Koniferové školky Žehušice

Historický průřez IB Real školky, s. r. o. mají dlouhou tradici. Vznik a existence je úzce spojena se zámeckým parkem, který nechal vybudovat spolu se zámkem hrabě Thun v 17. století. Zahradnictví a skleníky sloužily jednak pro produkci květin potřebných k dekoraci panských místností a také k doplňování a dosazování zámeckého parku a obory.

Do vlastnictví rodiny současných majitelů přešel majetek v roce 1924. Panství zahrnující kromě zámku, lesů a polností i 20 – 30 vesnic zakoupil dědeček současných vlastníků. Panství podléhalo pozemkové reformě a navíc bylo zatíženo velkou hypotékou. Po reorganizaci a odprodeji vzniklo hospodářství zahrnující 1500 ha lesa, 250 ha polí, 280ha oboru a 7ha zámecký park. Rozloha školek dosahovala 105 ha. Rozvoj nastal po roce 1936, kdy se do zámku rodina bankovního ředitele přestěhovala. V té době se jednalo o jednu z největších školek v ČR, která dodávala vypěstovaný sortiment nejen do celého Československa, ale vyvážela například i do Nizozemska především dřevité pivoňky a jehličnany.
I po znárodnění udržoval velmi vysokou úroveň zahradnictví vedoucí okrasných školek pan František Machala, který se zaměřil především na shromažďování sortimentu konifer, dřevitých pivoněk, růží a trvalek. Areál sloužil také jako účelový školní statek Zemědělského odborného učiliště.
Průtahy v restitučním řízení provoz školky téměř zastavily, ale od roku 1995 došlo k obnovení činnosti. Dosáhnout úrovně, která proslavila toto zahradnictví v minulosti je prvořadým cílem současného majitele Ing. Ivoje Řůžičky, CSc. a jeho spolupracovníků.
Pěstovaný sortiment
Složení pěstovaných rostlin se nemění. V nabídce jsou jehličnany, listnáče, rododendrony, skalničky, okrasné trávy i růže. Dnes jsou ve větším procentu zastoupeny především listnáče. Snahou je rozšiřovat sortiment atraktivních druhů s barevným listem (svídy, rododendrony aj.). Z keřovitých druhů se jedná o zvláště skalníky, vajgelie, mochny a borůvky.
Při pohledu do jarní a podzimní nabídky nalezneme šest druhů vhodných do živých stříhaných plotů a 16 do volně rostoucích. Počet taxonů a jejich kultivarů přesahuje u jehličnanů hodnotu 140 (zvláště Taxus, Picea, Juniperus, Thuja, Abies aj.), listnáčů 120, popínavých rostlin 15, vřesovištních rostlin 10, trvalek 130 a okrasných trav 25 položek. Doplňkově je zde i prodej zakrslých, velkokvětých, půdopokryvných, pnoucích i sadových růží a několika druhů ovocných rostlin.
Zaměstnanci, zázemí a technika
Počet pracovníků za dobu existence zahradnictví kolísal. Před znárodněním zde pracovalo přibližně 100 zaměstnanců, po znárodnění až 200 a dnes 15 – 25 podle sezóny.
Rozloha skleníku, včetně pracovny je podle hlavního zahradníka Ing. Vrby jeden hektar. Jeho využití je vzhledem ke zdlouhavému vydávání (teprve roku 2001), pouze částečné. Balírna je přizpůsobena ruční práci, manipulace s vysokozdvižným vozíkem je spojena s velkými riziky.
Páteří strojového parku jsou čtyři velké traktory, malotraktor, UNC nakladač a traktor Eres 09 s plným vybavením. K dopravě slouží Avie, případně dvě Š 1203.
Substráty jsou dodávány firmou Agro Česká Skalice. Pro výrobní činnost se míchá litevská račelina s vlastním kompostem a kombinovanými hnojivy. Bude se zkoušet použitelnost sušeného hnoje. Z průmyslových hnojiv působí nejlepším dojmem Hydrokomplex, do vřesu a stálezelených rostlin se aplikuje Silvamixem a Basacotem, sortiment ve volné půdě cereritem a superfosfátem.
Ekonomika
Při ročním obratu 4 – 6 mil. dosahuje produkce vypěstovaných listnáčů 100 – 150, prostokořenných růží 10, jehličnanů do 100 tis. kusů, stálezelených rododendronů do 5 tis kusů, azalek 20, vřesů a vřesovců 5 – 8 a trvalek 20 tis. kusů. Velký úbytek je v produkci trvalek díky nejistému odbytu, který vytváří nárazová poptávka. Také cena, která například u listnáčů a jehličnanů roste úměrně k věku a vynaložené práci, je druhým rokem již finančně nezajímavá. Největší poptávka je v současnosti po kanadských borůvkách a velkých rostlinách určených k realizacím.
Téměř stoprocentní velkovýrobní činnost je již minulostí. Dnes se dělí velko- a maloodběratelé o produkci na půl. Obtíží v kontaktu s maloodběrateli je vzdálenost od hlavního silničního tahu.
Výhody a potíže
Ing. Růžička vidí výhody v existenci rezervních ploch. V současnosti se využívá 20 – 30 ha (celková plocha je 70 ha), na zbytku jsou prozatím pěstovány polní plodiny. Pozitivně působí i nepřetržitá dlouhá tradice a existence zahradnického učiliště, ze kterého vyšlo mnoho zahradnických odborníků. Předností je i široký sortiment a přítomnost zkušených pracovníků s mnoha lety praxe. Konečně začíná přivádět zákazníky i umístění nabídky na vlastních www stránkách, která jsou v provozu od roku 1997.
Potíže jsou spojeny většinou s minulostí. Například rekonstrukce zdevastovaného zámku je v současnosti spíše snem než realitou. Vydání části majetku není dokončené ještě ani dnes. Důležitá je i ostraha areálů. Zásoba živin v půdě je nízká.
Investice
V plánu je zavedení vytápění jedné skleníkové lodi plynem. Nezbytná je instalace nových stolů a nahrazení skla makrolonem. Předpokládá se instalace automatického větrání. Vzhledem k dobrým zkušenostem s mlžící závlahou v množárně se počítá s její instalací také zde.
Mezi akutní investice patří nákup křovinořezu a rotavátoru a oprava traktoru. Průběžně jsou prostředky směřovány na rozšiřující se plochy kontejnerovny.
Co říci na závěr? IB Real školky, s. r. o.se úspěšně rozvíjí a navazují na jméno a činnost zahradnictví, které mělo v minulosti pověst špičkového pracoviště. Popřejme jim tedy mnoho úspěchů nejen na naší, ale i na zahraniční scéně.

Komentáře ke článku 2

  • Věra marková

    Dobrý den,

    ráda bych se informovala v jaké cenové relaci máte tůje smaragd (cca ve výšce 60 – 80cm). Případně jestli nechystáte sezónní výprodej. Děkuji předem Marková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *