgr. Inž. Marysia Licznar-Malanczuk
Ovocnictví v Polsku, současný vývoj a trend
10.30- 12.00 hod. Dr. Mgr. Inž. Marysia Licznar-Malanczuk
Pěstitelské tvary jabloní, zkušenosti, výhody, nevýhody
13.00- 14.00 hod. Bc. Radim Hanuš
Přípravky na chemickou probírku, presentace přípravku GREEMAX
14.00- 15.00 hod. Ing.A.Svoboda
Zkušenosti s chemickou probírkou jabloní

2 den – 28. 1. 2002

8.30 – 10.00 hod. Prof. Dr. F. Štampar
Zkušenosti se Solaxem po pěti letech ve Slovinsku
10.00 – 11.00 hod. Prof. Dr. F. Štampar
Přípravky na probírku jabloní
13.00 – 12.00 hod. Prof.Dr. F. Štampar + Dr. G. Veber
Klasická výživa jabloní
13.00 – 15.00 hod. Dr.G.Veber
Listová výživa jádrovin, způsob aplikace

3.den – 29. 1. 2003
8.00 – 9.30 hod. Ing.D.Nesrsta
Nově registrované odrůdy jádrovin
9.30 – 11.30 hod. Ing. M. Lánský
Ochrana jádrovin proti houbových chorobám, systém pěstování SISPO
12.30 – 14.00 hod. Ing.J.Blažek, CSc.
Nové odrůdy jádrovin z VŠÚO Holovousy,
Ekonomika přeroubování jabloňových sadů
14.00 – 15.30 hod. Ing. J. Kosina, CSc.
Nové podnože jádrovin

4. den – 30. 1. 2003
8.00 – 9.00 hod. Prof.Ing.J.Goliáš, DrSc.
Moderní technologie skladování jádrovin
9.00 – 10.30 hod.Ing.P. Žatko
Systém pěstování jádrovin v Bioplant Ostratice, ekonomika pěstování
10.30 – 11.00 hod.Ing.Z. Jansta
Odbytová družstva, problémy odbytu jablek
11.00 – 12.00 hod. Ing.Z. Jansta
Systém řezu v jabloňových sadech
13.00 – 14.30 hod. RNDr. T. Litchman
Závlaha jádrovin, programy a signalizace v ochraně jádrovin
14.30 – 15.30 hod. J. Pálka
Ekonomika pěstování jabloní v Agrosadu V. Bílovice

5. den – 31. 1. 2003
8.00 – 11.00 hod. Dr. Pultar
Ochrana jádrovin proti živočišným škůdcům
11.00 – 12.30 hod. Ing. R. Ostratický
Mechanizační prostředky při pěstování jádrovin

Druhý blok – terénní cvičení (26. -30. května 2003)
Praktické ukázky pěstitelské technologie jádrovin v podnicích a ovocnářských institucích.

Zemos Velké Němčice
Agrosad Velké Bílovice
ZD Dolany
Sady Bílé Podolí
Malus – Choustníkovo Hradiště
Vybrané podniky ve Slovinsku a Rakousku.

Způsob ukončení
Ukončení závěrečným seminářem po skončení druhého bloku výuky s vydáním osvědčení o absolvováni kursu.
Kreditová hodnota kurzu
V hodnotě kreditu za jeden semestr výuky ovocnictví bakalářského studia
Časový harmonogram a organizace výuky
Výuka v rámci jednoho letního semestru ve dvou týdenních blocích .První blok (přednáškový) proběhne v týdnu od 27.1.do31.1.2003 a druhý (terénní cvičení) se uskuteční od 26.5.do 30.5.2003.

Termín podání přihlášek
Přihlášky posílejte na Ústav ovocnictví a vinohradnictví do 15.1.2003.
Celkový náklad na kurz činí 4 500,-Kč ( zahrnuto odměny , cestovné a občerstvení přednášejícím, ubytování přednášejícím a náklady na exkurzi.
Ve vaší přihlášce sdělte prosím, zda budete mít zájem o ubytování na kolejích —-, a zajištění obědů + večeří v menze MZLU á 50.-Kč.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *