Kam s ním aneb kam s organickým odpadem

Jan Neruda netušil ve své době, že podobné starosti, ale v širším měřítku, budou mít i následující generace. On sháněl místo pro slamník, ale my (co bychom dali v plné "trávní" sezoně za ten slamník) potřebujeme "někam" umístit velké objemy různého organického materiálu z veřejné zeleně. Nad touto otázkou se zamýšlel i seminář, který se uskutečnil 9. prosince minulého roku na Vyšehradě v Praze. Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Sekce péče o dřeviny - Česká arboristická skupina spolu s Výzkumným ústavem zemědělské techniky připravili seminář na téma Zpracování organické hmoty - malé kompostárny.

O potřebnosti kompostů není třeba hovořit. Podle nového zákona o odpadech není dnes již možné organickou hmotu, která při údržbě veřejné zeleně vzniká, pálit či jinak neadekvátně likvidovat. Takže před organizacemi, společnostmi nebo úřady stojí několik cest, jak s odpady nakládat. Vůbec nelze připustit likvidaci na divoké skládce a tak stále častěji nastupuje cesta kompostování. Při likvidaci odpadu je nutno si položit několik základních otázek:
* z čeho kompostovat
* jakým způsobem kompostovat
* jakým zařízením kompostovat
* na jakém místě kompostovat
* pro jaký účel.
Průmyslové kompostování může mít několik tváří. Jednak klasické kompostování organické hmoty s překopáváním – průmyslový kompost, kompostování s aktivním přístupem vzduchu typ Bioganik – biofermentory nebo průmyslové zpracování holandského typu, kdy dochází na zakládce jednak k překopávání, zvlhčování s nuceným oběhem vzduchu. Výsleným produktem je standardní substrát, který se prosévá a expeduje podle velikosti nebo na přání zákazníka se obohacuje o výživové nebo další doplňující prvky. Do skupiny kompostů patří i vermikompost.
A jaká je situace u nás? Kompostování nepatří mezi nové technologie, ale používá se více než 80 let. V roce 1989/90 se vyrobilo v ČR 4 mil. tun kompostu s dotací 38 Kč/t. V roce 1998/99 pouze 484 000 t.
Rozhodující roli při kompostování hraje:
* poměr C:N, optimální poměr je 30:1, při poměru C:N nad 50:1 se hmota rozkládá velmi pomalu, při úzkém poměru 10:1 velmi rychle
* mikroflóra
* optimalizace pH.
Mnoho měst má svoji kompostárnu. Většinou využívají stará sila, zpevněná hnojiště, uhelné sklady. Náklady na 1 m3 se pohybuje kolem 1800 Kč. Na objemu produkce je závislá i potřebná mechanizace. Při výrobě 5 – 10 000 t nezbývá na mechanizaci. Proto pro „malovýrobce“ je výhodné použít služeb pojízdných kompostárenských linek, kde připadá na zpracování jedné tuny odpadů 180 – 240 Kč nákladů.
Při zpracování organické hmoty je nutné počítat s následnou mechanizací: navážkou materiálu, s překopávačem, který může být tažený nebo tlačený s plazivou rychlostí 300 až 400 m za hodinu, samojízdný s výkonem 250 až 3000 m3 za hodinu. Výhodné je překrývání kompostu textilií, kdy se snižuje odpar, vymývání a zvyšuje se teplota. Na konci linky by neměly chybět prosévačky (bubnové nebo vibrační).
Vlastní kompostárna na Vyšehradě se rozkládá na omezeném malém prostoru a předpokládá se, že objem kompostu dosáhne pouze 100 m3. Zpracovává se zde odpadní hmota z plochy 13 ha, z čehož je 5 ha pod závlahou. Do budoucna se počítá se zastřešením kompostárny.
Na překopávku používají nesený překopávač kompostu zhotovený „na míru“ od firmy Ostratický. Překopávač je určen pro traktory výkonové kategorie 30 až 50 koní. Pracovní šířka je 150 cm a průměr rotoru 60 cm. Díky přihrnovací boční a nastavitelné horní příklopné desce je překopavač schopen zpracovat krechty o maximální šířce 180 cm a výšce 100 cm.
Součástí semináře bylo i praktické předvedení drtiče pezozolato PZ 140, který je vhodný pro zpracování menšího objemu odpadní hmoty. Materiál se ukládá do drtícího ústrojí ručně a výsledkem je jemná štěpka (6 – 12 mm) při maximálním průměru drceného materiálu 140 mm. Rozměry trychtýře: 1000 x 640 mm, rozměry vstupního otvoru u podávacích válců: 140 x 170 mm. Výfuková roura je otočná o 360 stupňů, hodinový výkon se pohybuje v rozmezí 6 až 8 m3.
Druhým strojem, vhodným pro zpracování velkého množství různorodého materiálu, byl Doppstadt AK-250, který ve velmi krátkém čase je schopen podrtit velký objem materiálu, který je automaticky vkládán do pracovního ústrojí. Naplnění návěsu se provádí mechanicky pomocí nakladače. Štěpka je větších rozměrů.
Zajímavá byla nabídka firmy Jena, která od roku 1998 provozuje kompostárnu u Velkých Přílep, která je vybavena novou technologií pro drcení, překopávání a prosévání kompostů. Svoje služby nabízí dalším zájemcům – uložení odpadu (materiál tříděný a netříděný, který je nutno drtit), drcení materiálu drtičem a prosévání mobilním prosévacím zařízením.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *