Komoditní zpravodajství – ovoce 2. týden

K 1.12.2002 bylo v České republice uloženo ve skladech pěstitelů a skladovatelů celkem 45,1 tis. t jablek, což bylo o 14 % více než ve stejném období roku 2001. Největší zásoby jablek byly v regionu východočeském (37,5 % - 16,9 tis. t), středočeském (20 % - 9 tis. t) a v regionu jihomoravském (15,7 % - 7,1 tis. t).

Na celkové zásobě jablek se podílela nejvíce odrůda Idared (49,7 % – 22,4 tis. t) a odrůda Golden Delicious (18,9 % – 8,5 tis. t). K 1.12.2002 bylo uskladněno ve skladech chlazených 40 % jablek, ve skladech ULO 33 %, ve skladech větraných 15 % a ve skladech s řízenou atmosférou 12 % z celkového objemu jablek.
Ceny zemědělských výrobců (CZV) se ve 2. týdnu 2003 zvýšily v porovnání s 51. týdnem 2002 u jablek zařazených do jakostní třídy výběr, naopak u jablek zařazených do I. jakostní třídy se CZV snížily. Ve sledovaném týdnu nejvíce vzrostla průměrná CZV jablek odrůdy Jonagold jakostní třídy výběr (o 1,80 Kč/kg na 11,30 Kč/kg, tj. o 18,9 % proti 51. týdnu 2002). Průměrná CZV jablek odrůdy Idared I. jakostní třídy ve 2. týdnu 2003 poklesla o 0,90 Kč/kg na 7,70 Kč/kg (o 10,5 %).
Ve 2. týdnu 2003 se pohybovaly obchodní nákupní ceny (NC) tuzemských jablek od 7,30 do 13,50 Kč/kg. Obchodní odbytové ceny (OC) se pohybovaly od 8,- do 15,70 Kč/kg. Průměrné NC tuzemských jablek se v porovnání s 51. týdnem 2002 výrazně nezměnily, jejich průměrné OC se zvýšily. Proti 51. týdnu 2002 nejvíce vzrostla průměrná OC jablek odrůdy Gloster (o 0,70 Kč/kg na 12,90 Kč/kg, tj. o 5,7 %). Průměrná OC jablek odrůdy Golden Delicious se zvýšila ve 2. týdnu 2003 o 0,60 Kč/kg na 13,70 Kč/kg (o 4,6 %). Průměrná OC hrušek z dovozu vzrostla ve sledovaném týdnu o 7,20 Kč/kg (o 36 %) na 27,20 Kč/kg. Průměrná NC banánů se zvýšila ve 2. týdnu 2003 o 2,10 Kč/kg (o 10,5 %) na 22,- Kč/kg. Jejich průměrná OC zůstala na úrovni 51. týdne 2002, tj. 25,- Kč/kg. Obchodní ceny citrusového ovoce se ve sledovaném týdnu zvýšily, s výjimkou citrónů.
Zahraniční obchod
Od 1.1.2002 do 31.12.2002 bylo do České republiky celkem dovezeno 37 864 t konzumních jablek za průměrnou jednotkovou hodnotu 10,10 Kč/kg. Ze zemí EU pocházelo 23 092 t jablek za 12,- Kč/kg (61 %), ze zemí CEFTA 14 346 t za 6,50 Kč/kg, tj. 38 % uskutečněného dovozu. Hlavním dodavatelem konzumních jablek bylo v loňském roce Polsko, kde bylo nakoupeno 14 038 t (37 %) za 6,50 Kč/kg. Z Itálie bylo dovezeno 8 241 t (22 %) jablek za 13,90 Kč/kg, z Nizozemska 4 204 t (11 %) za 9,90 Kč/kg, z Belgie 3 782 t (10 %) konzumních jablek za 12,50 Kč/kg. V porovnání s rokem 2001 byl celkový dovoz konzumních jablek do ČR vyšší o 1 %. Průměrná jednotková hodnota dovezených jablek byla v roce 2002 nižší proti roku 2001 o 1,90 Kč/kg, tj. o 16 %.
V roce 2002 bylo z České republiky vyvezeno celkem 15 374 t konzumních jablek za 3,40 Kč/kg. Do Německa bylo dodáno na zpracování 10 519 t (68 %) těchto jablek za 1,80 Kč/kg. Na Slovensko bylo vyvezeno 2 618 t (17 %) konzumních jablek za 7,60 Kč/kg. V porovnání s rokem 2001 byl celkový vývoz konzumních jablek vyšší o 6 tis. t, tj. o 59 %. Průměrná jednotková hodnota vyvezených jablek byla v roce 2002 nižší o 3,70 Kč/kg, tj. o 52 % proti roku 2001.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *