Archiv pro rubriku: realizace a údržba zeleně

Filtr

Těsným vítězem ankety Zahrada desetiletí je přírodní zahrada v podhůří Beskyd

Svaz zakládání a údržby zeleně připravil unikátní soutěžní anketu Zahrada desetiletí, ve které mohla hlasovat odborná i laická veřejnost pro zahrady nominované na základě úspěchů v soutěži Zahrada roku v letech 2004–2014. Cílem ankety bylo představit veřejnosti kvalitně vyprojektované a realizované zahrady, zmapovat trendy při tvorbě zahrad v uplynulém desetiletí...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Vodné objekty v mestskej a obecnej zeleni

Zakomponovanie vodných objektov do prostredia mestskej a obecnej verejnej zelene je čoraz častejšie žiadaným artiklom zo strany obyvateľov. Vodné záhrady v tomto prostredí výrazne dopĺňajú estetický celok zeleného prostredia a predstavujú pozitívnu vizitku pre správcov zelene v ich snahách pre zabudovávanie takýchto výrazných prvkov do súčasnej modernej mestskej a obecnej...

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Veřejná zeleň

Péče o zeleň přehledně na jednom místě

Včera se v kroměřížské Květné zahradě odehrál první ročník workshopu Péče o park a zahradu, na kterém se spolupodílelo jedenáct odborných firem zabývajících se údržbou zeleně a akci podpořil Národní památkový ústav. Příchozí čekaly praktické ukázky strojů při péči o park a zahradu. Na čtyřech stanovištích si mohli prohlédnout sečení...

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Reportáž

Veřejné parky a lesoparky v Litvě

Litva je zemí ležící na pobřeží Baltského moře a patří mezi tzv. baltské země. Na rozdíl od ČR není hustota obyvatelstva tak vysoká a také počet velkých měst je malý. Navíc dvě třetiny obyvatelstva žijí právě v těchto městech. Rovinatá a řídce obydlená krajina s řadou remízků, vodních ploch a...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Oceňování škody a ekologické újmy na okrasných dřevinách

V článku se prezentuje způsob stanovování výše majetkové újmy (škody) v penězích na zničených, anebo poškozených okrasných dřevinách pomocí Kochovy metody modifikované na podmínky ČR. Kochova metoda rozlišuje u dřevin tři kategorie škody – úplnou, částečnou dočasnou a částečnou trvalou, u kterých je popsána cesta výpočtu. Příspěvek rovněž rozebírá problematiku...

Kategorie: realizace a údržba zeleně