Kam směřuje ozeleňování střech

K ozeleňování střech se vyjadřovalo několik německých odborníků a firem. Z jejich stanovisek vyplývají následující závěry. Postupující rozšiřování zaasfaltovaných, zabetonovaných a vydlážděných ploch naléhavě nutí k řešení režimu dešťových srážek.

Mezi jinými opatřeními to znamená ozeleňovat střechy a šetřit tím peníze (pomocí snížených poplatků) i dešťovou vodu. Důležitá je sanace plochých střech ze 70. let, které představují značný potenciál. V zastavovacích plánech by měl být povinně zohledněn i podíl ozeleněných střech jako vyrovnávacího faktoru. V Německu se klade důraz zejména na extenzivní ozeleňování a jeho ekologické aspekty. V zahraničí hraje ekologie menší roli a pozornost se zaměřuje především na intenzivní ozeleňování. Tendence u ozeleňovaných střech spěje k vysoce kvalitním produktům, od jednoduchého ozelenění k intenzivnímu. V příštím roce v Německu očekávaný předpis pro střešní plochy a pojížděné plochy se proto stane důležitým tématem Společnosti pro výzkum vývoje a tvorbu krajiny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *