Komoditní zpravodajství – zelenina 3. týden

Ve 3. týdnu roku 2004 byl zaznamenám výraznější pokles průměrné ceny zemědělských výrobců (CZV) červené řepy. V porovnání s 51. týdnem roku 2003 se její CZV snížila o 1,30 Kč/kg (o 21,3 %) a na 4,80 Kč/kg. Rovněž došlo k poklesu průměrných CZV zelí. U bílého hlávkového zelí o 0,30 Kč/kg na 3,70 Kč/kg, tj. o 7,5 %, u zelí červeného o 0,40 Kč/kg (o 7 %) na 5,30 Kč/kg.

Průměrná CZV čínského zelí naopak vzrostla o 1,45 Kč/kg (o 16,1 %) na 10,45 Kč/kg. O 0,90 Kč/kg (o 14,1 %) se zvýšila CZV mrkve, kterou dodávali pěstitelé na trh v průměru za 7,30 Kč/kg. V rozpětí od 12,50 do 20,- Kč/kg se pohybovaly CZV petržele (průměr 15,80 Kč/kg).
Ve 3. týdnu se snížila průměrná obchodní nákupní cena (NC) dovozových rajčat o 3,70 Kč/kg (o 15,9 %) na 19,60 Kč/kg. Jejich průměrná obchodní odbytová cena (OC) poklesla ve srovnání s předchozím týdnem o 5,30 Kč/kg na 24,80 Kč/kg, tj. o 17,6 %. Výrazněji poklesly také průměrné obchodní ceny květáku z dovozu. Jeho NC se snížila o 3,- Kč/ks (o 13,2 %) na 19,80 Kč/ks, OC v průměru o 3,50 Kč/ks (o 12,5 %) na 24,40 Kč/ks. Rovněž OC importovaných salátových okurek zaznamenala proti 2. týdnu pokles ( v průměru o 9,40 Kč/kg na 38,20 Kč/kg, tj. o 19,7 %). Naopak nárůst průměrné NC byl zjištěn u žampionů z domácí produkce (o 6,- Kč/kg na 48,60 Kč/kg, tj. o 14,1 %). Jejich OC se zvýšila o 5,50 Kč/kg (o 11 %) na 55,30 Kč/kg. Průměrná NC importované oranžové papriky se ve sledovaném týdnu zvýšila o 1,60 Kč/kg (o 2,9 %) na 56,70 Kč/kg. OC této papriky vzrostla o 5,50 Kč/kg (o 8,9 %) na 67,20 Kč/kg. Přestože se NC kadeřavé petrželové natě z dovozu nepatrně snížila (o 0,30 Kč/kg na 45,60 Kč/kg, tj. o 0,7 %), její OC vzrostla o 4 Kč/kg (o 7,3 %) a dosáhla 58,80 Kč/kg.
Zahraniční obchod
Ve 3. týdnu bylo do ČR dovezeno nejvíce rajčat, mrkve, cibule a salátových okurek. Nákup rajčat dosáhl objemu 443 t za 18,38 Kč/kg. Nejčastěji byla importována ze Španělska (75 % – 330,6 t za 18,54 Kč/kg). Dodávky mrkve činily 347,2 t za 7,50 Kč/kg, jejím hlavním dovozcem se stala Belgie (41 % – 142 t za 9,69 Kč/kg). Ve sledovaném období dosáhl import cibule do ČR 278,5 t za jednotkovou cenu 6,83 Kč/kg. Z Polska pocházelo 103,8 t (37 %) za 6,77 Kč/kg. Salátových okurek bylo nakoupeno 243,4 t za 25,26 Kč/kg, z toho 183,6 t (75 %) za 26,36 Kč/kg bylo původem ze Španělska.
Celkový import vybraných druhů zeleniny dosáhl ve 3. týdnu tohoto roku 2 090,3 t, v Evropské unii bylo nakoupeno 1 512,8 t (72 %).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *