Kontrola připravenosti na přijetí do EU

První oficiální kontrola institucionální připravenosti našeho sektoru ovoce a zeleniny na přijetí ČR do EU se uskutečnila ve dnech 28. a 29. května 2002. Prověrku organizoval Úřad pro technickou pomoc a výměnu informací (TAIEX). Úkolem tohoto úřadu, který vznikl v roce 1995, je poskytovat asociovaným zemím poradenský servis a pomoc na jejich cestě za členstvím v EU.

V delegaci TAIEX byli dva členové Evropské komise – Alain Lecomte a Raimondo Serra, oba z GŘ pro zemědělství Komise ES, dva zástupci členských států ES – C.J.M. Arkensteijn (Nizozemsko), Guy Lambrechts (Belgie) a zástupce Delegace ES v Praze David Křižák. K hlavním cílům mise patřilo prověření naši připravenosti přijmout pravidla společných organizací trhů v sektoru ovoce a zeleniny. Mise se zaměřovala zejména na normy jakosti, kontrolu jakosti a organizace producentů, zajímala se o institucionální připravenost a nabídla pomoc při řešení dílčích problémů. V první pracovní den se uskutečnilo čtyřhodinové setkání zástupců mise s představiteli sektoru ovoce a zeleniny ČR – zástupci Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu, České zemědělské a potravinářské inspekce, Nezávislého tržního informačního systému Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky, Ovocnářské unie České republiky, Zelinářské unie Čech a Moravy, odbytových organizací producentů, Svazu importérů a exportérů čerstvého ovoce a zeleniny a Zájmového sdružení právnických osob konzervárensko-lihovarského průmyslu.
Zbytek pracovního pobytu mise byl věnován krátkým exkurzím. Odpoledne přijal misi Ing. Petr Müller, ředitel CZ-FRUIT v pražské kanceláři tohoto odbytového družstva ovocnářů. Druhý den ráno členové mise diskutovali s Ing. Lubošem Kedrštem, ředitelem, a jeho zástupcem Ing. Janem Šrajbrem ve skladu ovoce závodu OVO akciové společnosti Unikom Kutná Hora. Byli seznámeni se začleněním skladu ovoce do odbytového družstva CZ-FRUIT, s postupnou modernizací skladových komor a tříděním jablek v tomto závodě. Z Kutné Hory vedla cesta mise do nového moderního velkoobchodního distribučního skladu firmy ČEROZ (majitelé Jan Hnilica a Jaromír Hnilica) v Nehvizdech u Prahy. Tam také naši inspektoři jakosti předvedli členům mise svou práci. Z Prahy odcestovala mise do Bratislavy a její návštěvu očekávají i ostatní státy kandidující na členství v EU.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *