Archiv pro rubriku: Vinohradnictví

Filtr

Vývoj teploty kompostovaných odpadů z výroby vína jako indikátor biologické konverze

Při zpracování hroznů a výrobě vína je vyprodukováno značné množství biologicky rozložitelných odpadů, které často představují odpad, který lze využít nejen jako zdroj uhlíku, ale i živin. Nejvhodnější metodou jejich zpracování a následného využití je kompostování. Při intenzifikaci biologické konverze kompostováním se s úspěchem využívají kroužkovci z rodu Eusenia (např....

Kategorie: Vinohradnictví

Metody ampelografického hodnocení odrůd révy vinné

Ampelografie je vědní obor, který se zabývá popisem odrůd révy vinné. Odrůdy révy vinné jsou hodnocené pomocí morfologických, ampelometrických, biologických, hospodářských a výnosových znaků. Počátky popisu odrůd sahají až do „římské doby“. V České republice jsou genové zdroje révy vinné shromážděné na třech výzkumných pracovištích. Odrůdy révy vinné jsou popisované...

Kategorie: Vinohradnictví

Tradice v souladu s přírodou

Pěstování révy vinné v Jihomoravském mikroregionu Horňácku není spojeno pouze s konzumací kvalitních vín. Genetický kód místních obyvatel je obohacen o silný smysl pro zachovávání tradic. Bohaté kulturní dědictví se odráží také na způsobu života, kde se zcela nenásilně a spíše automaticky, prolíná současnost spolu se zvyky předků.

Kategorie: Vinohradnictví

Souvignier gris

V roce 2013 byla v Německu registrovaná nová PIWI odrůda révy vinné – Souvignier gris. Odrůda se už v době svého zkoušení stala velmi populární u ekologických vinohradníků v mnoha evropských zemích. V letošním roce patří mezi nejžádanější odrůdy pro nové výsadby a její sazenice se stávají nedostatkovým materiálem.

Kategorie: Vinohradnictví

víno, hrozen, réva

Vývoj produkce révy vinné

Na základě hodnocení vývoje produkce révy vinné z pohledu jednotlivých ekonomických ukazatelů je zřejmé, že vzhledem k výsledkům předcházejícího průzkumu došlo k mírnému nárůstu osázených ploch vinic. Byl zaznamenán také mírný nárůst vyklučených ploch. Oproti tomu se snížila celková výměra ploch s právem na opětovnou výsadbu a ploch se stávajícím...

Kategorie: Trh - politika, Vinohradnictví

1000 Vins du Monde oceňuje i Moravu

Vinařský „Michelinský“ průvodce 1000 Vins du Monde vychází v návaznosti na 19. ročník prestižní mezinárodní soutěže vín Vinalies Internationales, které se v Paříži pravidelně účastní moravská a česká vína za finanční podpory Vinařského fondu a organizačního zajištění Národního vinařského centra.

Kategorie: Vinohradnictví

Vinohradníctvo a agroturistika

Vinohradníctvo ako odvetvie poľnohospodárskej výroby je potrebné chápať i v možnostiach širšej komplexnosti a významu špecifík okrem základu zamerania pre produkciu plodov v uplatňovaní ako potraviny, suroviny pre spracovanie v potrebách vinárstva, potravinárstva, farmaceutického priemyslu a iného spracovateľského priemyslu v spektre potrieb jeho zužitkovania. Regióny so zameraním pre vinohradníctvo v...

Kategorie: Vinohradnictví