Komoditní zpravodajství – zelenina 6. týden

Situace na trhu V 6. týdnu 2003 zůstaly ceny zemědělských výrobců (CZV) zeleniny na úrovni předchozího týdne. Cibuli dodávali pěstitelé na trh v průměru za 5,50 Kč/kg, mrkev a karotku za 6,10 Kč/kg, petržel za 11,60 Kč/kg.

Bílé zelí hlávkové bylo v prodeji za 6,40 Kč/kg, červené zelí za 7,- Kč/kg. Průměrná CZV kysaného zelí činila v 6. týdnu 14,40 Kč/kg.
V 6. týdnu 2003 se snížily průměrné obchodní nákupní ceny (NC) u většiny druhů tuzemské zeleniny. Jejich obchodní odbytové ceny (OC) se snížily nebo zůstaly na úrovni předchozího týdne. V porovnání s 5. týdnem nejvíce poklesla průměrná NC mrkve a karotky (o 0,60 Kč/kg na 7,- Kč/kg, tj. o 7,9 %). Průměrná OC mrkve a karotky se snížila o 0,80 Kč/kg (o 7,9 %) na 9,30 Kč/kg. Průměrná NC petržele se snížila o 0,50 Kč/kg (o 3,8 %) na 12,70 Kč/kg. Její průměrná OC zůstala na úrovni 5. týdne, tj. 16,20 Kč/kg. Ve sledovaném týdnu se naopak zvýšila průměrná NC červeného hlávkového zelí (o 0,50 Kč/kg na 7,20 Kč/kg, tj. o 7,5 %). Jeho průměrná OC se zvýšila v porovnání s předchozím týdnem jen mírně (o 0,20 Kč/kg na 9,20 Kč/kg, tj. o 2,2 %). Obchodní ceny zeleniny z dovozu se v 6. týdnu snížily také u většiny druhů. V porovnání s předchozím týdnem nejvíce poklesla průměrná NC květáku (o 7,70 Kč/kg na 23,- Kč/kg, tj. o 25,1 %). Průměrná OC květáku se snížila o 8,20 Kč/kg (o 22,5 %) na 28,30 Kč/kg.
Zahraniční obchod
V 5. týdnu 2003 se snížil dovoz zeleniny do České republiky, s výjimkou hlávkového zelí. Nákup mrkve poklesl v porovnání se 4. týdnem o 50 % na 417 t za průměrnou jednotkovou hodnotu 6,10 Kč/kg. Mrkev byla nejčastěji dovážena z Nizozemska (45 % – 190 t za 4,50 Kč/kg) a z Belgie (27 % – 111 t za 8,60 Kč/kg). Nákup rajčat se snížil o 72 % na 309 t za 15,- Kč/kg. Hlavním dodavatelem rajčat bylo Španělsko (72 % – 224 t za 13,50 Kč/kg). Dovoz salátových okurek se snížil v 5. týdnu o 53 % na 260 t za 27,20 Kč/kg. Ze Španělska bylo dodáno 131 t (50 %) těchto okurek za 27,90 Kč/kg. Nákup paprik poklesl v porovnání s předchozím týdnem o 76 % na 254 t za 23,- Kč/kg. Papriky pocházely nejčastěji ze Španělska (81 % – 205 t za 23,40 Kč/kg). Květáku a brokolice bylo ve sledovaném týdnu dovezeno celkem 239 t za 15,20 Kč/kg. Hlavním dodavatelem byla Francie (41 % – 97 t za 15,- Kč/kg). Cibule bylo nakoupeno celkem 184 t za 7,20 Kč/kg. Ze zemí EU pocházelo 183 t (99 %) cibule za 7,10 Kč/kg. Z Číny bylo do ČR dodáno 70 t česneku za 11,80 Kč/kg, což bylo o 67 % méně než ve 4. týdnu. Nákup póru poklesl ve sledovaném týdnu o 83 % na 61 t za 13,80 Kč/kg. Z Belgie pocházelo 20 t (33 %) póru za 16,- Kč/kg, z Turecka 16 t (26 %) za 10,30 Kč/kg. Dovoz hlízového celeru se snížil o 38 % na 61 t za 5,10 Kč/kg. Z Polska pocházelo 20 t (33 %) celeru za 8,- Kč/kg. Z Maďarska bylo v 5. týdnu dovezeno 49 t křenu za 10,70 Kč/kg. Dodávky hlávkového salátu se snížily proti 4. týdnu o 80 % na 39 t za 26,80 Kč/kg. Salát pocházel nejčastěji z Belgie (41 % – 16 t za 20,50 Kč/kg). Dovoz hlávkového zelí se v 5. týdnu zvýšil o 36 % na 448 t za 3,60 Kč/kg. Jeho hlavním dodavatelem zůstává nadále Polsko, ze kterého bylo dovezeno 446 t (99 %) za 3,60 Kč/kg.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *