Každoroční bilancování zelinářů

Každoročně pořádané regionální srazy se letos konaly na sedmi místech po celé republice. Účastníky nebyli jen členové zelinářské unie, ale i neregistrovaní drobnější pěstitelé, zástupci domácích i zahraničních semenářských firem i dodavatelé sadby a techniky pro zelináře.

Jedno ze setkání konané v Konětopech – místním hostinci, navštívilo k padesáti účastníkům, na kterém tajemník zelinářské unie Ing. Karel Holík informoval o současné situace v českém zelinářství, statistických přehledech pěstebních ploch, trendech v odbytu, o pěstování zeleniny v okolních státech, pohybech cen, spotřebě čerstvé zeleniny u nás i v zahraničí, o distribuci zeleniny v ČR, dále připomenul nejdůležitější zprávy z MZe vztahující se k pěstování a odbytu zeleniny. Nabídl možnosti získávání aktuálních informací v oboru.
Ochrana
Po vyhodnocení ankety problémových chorob a škůdců zeleniny; pohovořil Ing. Jaroslav Rod, CSc., o projektu novelizace metodické příručky, v oblasti problematiky zeleniny, která vyjde v roce 2002.
Skladování
Na téma sklady a skladování, informace o chladící a větrací technice hovořili zástupci firmy Agroel Dobrovice
Z řad pěstitelů, ale i odběratelů zaznívaly připomínky k plnění slibů týkajících se odběru sjednaných komodit za předem dojednané ceny. Účastníci schůzky kritizovali nízké odbytové farmářské ceny a upozornili na nutnost zřizovat nová odbytová družstva popřípadě posilovat jejich pozice.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *