Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Makadlovka Tuta absoluta – významný škůdce rajčat

Makadlovka Tuta absoluta patří v původních oblastech výskytu v Jižní Americe k nejvýznamnějším škůdcům porostů rajčat. V posledních letech bylo zaznamenáno její masové šíření v jižních částech Evropy, zejména ve Španělsku. V roce 2013 byla makadlovka poprvé detekována i na území České republiky (na Prostějovsku), tento výskyt byl eradikován.

Kategorie: Ochrana rostlin, Zelinářství

Grapevine flavescence dorée phytoplasma – hrozba pro naše vinice

Grapevine flavescence dorée phytoplasma (GFD) je původcem fytoplazmy zlatého žloutnutí révy. V zamořených porostech se tato fytoplazma rychle šíří a působí významné hospodářské škody. Zároveň dochází k šíření přenašeče této choroby, kterým je původně severoamerický křísek Scaphoideus titanus, jehož výskyt byl v letošním roce poprvé zaznamenán i na území naší...

Kategorie: Ochrana rostlin, Vinohradnictví

Čierna škvrnitosť javorov

Cudzopasná mikroskopická huba Rhytisma acerinum (Pers.) Fries spôsobuje na listoch javorov nápadnú čiernu škvrnitosť prejavujúcu sa pomerne veľkými tmavými škvrnami na vrchnej strane listov (obr. 1). Huba je považovaná za bioindikátor čistoty ovzdušia, napáda javory len v oblastiach s istou mierou znečistenia (s obsahom síry (SO2) v ovzduší do 90...

Kategorie: Ochrana rostlin, Školkařství

Múčnatka na bršlene európskom

Infekcia hubou Erysiphe euonymi DC. sa prejavuje bielymi múčnatými povlakmi na listoch. Vo voľnej prírode je výskyt ochorenia situovaný väčšinou do rozvoľnených okrajových častí porastu. V budúcnosti môžeme očakávať zvyšujúci sa výskyt zástupcov čeľade Erysiphaceae z dôvodu častého striedania klimatických extrémov (striedanie teplého vlhkého a suchého obdobia) na rôznych hostiteľoch,...

Kategorie: Ochrana rostlin, Školkařství

Odumírání Buxus (zimostráz) pokračuje

Buxus spp. patří ke stálicím zahradních výsadeb, jeho obliba za několik století nepoklesla. Objevuje se jak v moderně pojatých výsadbách veřejně přístupné zeleně, tak v malých soukromých zahradách. Dominantní význam má v historických zahradách, kde je díky nastaveným pravidlům prakticky nezastupitelný - údržba a obnova části městských parků a zámeckých...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství