Kde se rodí malé rostlinky

Na samém západě Německa, v rovinaté krajině rázem podobné holandskému venkovu, se u městečka Senden nachází areál Fleuronova-Pflanzen GmbH, dceřiné společnosti firmy Bruno Nebelung. Měli jsme možnost rozsáhlé skleníky Fleuronovy navštívit a podívat se, kde se produkují a odkud do světa putují tisíce malých rostlinek.

Firma Fleuronova-Pflanzen GmbH byla založena v roce 1998. Jejím hlavním posláním je produkce mladých rostlin generačním a vegetačním množením. V současnosti zaměstnává přibližně120 lidí na plný a částečný úvazek. V sezóně jich každý rok přibyde ještě asi dvacet. Celková plocha provozu činí zhruba 30 tisíc m2, z toho samotná produkce se uskutečňuje v zasklených halách o rozloze zhruba 25 000 m2. Kromě toho se zde nachází haly na řízkování, pikýrování a expedici. Celý komplex doplňují budovy s kancelářemi a sociálním zázemím. Na expediční sklad navazují dvě zastřešené nakládací rampy.

Důraz na přesnost
Od brzkého rána je ve firmě Fleuronova-Pflanzen GmbH čilý pracovní ruch. Po příjezdu se nás ujal pracovník odbytu a provedl nás celým areálem ve stejném sledu, jakým jím putuje semínko až do okamžiku, kdy se už jako rostlinka vydává na cestu ke svému pěstiteli. Celý tento proces je zabezpečován na maximální možnou míru moderními částečně nebo plně automatizovanými strojovými zařízeními. Používaný je zde systém plat, které mají různý počet míst pro rostliny. Plata jsou nejdříve naplněny kvalitním substrátem nebo jakýmisi “válečky”, které se skládají ze substrátu a netkané textilie. Následně se plata popisují všemi potřebnými informacemi. Další stroj vytvoří do substrátu dírky pro semínka. Výsevným válcem pro vícero semen se osivo vyseje.
K výsevu jsou k dispozici dvě secí linky od firmy Visser. Jeden pracovník neustále kontroluje klíčivost. Následuje kontrola osetých plat pracovníky, kteří pinzetami doplní prázdná místa nebo odeberou přebytečná semínka. Následně se na povrch nasype tenká vrstva perlitu, plato se postříká vodou a další pracovník je zváží z důvodu kontroly dostatečnosti provlhčení.
Pro optimální klíčení je zde k dispozici třídílná klimatizační komora s plochou 400 m2, která je řízená počítačem a je v ní přesně naprogramovaná teplota a vlhkost. Je možné ji rozdělit na tři teplotné jednotky. Různá semena klíčí rozličně dlouhou době za různých teplot (například Ranunculus klíčí asi 8 až 9 dní). Komora zcela nahrazuje jinak potřebné prosklené haly o rozloze asi 3 000m2. Jelikož se zde provádí čistý výsev, ne všechna semena vyklíčí a tak je nutná další kontrola plat s mladými rostlinkami. Automaticky strojem nebo ručně se doplní prázdná místa (strojová linka obsahuje jeden vyfukovací stroj a dva vylepšovací – pikýrovací roboty). Doplněná plata putují do prosklených hal, které jsou nejnovější částí celého areálu, kde probíhá první fáze růstu. Následně se otužují, k čemu slouží tzv. Cabrio haus – prosklené haly se skládacími střechami s plochou 6 000m2. Část této plochy je vybavena i umělým osvětlením pro případné přisvětlování rostlin. V této části také probíhá i kompletování jednotlivých zakázek.

Zalévání, větrání, vytápění
K zalévání slouží dešťová voda, která je zachytávaná ze střech skleníků do dvou nádrží – jedné pro čistou vodu a druhé pro hnojivý roztok. Pro rozvod jsou k dispozici tři vedení – jeden na čistou vodu a dva na různé koncentrace hnojiv.
V poslední stavební fázi, která byla dokončena v lednu 2002, bylo nainstalováno dvouřadé větrání k docílení velké výměny vzduchu pro dodržení optimálního klimatu.
Všechny produkty jsou umístěny na pojízdných roštech, které umožňují snadnou manipulaci.
Skleníky jsou vybaveny výškovým trubkovým topením a topením pod stoly.
Jsou zde také ventilátory a hadice k přívodu přídavného CO2. Zavlažování je vyřešeno z velké části programovatelným zavlažovacím vozíkem a dodatečně ručně.
Celá firma je vytápěna lehkým topným olejem. K dispozici jsou dva kotle o výkonu 2 x 3 MW. V listopadu 2007 k tomu přibyly dva kotle na pevná paliva o výkonu po 910 kW, ve kterých se topí antracitem. Optimální využití tohoto zařízení zajišťuje vyrovnávací zásobník na 200 000 litrů vody. Klimatizaci řídí Priva-Klima počítač.
Řídící pracovník může doma na počítači dohlížet na hodnoty klimatizace a v případě potřeby je i měnit.

Produkce a expedice
Firma Fleuronova-Pflanzen GmbH produkuje mladé rostlinky z kompletního sortimentu balkónových i záhonových rostlin, hrnkových rostlin, trvalek a mladých rostlin zeleniny. Mladé rostliny množené setím jsou dodávány v pěti různých velikostech přepravních plat, a to 72, 144, 288, 384 a 512 rostlin na plato. V produkci řízkovaných rostlin jsou používány tři systémy – 72, 104 nebo 144 rostlin na plato.
Převážná část zboží je dodávána na CC-kontejnerech spedicí nebo do blízkého okolí nákladními vozy firmy Bruno Nebelung. Zbývající část je dodávána zákazníkovi ve stohovatelných nebo lepenkových kartonech zabalených na jednorázových paletách.
Zboží je dodáváno do Německa, Francie, Belgie, Polska, České Republiky, Rakouska, Švýcarska, Maďarska, Slovinska, Dánska a na Slovensko.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *