Kam směřuje výzkum substrátů

Německý výrobce substrátů Floragard v Oldenburgu svolal diskusi vědeckých pracovníků o aktuálních tématech pro výzkum substrátů. Vědecký výzkum zemin a substrátů vyžaduje spolupráci a dělbu práce mezi pracovišti. Do výzkumu substrátů má dnes co mluvit i společnost a politici, protože se týká institucí starajících se o zpracování a obhospodařování odpadů.

Naléhavou potřebu výzkumu spatřují výzkumníci v oblasti vzdušné a vodní kapacity, opakovaného použití a zacházení se zeminami a substráty. Nejvyšší prioritu vidí ve vývoji rychlých metod stanovení pH, obsahu solí a jednotlivých živin. Za důležité považují samoohřev rašeliny, použití látek nahrazujících rašelinu se zaměřením na ekosubstráty, skladovatelnost, propařování slatinné rašeliny, speciální směsi pro zahradníky a testy patogenity. Větší pozornost je třeba věnovat otázce antagonistů, mykorhizy a speciálních přídatných složek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *