Komplexní ochrana vaší zahrady

Ochrana rostlin před chorobami a škůdci je důležitou a nedílnou součástí zahradnictví. Tato novinková výpravná encyklopedie předkládá v ucelené formě komplexní informace o této problematice, a to jak o prevenci, tak i o ochraně biologické a chemické. Zvláštní pozornost je věnována aplikaci pesticidů a rizikům plynoucím z jejich používání. Rozsáhlá obrazová část obsahuje 600 plnobarevných fotografií znázorňujících všechny běžné a důležité choroby a škůdce v různých vývojových stádiích a na různých částech rostlin. Uvedeny jsou i choroby a škůdci, kteří se dříve na územích České a Slovenské republiky nevyskytovali.

Charakteristika jednotlivých chorob a škůdců obsahuje popis symptomů napadení, příčiny vzniku a vývoj poškození, prevenci a ochranu a dále také popis možností záměny s jinými chorobami či škůdci.
Velmi cennou součástí knihy jsou i přehledné tabulky chemických přípravků na ochranu rostlin registrovaných v České republice a na Slovensku, které podávají údaje o jejich koncentraci, účinku a dávkování. Publikace obsahuje také kalendář výskytu jednotlivých chorob a škůdců, díky kterému lze snadno naplánovat jednotlivé ochranné zásahy.

248 plnobarevných a 112 černobílých stran, 890 Kč, 1340 Sk, Vydavatelství Computer Press, a. s., leden 2008

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *