Komoditní zpravodajství – zelenina 7. týden

V 7. týdnu došlo k významnějšímu snížení průměrné ceny zemědělských výrobců (CZV) červené řepy. Proti předchozímu období se snížila o 1,- Kč/kg (o 18,2 %) na 4,50 Kč/kg. CZV mrkve poklesla ve srovnání s předchozím týdnem o 0,90 Kč/kg na 6,70 Kč/kg, tj. o 11,8 %. O 5,4 % (0,20 Kč/kg) byla proti 6. týdnu nižší průměrná CZV bílého hlávkového zelí, která v hodnoceném týdnu činila 3,50 Kč/kg.

CZV hlávkového zelí čínského se naopak zvýšila (o 1,80 Kč/kg – o 15 % – na 13,80 Kč/kg). Hlávkové zelí červené se prodávalo za cenu 6. týdne, tedy v průměru za 5,70 Kč/kg.
V 7. týdnu se výraznější změny průměrných obchodních cen týkaly především zeleniny z dovozu. Nejvyšší nárůst průměrné obchodní nákupní ceny (NC) byl zjištěn u bílé papriky. Její NC se ve srovnání s 6. týdnem zvýšila o 18,70 Kč/kg (o 42,5%) na 62,70 Kč/kg, průměrná obchodní odbytová cena (OC) vzrostla o 19,- Kč/kg na 76,10 Kč/kg, tj. o 33,3 %. Další podstatné zvýšení cen bylo zaznamenáno u papriky červené (NC o 6,40 Kč/kg na 56,50 Kč/kg, tj. o 12,8 %, OC o 6,70 Kč/kg na 67,- Kč/kg, tj. o 11,1 %). K nárůstu průměrné NC došlo také u celeru z domácí produkce (o 2,30 Kč/kg na 12,70 Kč/kg, tj. o 22,1 %). OC celeru se zvýšila o 2,50 Kč/kg (o 18,8 %) na 15,80 Kč/kg. Naopak pokles NC nastal u importovaného póru. Jeho průměrná NC se ve srovnání s předchozím týdnem snížila o 2,50 Kč/kg na 15,30 Kč/kg, tj. o 14 %. OC póru poklesla o 2,40 Kč/kg (o 10,8 %) na 19,90 Kč/kg. Obchodní ceny květáku zůstaly téměř na stejné úrovni jako v 6. týdnu. NC se snížila jen nepatrně – o 0,10 Kč/ks na 20,50 Kč/kg, OC se nezměnila a činila 25,30 Kč/ks.
Zahraniční obchod
Ve srovnání s předchozím obdobím došlo i v 6. týdnu k výraznému kolísání množství dovozu zeleniny do České republiky. Dovoz hlávkového salátu se proti 5. týdnu zvýšil až o 276 % a dosáhl 144,7 t za 26,40 Kč/kg. Ze Španělska pocházelo 94,4 t (65 %) za 23,90 Kč/kg. Naopak import hlízového celeru poklesl o 64 % na 48,3 t za 7,70 Kč/kg. 51 % (24,5 t) celeru k nám bylo dovezeno z Nizozemí za 4,90 Kč/kg. Ve sledovaném období se na celkovém objemu importu nejvíce podílela rajčata a mrkev. Dovoz rajčat činil 820,1 t za 16,20 Kč/kg a vzrostl o 134 %. Ze Španělska pocházelo 52 % rajčat – 428,7 t za 16,60 Kč/kg, z Maroka 47 % – 383,6 t za 15,40 Kč/kg. Nákup mrkve dosáhl 704,1 t za 7,10 Kč/kg (nárůst o 80 %). Její hlavní dodavatelskou zemí bylo Nizozemí, odkud se do ČR importovalo 344,4 t za 4,70 Kč/kg, tj. 49 %.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *