Katalog trvalek – dobrý pomocník

Velmi příznivý ohlas a zájem o vydaný Seznam doporučených odrůd vedl valnou hromadu Svazu školkařů v roce 2005 k rozhodnutí o vydání dalšího úzce zaměřeného titulu. Již před Valnou hromadou se uvažovalo o vydání specializovaných publikací, buď s popisem jehličin, nebo rododendronů. Při zjišťování v jakém stadiu jsou připravené fotografie, kterých bylo zapotřebí nejméně 800 kusů – ověřených se správným určením, bylo náhle jasné, že ani jedno ani druhé téma není dostatečně připravené.

Ze strany pracovníků školek v Litomyšli byla nabídnuta možnost vydat publikaci o trvalkách. V archivu ing. Václava Truhláře a paní Jarmily Solilové byla dostatečná zásoba potřebných snímků. Tím bylo vše dané. Ve hře ještě byla možnost finanční podpory ministerstva zemědělství. Mělo to jen tu podmínku, že vše, včetně předání hotových výtisků, se musí stihnout nejdéle do začátku listopadu daného roku.
Každý, kdo někdy připravoval podobnou odbornou publikaci, si umí představit, jaké úsilí muselo být vynaloženo. Zpracovat základní výběr a třídění, pořídit stručné a výstižné popisy, které se budou řídit určitou stanovenou linií. Předem vytipovaný vynikající odborník Ing. Karel Hieke měl pro daný časový termín již nasmlouvanou jinou práci a našemu požadavku nemohl vyhovět. Celé práce se tedy obětavě ujala opět pracovnice školek Litomyšl – vedoucí oddělení trvalek Jarmila Solilová. Velmi intenzivní prací zvládla vytvořit všechny popisy tak, aby Ing. Milada Opatrná včas stihla odborné korektury. Od června začal grafik Adam Procházka práci na maketě a piktogramech. Do této makety byly postupně, tak jak je stačili zástupci litomyšlských školek dodávat, dosazovány potřebné fotografie s texty. V průběhu druhé poloviny září a začátkem října bylo vše připraveno pro tisk. Předcházelo tomu několikeré čtení a kontrolování.
Všem přítomným členům Svazu školkařů ČR mohl být na Valné hromadě ve Skalském Dvoře v lednu 2006 předán základní počet výtisků. Další si dle zájmu mohou dokupovat a nabízet svým zákazníkům. Velká množství jsou distribuována do odborných zahradnických škol. Od letošního srpna se pracuje na v pořadí již třetí publikaci, která bude věnována jehličinám.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *