Krytí potřeby síry u různých druhů zelenin

V souvislosti se snížením emisí síry v posledních letech se na některých stanovištích projevil již nedostatek síry na zelenině. Např. ve SRN činí spady síry v průměru země jen 9 kg S/ha a kolísají od 6 kg (Bavorsko) po 3 kg S/ha (Durynsko).

Kromě imisí síry z ovzduší je potřeba brát zřetel i na další zdroje, mezi něž náleží kapilární vzlínání spodní vody s obsahem síranů a používání závlahové vody v množství až 200 mm/kultura za vegetaci, zvláště používá-li se k závlaze spodní voda. Požadavky jednotlivých druhů zeleniny na síru se velmi různí, nicméně při projevu jejího nedostatku je zapotřebí přihnojovat druhy hnojiv s obsahem síry. Některé z nejproduktivnějších zelinářských oblastí přistoupily k preventivnímu používání síry, např. Ditmarská oblast intenzivního pěstování hlávkového zelí.
Z analýz, provedených v průběhu let 1997 – 2000 ve SRN různými institucemi, lze odvodit velmi závažné rozdíly mezi jednotlivými druhy půd a stanovišti. Průměrný obsah Smin na lehkých a středních půdách ve vrstvě 0 – 60 cm činil 36 až 49 kg/ha a kolísal mnohem méně podle jednotlivých stanovišť nežli obsah Smin na těžkých půdách, kde přesahoval 100 kg Smin/ha. Vyplavováni síranu na lehkých půdách prokazuje nereálnost zvyšování obsahu S v půdě vyššími dávkami hnojiv s obsahem síry.

Dynamika příjmu síry byla stanovována postupnými sklizněmi
Ukázalo se, že např. květák a brokolice odčerpávají v období vrcholící tvorby růžic až 30 kg S/ha i více během jednoho týdne. Největší čerpání síry nastává u hlávkového zelí ve stadiu 11. listu, které v tomto rozsahu nepokračuje až do konce sklizně. Na tyto skutečnosti je zapotřebí brát zřetel při stanovování dávky a formy i termínu použití hnojiv s obsahem síry, z praktických i nákladových důvodů je nejúčelnější spojovat přihnojování sírou s hnojením dusíkem, což je mnohem rentabilnější nežli např. používání siry ve formě síranu draselného.
U brukvovitých druhů zeleniny se příznaky deficience síry projevuji lžičkovitým tvarem listů a špatnou tvorbou hlávek nebo růžic. Při malém nedostatku síry jsou zpočátku příznaky shodné s projevy nedostatku dusíku.
Na základě výsledků nádobových i polních pokusu lze stanovit potřebu síry u hlavních druhů zeleniny:
zelí bílé 60 – 70 kg S/ha
brokolice 50 – 60 kg S/ha
cibule 20 – 25 kg S/ha

Tyto orientační údaje je potřeba zohlednit při stanovení obsahu Smin v horizontu půdy 0 – 60 cm. Jestliže je obsah S nižší nežli uvedené hodnoty, pak se v každém případě doporučuje hnojit sírou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *