Archiv pro rubriku: Ovocnářství

Filtr

Výzkum in vitro množení rybízu

Cílem předkládané práce je seznámit ovocnářskou veřejnost s možnostmi množení genotypů rybízu v in vitro kultuře. Jako modelové druhy byly zvoleny rybíz skalní R. petraeum (genotyp 1) a kříženec rybízu červeného R. rubrum a rybízu skalního R. petraeum (genotyp 2). Oba genotypy byly po sterilizaci zavedeny do podmínek in vitro...

Kategorie: Ovocnářství

Ghana, země s dobrými podmínkami pro ovocnářství II.

V minulém čísle Zahradnictví jsme se dozvěděli, že tropická Ghana ležící na pár set kilometrů na sever od rovníku je pro nás možná trochu překvapivě jedním z politicky i ekonomicky nejrozvinutějších států afrického kontinentu. Už méně překvapivou informací bylo, že jedním z nejpěstovanějších ovocných druhů jsou škrobnaté banány sloužící jako...

Kategorie: Na cestách, Ovocnářství

Stanovení genetické příbuznosti u sortimentu asijských hrušní pěstovaných na ZF v Lednici

Hrušně jsou třetím nejpěstovanějším ovocným druhem mírného pásu po jabloních a révě vinné. V roce 2014 byla celková světová produkce 25,8 milionů tun, z toho produkce v Číně činila 18 milionů tun. Odrůdová skladba v Číně se skládá výhradně z asijských odrůd. Asijské hrušně jsou v porovnání s evropskými výrazně...

Kategorie: Ovocnářství

Jahodáři se sešli v Mělníku

Poslední únorový den hostily prostory České zahradnické akademie Mělník již osmé přátelské setkání pěstitelů jahodníku. Zcela zaplněná aula školy si vyslechla množství odborných i praktických přednášek a od prezentujících firem také informace týkající se novinek v ochraně rostlin před škodlivými činiteli. O tom, že jde o velmi úspěšnou akci, svědčí...

Kategorie: Ovocnářství, Reportáž

Monitorování predační aktivity v jabloňových sadech

Regulace populací některých škůdců pomocí jejich přirozených nepřátel je cenným nástrojem ochrany zejména v ovocných sadech s ekologickým režimem produkce. Pomocí metody predačních kartiček s návnadou (mšice x vajíčka obaleče jablečného) byla od konce května do poloviny října roku 2016 sledována predační aktivita ve 3 jabloňových sadech v České republice....

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Ghana, země s dobrými podmínkami pro ovocnářství

Západoafrická Ghana je zemí s variabilním typem tropického podnebí, přičemž nejjižnější část jejího území se nachází zhruba 600 km na sever od rovníku. Dlouhodobě patří Ghana mezi politicky a ekonomicky nejrozvinutější a nejstabilnější státy afrického kontinentu, což se pozitivně projevuje i v zemědělství. Příznivé přírodní podmínky a dobře rozvinutá dopravní...

Kategorie: Na cestách, Ovocnářství

Možnosti využití mykorhizy ve školkařské produkci červeného a černého rybízu

V experimentu byl sledován vliv mykorhizního preparátu Symbivit na kvalitativní parametry řízkovanců při školkařské produkci bobulového ovoce (odrůdy červeného rybízu – ´Tatran´, ´Losan´, ´Vitan´; odrůdy černého rybízu – ´Otelo´, ´Öjebyn´). Hodnocena byla výška rostliny, průměr kořenového krčku, objem kořene a míra kolonizace kořenů mykorhizními houbami. Použitý mykorhizní přípravek pozitivně ovlivnil...

Kategorie: Ovocnářství

Povětrnostní podmínky v roce 2016

V podstatě mohl loňský rok patřit z pohledu ovocnáře k docela úspěšným rokům, jelikož vláhové ani teplotní poměry se příliš neodchylovaly od průměrů posledních let. Nepřízeň počasí se však projevila hned v úvodu vegetace, kdy prakticky celou naši republiku zasáhla ke konci dubna několikadenní vlna mrazů, při nichž došlo k...

Kategorie: Ovocnářství