Krátká informace o šlechtění okrasných rostlin ve VÚKOZ Průhonice

VÚKOZ je posledním větším pracovištěm v ČR, na kterém se šlechtí okrasné rostliny. Od druhů, které se zde šlechtí a množí, nabízí ústav naším zahradnickým závodům množitelský materiál, který je ve srovnání se zahraničními dovozy levnější a většinou i ve vyšší kvalitě.

Část odrůd je licenčně množena i v zahraničí (především v Nizozemí – pelargónie; tulipány), případně některé odrůdy byly odprodány (tulipány).
Zaměření práce
Při výběru druhů pro šlechtění se přihlíželo k možnosti konkurovat zahraničním firmám (za-měření na méně dovážené hrnkové květiny); využití přírodních podmínek na našem území (šlechtění dřevin na zimovzdornost), případně se pokračovalo v dlouhodobě rozpracovaných rostlinných materiálech (tulipány).

Výsledky

Generativně množené květiny:

V Průhonicích se v současné době šlechtí F 1 hybridy pelargonií páskatých a primulí.

Pelargónie páskaté
Šlechtění je zaměřeno na získání raných odrůd s kompaktním růstem, velkými květy, bohatým kvetením a dobrým zdravotním stavem.

Zelenolistá série: odrůdy této série mají listy zelené s asi 1 cm širokou hnědou zónou. V současné době má série 17 odrůd.
Ocenění: 3 odrůdy získaly medaile na Floriade 1992.

Hnědolisté série: odrůdy této série mají velmi dekorativní tmavě hnědé listy s tenkým zele-ným okrajem. Unikátnost této série spočívá právě v jejím velmi dekorativním vybarvení listů, které se dosud v sortimentu pelargónií nevyskytovalo. Jedná se o originální české šlechtění, které se setkalo i v zahraničí s velmi příznivou odezvou. Hnědolisté odrůdy se zvláště dobře uplatňují v bílých pěstebních nádobách nebo v různých sadovnických kompozicích s bíle kvetoucími květinami či se zelenolistými, zlatolistými nebo stříbrnolistými odrůdami. Série má zatím došlechtěny první 3 odrůdy.
Ocenění: ´Black Magic Rose´ získal v lednu 2001 ocenění „ All America Selections Win-ner“ v nejprestižnější světové soutěži semeny množených květin.
´Black Magic Scarlet´ získal totéž ocenění v srpnu 2001 (předání medaile v roce 2002 po namnožení materiálu).
´Black Magic Salmon´ dostal cenu Novitas Olomucensic na výstavě Flora Olomouc v dubnu 2001.

Všechny vyšlechtěné odrůdy jsou licenčně množeny holandskou firmou K.Sahin, Zaden. VÚKOZ Průhonice má rovněž vlastní produkci a prodej osiva.

Primule
Šlechtění je zaměřeno na velkokvěté, bohatě kvetoucí odrůdy s kompaktními rostlinami a s dobrou rezistencí k chorobám. Zatím bylo vyšlechtěno 6 odrůd v nejdůležitějších barvách. Tyto odrůdy se úspěšně uplatňují na českém trhu.

Vegetativně množené květiny

Ve skupině vegetativně množených květin se šlechtí hrnkové chryzantémy, převislé petúnie a novoguinejské balzamíny. Cílem je získat esteticky hodnotné odrůdy vhodné pro naše klima-tické a pěstební podmínky a odolné k chorobám a škůdcům. Všechny tři druhy se významně uplatňují na našem trhu a objem jejich domácí produkce je značný. Při současné nabídce a konkurenci zahraničních množitelských firem musí být odrůdy srovnatelné s předními odrů-dami světového sortimentu. Součástí šlechtění je také udržování výchozích materiálů v bezvadném zdravotním stavu.

Hrnkové chryzantémy
Šlechtění je zaměřeno na odrůdy pro řízené i normální pěstování v květináčích. V současné době je v obchodním množení zařazeno 8 odrůd vhodných pro pěstování miniaturních rostlin, 11 odrůd pro tradiční řízené pěstování a 39 odrůd pro normální pěstování venku i ve skleníku ze skupiny „Multiflora“. Z programu klasického i mutačního šlechtění se každoročně doplňují do sortimentu nové odrůdy.

Převislé petúnie
Staly se v krátké době velmi populární květinou pro balkónové a okenní truhlíky a pro závěs-né nádoby. Během několika posledních let bylo ve VÚKOZ vyšlechtěno 20 odrůd, které tvoří základní množený a nabízený sortiment. Šlechtění se mimo jiné zaměřuje na odolnost k chorobám, především k pravému padlí a v roce 2001 byla uvedena rezistentní odrůda ´Blanka´, která je dosud zcela ojedinělá ve světovém sortimentu.
Ocenění: ´Blanka´ – Novitas Olomucensis – Flora Olomouc – červenec 2001.

Novoguinejské balzamíny
Patří mezi relativně novou balkónovou a záhonovou květinou, která se na našem trhu objevila teprve před deseti lety. Šlechtění ve VÚKOZ je od počátku zaměřeno na odrůdy s velkými květy výrazných barev, které dobře snášejí naše klimatické podmínky. V současné době jsou v tržním sortimentu zařazeny 32 odrůdy.

Cibulnaté a hlíznaté květiny (Dahlia, Gladiolus, Tulipa)

Jiřinky
Vyšlechtění velmi nízkých odrůd pro sadovnické použití s dobrými hospodářskými vlast-nostmi a odolnosti vůči patogenům.
Mečíky
Dlouhodobý program na zkvalitnění estetických znaků evropského genotypu mečíků. Hlavní důraz je kladen na vysokou množitelskou schopnost a odolnost vůči houbovým i virovým chorobám.
Tulipány
Nové odrůdy jsou výsledkem dlouholetého (v 60. až 80. letech) hodnocení sortimentu. Na základě poznatků o polyploidii, odolnosti odrůd k chorobám, množitelském koeficientu, tr-vanlivosti a dalších hospodářských i estetických vlastnostech byly vybrány genetické zdroje, ze kterých vznikly odrůdy s požadovanými vlastnostmi a vynikající kvalitou, o něž je zájem v Nizozemí.
V uplynulých 10 letech bylo vyšlechtěno a v ČR registrováno 70 odrůd jiřinek, 29 odrůd me-číků a 18 odrůd tulipánů. Kromě toho byla do Nizozemí odprodána skupina 13 odrůd zakrs-lých jiřinek, 31 odrůd gladiolů a 20 odrůd tulipánů.
Významného úspěchu ve světovém množení dosáhly fototolerantní české odrůdy gladiolů ´Léda´, ´Pallas´, ´Merkur´, ´Jupiter´ a ´Orlando´, které jsou chráněny v celé EU. Úspěšné jsou i tulipány ´Havran´, ´Rajka´ a zejména ´Gavota´, která je v Nizozemí množena již na 13 ha.
Z dalších odrůd jsou zvláště cenné ´Shandong´ a ´Kurhaus´ , oba mimořádné po zdravotní i estetické stránce, ´Petra´, s vynikajícími přírůstky a ´Antarctica´, jedna z mála světových od-růd bílé barvy, která je vysoce odolná k viru pestrokvětosti tulipánu. Nové české odrůdy jiři-nek získaly řadu nejprestižnějších ocenění na mezinárodních výstavách.

Okrasné dřeviny

Šlechtění je zaměřeno na nízké, kompaktní rostliny s vysokou rezistencí vůči choro-bám a vysokou zimovzdorností. Nízké kompaktní rostliny jsou v sortimentu dřevin zastoupe-ny v malém výběru a jsou přitom žádaným prvkem v zahradní kompozici.
Od rododendronů byly vyšlechtěny v poslední době 3 odrůdy. ´Prof. Scholz´ (žlutý Rh. smirnowii)!, ´Lenora´ (Rh. carolinianum x ferrugineum), ´Loreta´.
U vajgelie byla vyšlechtěna jedna zakrslá odrůda – ’Piccolo’, která se začíná množit v USA v ekonomicky významném rozsahu.

Matriál je neúplný vzhledem k časové tísni. U rododendronů bylo od začátku působní ústavu vyšlechtěno 60 kultivarů, tulipánů několik stovek, jiřinek taktéž apod. viz. Acta Prů-honicina.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *