Kapalná hnojiva s vysokým obsahem živin

Kondičně dobré, zdravé plodiny jsou cílem každého zahrádkáře, zelináře nebo ovocnáře. Na kvalitních výnosech se rozhodující měrou podílí racionální výživa. Pěstováním plodin se odebírají z půdy živiny v závislosti na množství úrody a pěstovaných druzích

Ve snaze zachovat, resp. zvyšovat půdní úrodnost se musí úrodou odebrané živiny nahradit hnojením.

Průmyslová kapalná hnojiva z Duslo, a.s., Šaľa jsou vhodné pro všechny plodiny na doplnění výživy dusíkem, hořčíkem a sírou.

Dusík
je základním biogenním prvkem a jedna z nejvýznamnějších živin nejen pro rostliny, ale i pro půdní mikroorganizmy. Tvoří významnou složku bílkovin, aminokyselin, nukleových kyselin, enzymů, chlorofylu, alkaloidů a dalších sloučenin. Hraje hlavní roli v metabolizmu rostlin.
Dusík podporuje především růst výhonků a tvorbu zelené listové hmoty. Při optimální výživě s ostatními živinami kromě objemu rostlinné produkce zásadně ovlivňuje i jeho kvalitu.
Jeho nedostatek se projevuje v slabém růstu rostlin a v jejich zakrňování, listy jsou malé, starší předčasně opadávají. Snižuje se tvorba bočních výhonků a odnožování. Listy jsou zpočátku bledě zelené, později žloutnou a jsou vzpřímené, což je důsledkem omezené tvorby chlorofylu, nebo jeho odbouráváním ve starších listech. Zpomalený je též růst kořenové soustavy.
Rostliny přijímají dusík ve formě NO3- a NH4+.

Hořčík
je vedle dusíku, fosforu, draslíku a vápníku další základní živinou, která je zabudovaná v molekule chlorofylu. Účastní se při tvorbě bílkovin a při metabolismu cukrů. Dále aktivuje enzymy při tvorbě karotenu. Hořčík má značný vliv na některé ukazatele kvality zemědělských produktů ve vztahu k výživě a zdraví lidí a zvířat.
Významný je vliv hořčíku při zvyšování odolnosti plodin proti chorobám. Tím, že vytváří pevnější buňkové stěny, zvyšuje odolnost proti parazitům a houbám.
Nedostatek hořčíku způsobuje nedostatečnou tvorbu chlorofylu, což způsobuje blednutí starších listů, později se barva mění na červenou, oranžovou až fialovou, přičemž hlavní žíly a úzký pás podél nich zůstávají zelené. Rostliny mají zpomalený růst a později kvetou.
Při nedostatečné výživě hořčíkem se snižuje fotosyntéza a dusičnany se hromadí v rostlinách ve zvýšeném množství, což zhoršuje kvalitu plodin, především zeleniny.
Nedostatkem hořčíku se snižuje i kvalita semen. Nedostatek hořčíku limituje výšku i kvalitu úrody a blokuje produktivní využívání ostatních živin rostlinami.

Síra
je esenciálním, tedy pro rostliny nenahraditelným prvkem, který se v současnosti dostává do popředí zájmu rostlinářů. Hlavním důvodem tohoto stavu je minimalizace používání hnojiv s obsahem síry (především superfosfátů). Potřeba síry je pro plodiny rozdílná, přičemž nejvyšší potřebu síry mají luštěniny, rostliny z čeledi kapustovitých, cibuloviny, řepka, slunečnice, pohanka a okopaniny.
Síra se spolu s dusíkem zúčastňuje syntézy bílkovin, některých aminokyselin, rostlinných olejů a vitamínů. Velký význam má při oxidačně-redukčních procesech, při aktivování enzymů a metabolismu bílkovin. Zvyšuje odolnost vůči chladu a působí proti houbovitým chorobám.
Při nedostatku síry se snižuje zhodnocování aplikovaných dusíkatých hnojiv na tvorbu úrody.
Výrazný nedostatek této živiny způsobuje, že rostliny mají nedobrý vzhled, listy jsou malé, od vrcholu začínají blednout, stonky dřevnatí, růst a vývoj rostlin se zpomaluje.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *