Komoditní zpravodajství – ovoce 34. týden

Letní jablka I. jakostní třídy dodávali pěstitelé ve 34. týdnu na trh za 6,- až 12,- Kč/kg. Průměrná cena zemědělských výrobců (CZV) jablek odrůdy Discovery I. jakostní třídy poklesla v porovnání s předchozím týdnem o 1,70 Kč/kg (o 16,7 %) na 8,30 Kč/kg.

Průměrná CZV hrušek I. jakostní třídy se snížila o 0,60 Kč/kg (o 4,5 %) na 12,40 Kč/kg. Průměrná CZV broskví I. jakostní třídy se ve sledovaném týdnu zvýšila o 1,10 Kč/kg (o 7,4 %) na 16,20 Kč/kg. Průměrná CZV švestek I. jakostní třídy se snížila proti 33. týdnu o 0,40 Kč/kg (o 3,6 %) na 11,50 Kč/kg.
Ve 34. týdnu se pohybovaly obchodní nákupní ceny (NC) tuzemských letních jablek v rozpětí od 7,50 do 12,10 Kč/kg, jejich obchodní odbytové ceny (OC) od 11,40 do 14,50 Kč/kg. Průměrná NC jablek z dovozu odrůdy Golden Delicious se zvýšila v porovnání s 33. týdnem o 1,- Kč/kg (o 5,7 %) na 18,40 Kč/kg. Průměrná OC těchto jablek se zvýšila o 0,80 Kč/kg (o 3,8 %) na 21,80 Kč/kg. Průměrná NC tuzemských broskví ve sledovaném týdnu vzrostla o 3,10 Kč/kg (o 22,3 %) na 17,20 Kč/kg. Průměrná OC těchto broskví se zvýšila o 2,80 Kč/kg (o 15,5 %) na 20,80 Kč/kg. NC tuzemských hrušek se pohybovaly ve sledovaném týdnu od 13,50 do 15,80 Kč/kg, jejich OC od 16,- do 18,80 Kč/kg. Průměrná OC hrušek z dovozu poklesla proti předchozímu týdnu o 4,60 Kč/kg (o 14,5 %) na 27,30 Kč/kg. U broskví z dovozu se průměrná NC ve 34. týdnu zvýšila o 0,70 Kč/kg (o 3,1 %) na 23,80 Kč/kg. Jejich průměrná OC se naopak mírně snížila (o 0,30 Kč/kg na 29,30 Kč/kg, tj. o 0,9 %). Průměrná NC nektarinek z dovozu se v porovnání s 33. týdnem zvýšila o 1,10 Kč/kg (o 3,7 %) na 30,20 Kč/kg. Průměrná OC nektarinek se naopak ve sledovaném týdnu snížila o 1,30 Kč/kg (o 3,4 %) na 35,90 Kč/kg. Průměrná NC tuzemských švestek zůstala na úrovni 33. týdne a činila 12,30 Kč/kg. Jejich průměrná OC se ve 34. týdnu snížila o 0,60 Kč/kg (o 3,8 %) na 15,30 Kč/kg.
Zahraniční obchod
Ve 33. týdnu bylo dovezeno do České republiky 456 t konzumních jablek v hodnotě 5,4 mil. Kč. V porovnání s 32. týdnem se nákup jablek snížil o 42 %. Jejich hlavním dodavatelem zůstává nadále Itálie, ze které pocházelo 309 t (68 %) za průměrnou jednotkovou hodnotu 11,90 Kč/kg. Hrušek bylo ve sledovaném týdnu dovezeno celkem 32 t za 16,10 Kč/kg. Ve 33. týdnu se výrazně zvýšil dovoz peckového ovoce do ČR, s výjimkou meruněk. Nákup broskví vzrostl v porovnání s předchozím týdnem o 110 % na 419 t za 21,60 Kč/kg. Z Itálie bylo dodáno 116 t (28 %) broskví za 22,30 Kč/kg, z Řecka 112 t (27 %) za 23,90 Kč/kg. Dovoz nektarinek se zvýšil o 90 % na 799 t za 24,70 Kč/kg. Nektarinky pocházely nejčastěji z Itálie (67 % – 536 t za 24,20 Kč/kg). Dodávky švestek vzrostly proti 32. týdnu o 167 % na 899 t za 6,50 Kč/kg. Z Polska bylo dovezeno 256 t (28 %) švestek za 5,40 Kč/kg, z Maďarska 169 t (19 %) za 10,10 Kč/kg, ze Slovenska 106 t (12 %) za 8,40 Kč/kg. Nákup meruněk naopak poklesl ve sledovaném týdnu o 61 % na 12 t za 42,10 Kč/kg. Jejich hlavním dodavatelem byla Itálie (92 % – 11 t za 39,70 Kč/kg). Dovoz stolních vinných hroznů se zvýšil v porovnání s předchozím týdnem o 51 % na 1 034 t za 19,20 Kč/kg. Z Řecka pocházelo 690 t (67 %) hroznů za 16,40 Kč/kg.
Ve 33. týdnu bylo vyvezeno z České republiky celkem 298 t konzumních jablek za 3,90 Kč/kg. Do Německa bylo dodáno na zpracování 275 t (92 %) těchto jablek za 3,20 Kč/kg. Na Slovensko bylo ve sledovaném týdnu vyvezeno 20 t jablek za 9,50 Kč/kg, 4 t broskví za 17,20 Kč/kg, 4 t nektarinek za 29,50 Kč/kg a 150 kg švestek za 26,20 Kč/kg.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *