Komoditní zpravodajství – víno a vinné hrozny duben

Cena průmyslových výrobců vína Průměrná cena průmyslových výrobců stolního vína lahvového se v dubnu 2004 ve srovnání s březnem zvýšila. U bílého stolního lahvového vína se cena zvýšila o 3,2 % na 31,50 Kč/l, u červeného stolního lahvového vína o 2,5 % na 31,80 Kč/l

Průměrná cena sudového vína bílého v se dubnu mírně snížila, a to o 1,9 % (o 0,40 Kč/l) na 19,- Kč/l, cena sudového červeného vína se naopak zvýšila (o 0,70 Kč/l na 22,50 Kč/kg, tj. o 3,2 %). Průměrná cena stolního vína v tetrapacku činila u bílého vína 19,70 Kč/l, u červeného vína 20,30 Kč/l.
Průměrná cena bílého jakostního vína lahvového se v dubnu podle šetření TISČR SZIF zvýšila v porovnání s březnem o 5,6 % na 44,30 Kč/l. Cena červeného jakostního lahvového vína se nepatrně snížila o 0,9 % na 50,10 Kč/l. Průměrná cena bílého jakostního sudového vína v dubnu klesla o 15 % na 24,30 Kč/l. Průměrná cena červeného jakostního sudového vína se ve sledovaném měsíci výrazně nezměnila (snížení jen o 0,5 %) a činila 30,10 Kč/l.
Zahraniční obchod
Vinné hrozny, hroznová šťáva
Od 1.1. do 30.4. 2004 bylo do České republiky dovezeno celkem 8 386 t stolních vinných hroznů za průměrnou jednotkovou hodnotu 37,50 Kč/kg. Z JAR pocházelo 4 817 t (57 %) hroznů za 36,70 Kč/kg, z Chile 1 703 t (20 %) za 38,10 Kč/kg.
Sušených vinných hroznů bylo ve sledovaném období nakoupeno celkem 1 302 t za 26,10 Kč/kg. Rozinky byly dováženy hlavně z Íránu (66 % – 862 t za 22,30 Kč/kg).
Hroznové šťávy bylo za leden až duben 2004 dovezeno do ČR celkem 402 t za 32,60 Kč/kg. Z Itálie bylo dodáno 172 t (43 %) hroznové šťávy za 39,60 Kč/kg.
Víno
V období od ledna do dubna 2004 bylo do České republiky dovezeno celkem 269 315 hl vína za průměrnou jednotkovou hodnotu 17,10 Kč/l. Podíl bílého vína na celkovém dovozu činil 50 % (133 713 hl za 19,10 Kč/l), červeného vína 49 % (132 684 hl za 13,70 Kč/l). Ve sledovaném období bylo víno nejčastěji dodáváno z Itálie (47 988 hl za 17,30 Kč/l, tj. 17 %), Rakouska (39 675 hl za 10,60 Kč/l, tj. 15 %) a Španělska (36 735 hl za 10,80 Kč/l, tj. 14 %) Víno bylo dováženo převážně v obalech nad 2 l (75 % – 202 567 hl za 11,20 Kč/l).
Z České republiky bylo za leden až duben 2004 vyvezeno celkem 4 929 hl za průměrnou jednotkovou hodnotu 50,50 Kč/l. Bílé víno se na uskutečněném vývozu podílelo 79 % (3 907 hl za 45,80 Kč/l), červené 3 % (166 hl za 83,80 Kč/l) a šumivé 15 % (758 hl za 61,80 Kč/l). Hlavním odběratelem vína bylo ve sledovaném období Slovensko, kam bylo vyvezeno 3 837 hl (78 %) za 42,40 Kč/l. Množství vyvezeného vína se podílelo na uskutečněném dovozu 1,8 %, ve finančním vyjádření 5,4 %.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *