Archiv pro rubriku: Zelinářství

Filtr

Vlnovník česnekový – významný škůdce česneku a tulipánů

Vlnovník Aceria tulipae byl poprvé zjištěn v roce 1938 v Kalifornii na cibulích tulipánů dovezených z Nizozemska. První zmínky o výskytu tohoto škůdce na našem území se objevily v souvislosti s ochranou okrasných cibulovin v 80. letech minulého století. Až později je uváděn jako škůdce česneku pod vědeckým jménem vlnovník...

Kategorie: Květinářství, Ochrana rostlin, Zelinářství

Účinnost insekticidů na housenky zápředníčka polního

Hodnocení účinnosti insekticidů probíhalo v laboratorních podmínkách na listech kedluben pomocí požerového testu (leaf dipping test). Hodnocena byla účinnost celkem 14 přípravků. Mortalita housenek byla sledována po 24 a 48 hodinách. Účinnost pyrethroidů (Decis Mega, Karate se Zeon technologií 5 CS, Vaztac Active, Alfametrin ME) se pohybovala od 37 do...

Kategorie: Ochrana rostlin, Zelinářství

Pěstitelská sezóna okurek v roce 2015

Loňský rok byl v pěstování okurek dosti výjimečný, především z hlediska vlivu počasí. Větší nebo menší sucho bylo prakticky ve všech oblastech ČR, takže s těmito problémy se setkala většina pěstitelů. Extrémní teplo a sucho bylo především v letních měsících, kdy okurky potřebují dostatek vláhy pro růst plodů. Plody okurek...

Kategorie: Zelinářství

Batáty – poznáte ich?

Batáty sú veľmi starou kultúrnou plodinou, ktorá bola pestovaná už pred 5000 rokmi. Ich pôvod je nejasný, pričom ako oblasť pôvodu sa najčastejšie uvádza tropická Amerika alebo Oceánia. Do Európy sa batáty dostali vďaka Krištofovi Kolumbovi, pravdepodobne o 100 rokov skôr ako klasické zemiaky, pričom v tej dobe mali oveľa...

Kategorie: Zelinářství

Produkcia mladých rastlín – microgreens

Mladé rastliny nazývané aj microgreens sú rôzne druhy zeleniny, obilnín a bylín pestované do fázy klíčnych listov, prípadne s vyvíjajúcim sa prvým párom pravých listov. Slovo „microgreens“ je marketingovo používaný termín na označenie mladých rastlín pestovaných v pôde alebo v inom substráte. Predávajú sa výlučne v čerstvom stave. Mladé rastliny...

Kategorie: Zelinářství

Produkcia rajčiakov v Slovenskej republike

Celosvetová produkcia plodov rajčiaka jedlého dosahuje v súčasnosti historicky najvyššiu hodnotu presahujúcu 163 miliónov ton ročne. Toto množstvo zaraďuje rajčiak jedlý na prvé miesto z hľadiska celosvetovej produkcie zeleniny. Na druhom mieste je dyňa červená (109 mil. t), za ňou je cibuľa (85,8 mil. t) a kapustovité druhy zeleniny (71,44...

Kategorie: Zelinářství

Degradace pesticidů pro nízkoreziduální a bezreziduální produkci

Pro vyjádření rychlosti degradace účinné látky pesticidu v ovoci a zelenině byla použita kinetická rovnice prvního řádu. Pro testované účinné látky pesticidů tak byla kvantifikována závislost mezi množstvím účinné látky pesticidu v produktu a počtem dnů od aplikace. V práci je popsána metodika, jak pomocí takto stanovených matematických modelů určovat...

Kategorie: Ovocnářství, Výživa, Zelinářství

Regulace plevelů v porostech salátů – 1. díl

Saláty se v ČR obvykle pěstují z předpěstované sadby. Největší plochy zaujímá ledový salát, jehož vegetační doba (od výsadby do sklizně) je krátká (45 až 60 dní). Další část tvoří velké množství listových salátů a saláty hlávkové, jejichž vegetační doba je ještě kratší (30–45 dní, v závislosti na termínu výsadby)....

Kategorie: Zelinářství

Plodová zelenina ve fóliovníku i na poli

Včerejší demonstrační přehlídku plodové zeleniny společnosti Moravoseed CZ, a. s., v areálu šlechtitelské stanice MENDELU v Lednici na Moravě si nenechalo ujít více než osm desítek pěstitelů a odborníků v oboru. Dozvěděli se o nabízeném sortimentu paprik, rajčat, okurek nakládaček i hadovek, cuket a lilků a jednotlivé odrůdy včetně novinek...

Kategorie: Reportáž, Zelinářství