Kolumbijské květiny se představily v Praze

Spotřeba řezaných květin v naší republice stoupá. Prvé dovozy pocházely především z holandských aukcí a z jejich produkce, následně se přecházelo k nákupu materiálu z dalších zemí, které však obchodovaly opět přes holandské veilingy.

Vývoj šel dál a mnoho našich velkoobchodníku dnes obchoduje již přímo s pěstiteli nebo odbytovými organizacemi různých zemí a rostlinný materiál dovážejí přímo, bez zdržení na veilingu a bez patřičného příplatku.
Jednou z těchto zemí je i Kolumbie, která stojí na druhém místě ve vývozu rostlinného materiálu, především řezaných čerstvých květin.

Zajímavá byla prezentace řezaných kolumbijských květin v Praze. Pouze je škoda, že této příležitosti mnozí obchodníci nevyužili. Nedostatečná informovanost nebo spíše neochota informovat o této události byla na škodu věcí. Zástupci našich obchodníku by se jistě dozvěděli mnoho zajímavého jak o vlastním pěstování, tak i o vysoké kvalitě, ale především o sociálním a enviromentálním programu, který se sává jednou z velmi důležitých bodů práce Kolumbijské asociace exportérů květin. Velmi zajímavé byly i ceny produktů.
Kolumbijští pěstitelé používají pro svoje plantáže mladé rostliny, které nakupují v Evropě u předních šlechtitelských firem. Navštívíte-li některou evropskou šlechtitelskou společnost, především šlechtitele růží, naleznete v jejich informačních tabulích u novošlechtění – počet kusů pěstovaných v Evropě – 0, pěstitelské plochy na světě, např. Kolumbie 10 ha. Mnohé společnosti šlechtí přímo pro tuto oblast, pro specifické klimatické podmínky, kde není zimní ani přechodné klimatické období.
Přivezený materiál dosahoval nezvykle vysoké kvality, přesto, že již týden byl na výstavě v Moskvě, a při porovnání s cenami, které jsou na holandské burze, vše hovořilo v jejich prospěch. Snad jediným rozdílem mezi produkcí holandskou a kolumbijskou je to, že holandské růže mají delší stonek, naproti tomu kolumbijské růže větší a těžší květy. Jak sami s nadsázkou říkali, naše květy vypadají jako my – jsme podsadití s velkou hlavou, ale pevní a odolní.
Vedle pěstitelských úspěchů je pozoruhodná sociální politika, která v našich podmínkách ustupuje, ale zde se naopak dostává do popředí.
Kolumbijské pěstitele zastupuje Asocolflores – Kolumbijská asociace exportérů květin, které se velkou mírou podílí i na sociálních a enviromentálních úkolech.

Sociální a enviromentální program Kolumbijského květinářského sektoru
Florverde je nová filozofie pěstitelů květin v Kolumbii. Tento program byl založen v roce 1996 asociací exportérů. Název programu má několik významů:
Flor – ve španělštině je to květina. Znamená to zajištění výroby – produkce kvalitních produktů v tropické oblasti Andean, která je na druhém místě v exportu čerstvých řezaných květin.
Verde – španělsky zelený. V přeneseném smyslu představuje dobré květinářské firmy, ale také i sociální odpovědnost za produkci, která se získává v souladu s přírodou, se životním prostředím, kde na konci je zisk.
Florverde – to je účinný nástroj řízení, který zajišťuje vzestupný sociální a envirimentální standard.
Sociální otázky Florverde
Sociální standardy jsou založeny na národní a mezinárodní legislativě – na pracovních zákonech, na Mezinárodním kódu chování a Sociální platební schopnosti 8000.
Sociální kapitoly Florverde jsou zaměřeny na:
* osobní management
* zajištění práva na zdraví
* blahobyt a vzdělávání.
Zahrnuje to následující principy:
* pracovní stabilitu
* zdraví a bezpečnost
* školení (vzdělávání) a dostatek správných informací
* výplaty, prospěch a kompenzace
* spokojenost – blahobyt
* zaručenou pracovní dobu, právo na volný čas a odstranění nucené práce
* odstranění diskriminace a práce dětí.
Enviromentální kapitoly se zaměřují na:
* snížení pesticidů a zavedení ekologických postupů
* redukce spotřeby vody, zajištění její optimalizaci při výrobě, zavedení kapkové závlahy
* odpadové hospodářství s vhodnými alternativami, které jsou k dispozici
* zlepšení kvality půdy pomocí organických hnojiv a snížení objemu chemických hnojiv
* pozitivní vliv na krajinu s použitím přírodních bariér.

Kde je Kolumbijská asociace exportérů květin
Kolumbijská asociace zastupuje pěstitele, kteří se na celkovém exportu podílejí 80 %. Je to více než 200 pěstitelů ze savany Bogotá a z oblasti Rionegro a Antioquia. Její členové pěstují květiny na řez na ploše 5906 ha, většinou pod foliovými kryty. Asociace byla založena v roce 1973 jako nezisková pěstitelsko-exportérská organizace s cílem zviditelnit kolumbijský květinářský sektor na světovém trhu. Zároveň se podílí na vývoji, výzkumu, dopravě a všeobecné spokojenosti pracujících.
Asociace zastupuje členy v domácích a zahraničních organizacích. V Kolumbii je členem ekonomické rady a kanceláří jak privátního, tak veřejného sektoru. V zahraničí je členem většiny důležitých asociací.
Kolumbie patří mezi latinskoamerické státy, s geograficky strategickým umístěním, kde roste mnoho druhů a variet květin. Takže se zde nachází kompletní pěstitelské zázemí a obchod se všemi komoditami, ale i dobrým dodavatelským a logistickým systémem. V exportu květin zaujímá 2. místo na světě.

Najvětší výstava v Americe
Proflora patří mezi největší výstavy čerstvých květin v Americe s nejmodernějším výstavním zázemím. Setkávají se zde pěstitelé květin, dodavatelé a distributoři z celého světa. Účast na výstavě je tím nejlepším způsobem, jak se seznámit s místní kvalitou, jak zakoupit to nejlepší, co Kolumbie nabízí.
Proflora vznikla v roce 1991 a bude fungovat ve dvouletém výstavním cyklu.

Sociální otázky
Asocolflores usiluje ve svém programu o zvýšení kvality života pracujících, jejich rodin a následně celé společnosti.
* Péče o rodinu
Program usiluje o prostor pro vhodnou komunikaci s podmínkami osobního růstu a na přeměnu tradičních způsobů řešení problémů. Tento vliv se projevuje ve zlepšení životní úrovně nejen pracujících, ale celých jejich rodin den po dni. V roce 2002 bylo do programu zahrnuto 25 000 pracovníků a jejich rodin.
Jejich motto je: Dnes sejeme semena lepší budoucnosti.
* Bydlení
Projekt bydlení má za cíl zajistit všem pracujícím odpovídající bydlení, především získat vlastní dům. Na projektu se podílí vede sebe jak veřejné, tak i mnoho soukromých institucí.
* Komunální politika
Pevný kontakt s komunální politikou v pěstitelských oblastech se odráží například v udržování tradičních národních slavnostech a mnohých dalších sociálních aktivitách.
* Vzdělávání a osobní růst
Asociace zajišťuje kurzy pro management, servisní, technické, kontrolní a operátorské na vysoké úrovni pro pracovníky květinářských podniků.
Speciální školení – Floriculture – je program pro vybrané pracovníky z oblasti kontrolní a operátorské činnosti.
* Kampaň za zvýšení gramotnosti
Kampaň má za cíl zlepšit úroveň rodin pracovníků, sociální a pracovní život. Dodává jim odvahu začít nebo pokračovat v základním nebo vysokoškolském vzdělávání.
* Rekreace
Nejdůležitějším prvkem rekreace pracovníků v květinářském oboru je každoroční olympijská a kulturní soutěž, která se uskutečňuje v kreativním duchu, ve zdravé a produktivní atmosféře. V roce 2002 se zúčastnilo Olympiády 3000 sportovců, kulturního festivalu 384 umělců ve 24 odvětvích
* Podpora vzdělávání
Rodiny s dětmi získávají v akademickém programu speciální slevy na základních stupních škol. Je to například společné ubytování dětí předškolního a školního věku, veřejné školy získávají knihy zadarmo, stejně tak jsou vybavována další zařízení potřebnými věcmi.
* Péče o děti
Asociace také přispívá na výchovu dětí ve svém sektoru pomocí různých pečovatelských a vzdělávacích programů, kdy jsou jejich rodiče v práci. Ve své režii má 36 dětských center (školek, družin), z nichž 10 připadá na otevřená společenství pro všechny děti a 26 pouze pro děti zaměstnanců. Dohromady pečují o 2050 dětí.

Bydlení jako základ rodiny
Vlastní a vhodné bydlení zajišťuje spokojenost a bezpečnost jak v současné, tak i v budoucí době. Proto se i asociace podílí na budování vhodných domů. Do dnešního dne tak podpořila 49 % všech potřebných pracovníků z květinářského sektoru. Ale pro další roky zůstává ještě mnoho práce. Vždyť 24 % rodin potřebuje nové domy, 11 % potřebuje jejich vylepšení, 10 % má pouze domy z hlíny a kamene a 5 % nemá žádný dům.
Asociace zaručuje, že během pěti let postaví pro své pracovníky 20 000 domů. Během posledních deseti let pomohla 8000 rodinám získat odpovídající bydlení, což představovalo dotace více než 8 milionů dolarů. V roce 2001 připravila asociace plán pro všechny své potřebné pracovníky – vystavět přiměřené nové domy na vlastních pozemcích, vybavit je a garantovat jim jejich užívání a vlastnictví.

Asocolflores a její aktivity
Asociace se především zaměřuje na propagaci květin ve světě, především ve Spojených státech Amerických, kteří nakupují kolem 75 % kolumbijské produkce. V USA najdeme dvě jejich kanceláře:
* Coumbia Flower Counil (CFC), která byla založena v roce 1987 kolumbijskými pěstiteli a importéry z Miami. Zaměřuje se především na severní část Ameriky, kde hraje nejdůležitější roli mezi exportéry čerstvých řezaných květin.
* Flower Promotion Organization (FPO) je mladší sestrou a svoji práci začala v roce 2000, díky pozitivnímu vývoji na americkém trhu. Nejprve se zaměřila na propagaci květin během celého roku, ale také na zvláštní data – speciální události a svátky. Zároveň se začínají zaměřovat na každodenní dekoraci domácích prostředí. Jejich téma: Květiny – žít podle možností, naznačuje přirozenou cestu k zákazníkovi a možnost změnit jeho život a práci pomocí květin. Kampaň je zaměřena i na pravidelné zákazníky, kteří kupují květiny pro sebe, pro své potěšení.

Všichni pěstitelé, kteří se zúčastnili schůzky v Praze, jsou členy Kolumbijské asociace exportérů květin. Kromě jiného, je spojovalo jedno – pro produkci květin používají mladé rostliny dovezené z Evropy od předních šlechtitelských firem. Keře růží pěstují po dobu 5 až 7 let a následně plochy obnovují novými keři, včetně toho, že 25 % odrůd inovují posledními novinkami.

Pride – Milujeme dokonalost
Pride – rodinná farma, kterou vede otec rodiny, José A. Restrepo Rada, hospodaří na ploše 22 ha ve střední Kolumbii. Svoji produkci vyváží jednak pod značkou Pride (výběrová kvalita, dražší výpěstky) a Echipse (kvalita I. třídy, lacinější).
Zaměřují se na pěstování růží (33 odrůd, především velkokvěté), karafiátů (39 odrůd), Alstroemeria, Gypsophila, Limonium a exotické rostliny jako Anigozanthos, Hypericum a Zantedeschia. Celý provoz je založen na ekologickém základu, čemuž odpovídá i balení, kde používají nebělené krabice bez barev a nápisů, které jsou určeny pro následnou recyklaci. Pro zvláštní příležitosti dodávají speciální Valentinské, velikonoční balení, balení ke Dni matek, svatební, vánoční, sortimentní, speciální a vzorkové.
Roční produkce se pohybuje kolem 20 milionů kusů a obrat činí 4 mil. $. Zaměstnávají 300 pracovníků, především matky od malých dětí. V rámci sociálního programu platí zaměstnancům zdravotní a sociální pojištění.
Obchodní oddělení zajišťuje zákazníkům vysokou kvalitu květů, stejně jako balení, průběžnou inovaci sortimentu, stálé telefonní a e-mail spojení, dostatek informačních materiálů , kytice a balení různých velikostí.
Podílí se na vlastním vývoji technologií jako je hydroponické pěstování, šlechtitelské technologii a výborném pěstitelském materiálu od předních šlechtitelů, na genetice, půdní a vodní ochraně, kontrole biologických a enviromentálních změn.

Grupo Andes
Společnost byla založena před 30 lety a dnes se rozkládá na 150 ha na pěti plantážích okolo Bogoty, kde je zaměstnáno 1500 pracovníků. 100ha plocha připadá na pěstování růží všech typů (mini, midi a velkokvěté), dále v nabídce jsou karafiáty (20 ha, mini, midi, velkokvěté), Alstroemeria a chryzantémy. Roční obměna sortimentu se pohybuje kolem 50 %. Na jeden hektar vysazují 75 rostlin růží. Jejich roční sklizeň se pohybuje kolem 60 až 65 milionů kusů. Všechny pracovní postupy jsou pouze ruční – sklizeň, třídění, balení. V rámci sociálního programu ustoupily od strojního třídění a přešly na ruční, protože zde našlo více žen uplatnění a obživu.
Export směřuje do USA (75 %), kde mají smlouvy s obchodními sítěmi, kam jde převážná většina produkce. V případě, že se květy neprodají podle odrůd, svazují se do kytic, které se následně prodávají v supermarketech. Dále se vyváží do Panamy, Evropy – Francie, Ruska, Austrálie a Asie. Velmi dobré zkušenosti mají s trhem v Maďarsku, kam dodávají růže v období září až březen. Sklizeň se provádí každý den, takže pracují bez skladů a čerstvé zboří ihned je exportováno ke konečnému zákazníkovi. Dodávají jednak balené květy, ale i celé hotové kytice.
Mezi nejpopulárnější růže patří ’Black Magic’, ’Forever Young’, ’Madame Delbaed’ a ’Charlotte’, která se nejvíce prodává v USA – všechny ze skupiny červených. Mezi novinkami nejvíce zaujaly ’Bella Vita’ (Kolumbia), která se dostane na trh v letošním roce, ’Attaché’, ’Carousel’, ’Circus’ a ’Latin Lady’. V poslední době se zaměřují na vlastní šlechtění. Jejich cílem je získat odlišný produkt a jiné odrůdové složení, posílit kvalitní dopravu, která vede až k zákazníkovi.
Zapojili se do akce Zelený květ – Zelený program, kde získali druhé místo za Holandskem.

Flores Mocari S. A. je akciová společnost, do které patří Mocari, která se specializuje na produkci růží (68 odrůd), Miraflor zabývající se obchodem s USA a Miramonte, která pěstuje další květinové druhy včetně letniček (Aster, Solidago, Statice, Callistephus, Limonium, Gerbera, Carthamus, Molucella, Calla, Zantedeschia).
Majitelé Mocari pěstují květiny již více než 30 let v Medellin na 53 ha (chryzantémy a speciální cibuloviny) a v Bogotě na 35 ha ploše. Počet produkčních rostlin se pohybuje kolem 2 milionů kusů. Naproti tomu roční produkce květů růží dosahuje 32 až 35 milionů kusů. Mladé rostliny nakupují ve Francii, Holandsku, Izraeli, ale také v USA. Růže na produkci květů ponechávají ve výsadbách po dobu sedmi let.
Jejich filozofií je rychlé zavádění novinek, to znamená velmi dobrý vztah se šlechtiteli. Běžně pěstují 192 kultivarů chryzantém a 68 růží. Mnoho dalších variet se testuje a do produkce a prodeji se dostanou v nejkratší době.
Miramonte a Mocari pracují s posledními technologiemi skleníkového hospodářství, což zahrnuje i hydroponické pěstování rostlin. Kombinují výsledky univerzitního výzkumu s provozními pokusy, zaměřují se na biologické kontroly, protože jejich pěstební systém patří mezi šetrné k životnímu prostředí. Ve svých pěstitelských postupech snižují spotřebu chemických přípravků, energie a vody. Stejně jako další členové asociace kladou velký důraz na sociální politiku pracujících.
V nabídce mají vedle odrůdového balení květů kytice, barvené květy a kytice, které směřují do USA, kde slaví velký úspěch a jejich prodej se neustále zvyšuje, především při různých příležitostech (v Kolumbii se barvené květiny neprodávají), zákaznické balíčky a další speciality, které připraví podle přání zákazníků. Největší část produkce se odbytuje v amerických supermarketech.

Flores San Juan S. A. se zaměřují na produkci růží a karafiátů. Jejich nabídka, stejně jako u ostatních pěstitelů, je široká. Nabízené druhy dodávají v různých velikostech i barvách květů, ale i různé délce stvolů. Dopravu zajišťují letecky.
Jejich pěstitelské plochy, které jsou kryté sklem, dosahují 80 ha. Na této ploše pracuje 1500 zaměstnanců.

Hosa pěstuje především růže na květ na ploše 120 ha, vše kryté fólií nebo sklem. Malé procento produkce představují karafiáty. Stejný poměr v produkci mají růže velkokvěté a drobnokvěté. Mladé rostliny dovážejí především z Holandska.

Colibri Flowers – specialista na růže, především velkokvěté, za které v roce 2002 získal na Horti Fair Amsterodam zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili za nejkrásnější a nejkvalitnější růže. Je držitelem ISO 14001.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *