Krůček k otevření trhů

Zájem na dalším uvolnění vzájemného agrárního obchodu s Evropskou unií potvrdila minulé pondělí česká vláda. Vyslovila souhlas s druhou fází liberalizace nazývanou double profit, která prohlubuje takzvanou dvounulovou variantu odstraňující cla u některých komodit spolu s odbouráváním vývozních subvencí.

Zda dlouho připravovaná dohoda vstoupí v platnost 1. března, záleží na unii.
V zájmu České republiky je uzavřít tuto etapu liberalizace tak, aby vstoupila v platnost co nejdříve, nejpozději od 1. března, zdůrazňuje ministerstvo zemědělství. Neskrývá však určité obavy, že EU nestihne včas ratifikovat protokol upravující obchodní podmínky, a spuštění double profit se zase o měsíc oddálí. „Důvodem, proč ještě dohoda není, je procedurální zpoždění ze strany unie,“ uvedl Hugo Roldán z odboru komunikace MZe.
Z neustálých průtahů jsou značně rozladění hlavně ovocnáři, kterých se připravovaná liberalizace významně dotýká. Umožní jim bezcelní vývoz drobného ovoce a ovocných koncentrátů bez množstevního omezení. „Chtěli jsme, aby se tyto obchodní bariéry zrušily už od loňského července. Kvůli tomu, že stále máme cla na koncentráty, přicházíme jako pěstitelé spolu se zpracovateli o velké peníze. Jsme také ve velké nevýhodě proti Polákům, Maďarům i ostatním kandidátským zemím, které se s unií už dávno dohodly,“ posteskl si předseda Ovocnářské unie ČR Jaroslav Muška. I nadále si EU ochrání trh s konzumními jablky – náš vývoz omezila roční kvótou 500 tun. „Český trh je jablkům z unie plně otevřený už desátým rokem. V průměru jich sem za sezónu přichází asi 30 tisíc tun,“ porovnal Muška.
Double profit vedle odstranění nynějších cel do deseti procent a u některých položek i nad tuto hranici částečně otevírá bezcelní obchod s citlivými komoditami, u nichž se současně odstraní exportní subvence. Jisté šance se nám podle odborníků nabízejí u vývozu obilí a některých mlékárenských výrobků.
U pšenice jsme si pro vývoz do EU vyjednali bezcelní kvótu 200 tisíc tun na období od letošního 1. července do 30. června 2004, z unie k nám může přijít 50 tisíc tun. U žita a ovsa je oboustranně dohodnuté množství 10 tisíc tun. Pro ječmen máme limit 50 tisíc tun, EU o 10 tisíc tun nižší, kukuřice můžeme beze cla dovézt do unie 20 tisíc tun, v opačném směru je to polovina. Na vývoz sladu s nulovým clem má ČR limit 45 250 tun, unie 5000 tun. Na období do letošního července má být množstevní kvóta většinou zhruba poloviční.
Tajemník Agrární komory ČR Jan Záhorka věří, že využijeme příležitosti vyvážet obilí do unie, včetně intervenční pšenice. Usnadnění některých obchodních toků, dosud velmi komplikovaných, očekává ředitel firmy Agropol Trading Leoš Chalupa. „Část potravinářské pšenice by se mohla na trzích unie umístit. Může se ale stát, že dovozy k nám začnou dříve než vývozy,“ nevylučuje Chalupa. I kdyby double profit platil od 1. března, unijní licenční systém podle něho neumožní, abychom nějaké vývozy brzy poté uskutečnili. „Odstranění cel by mohlo dovolit export kukuřice, kde je však sjednaný kontingent poměrně malý. Naši mlynáři se zase těší na bezcelní dovoz žita z Německa,“ řekl Chalupa.
Mlékaři si od double profit slibují, že dále uvolní cestu našich mlékárenských výrobků na evropský trh a naopak trochu zkomplikuje jejich cestu z EU k nám. „Zejména u másla, jehož vývoz unie vysoce podporuje a dovozy do Česka jsou enormní, by nemožnost subvencování mohla příliv na náš trh zmírnit,“ předpokládá ředitel Českomoravského svazu mlékárenského Michal Němec. Pro vývoz do unie máme u másla sjednanou roční kvótu s nulovým clem 1500 tun, EU k nám může dovézt 800 tun. Teprve po naplnění této koncese může začít s vývozem subvencovaného zboží. U sušeného a kondenzovaného mléka si ČR vyjednala roční bezcelní kvótu 5500 tun, EU 1000 tun, u sýrů a tvarohu je stejný reciproční limit 7395 tun. „Už díky dvounulce významně stouply naše vývozy a když v tom budeme při další liberalizaci pokračovat, bude to jen dobře,“ uvedl Němec. Na druhou stranu tyto změny podle něho administrativně znepříjemní náš mlékárenský export do třetích zemí s tranzitem přes EU.
Součástí double profitu je také dohoda o preferencích na obchod s vínem. Beze cla můžeme do unie vyvézt 13 tisíc hektolitrů ročně, naproti tomu EU si vyjednala kvótu 20 tisíc.
Hlavním přínosem liberalizace je podle MZe připravit naše producenty a vývozce na jednotný trh EU. Navíc ministerstvo spočítalo, že při současném nárůstu vzájemného obchodu, při stoprocentním naplnění kvót na obou stranách a při promítnutí možného zisku z odstranění cel na straně EU do vývozních cen ČR přesahuje teoretický přínos jednu miliardu korun pro českou stranu. Za oboustranně výhodnou považuje další liberalizaci obchodu Potravinářská komora ČR. Agrární komora však poukazuje, že uvolňování obchodu probíhá v nesourodých podmínkách. „I když se odstraňují zábrany z obou stran, nesoutěžní prostředí pro naše výrobky zůstává, je-li mimocenová úhrada v EU třikrát vyšší,“ zdůraznil Jan Záhorka.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *