Kadaňské skleníky před Vánocemi

Kdo chce navštívit jednoho z největších producentů sadby květin v České republice, zamíří zcela jistě do kadaňské firmy Tu-Flor, s. r. o. Silnou pozici na trhu se sadbou i hrnkovými květinami získala jednak díky vysoké kvalitě rostlinného materiálu, dále výhradním právům na množení širokého sortimentu žádaných odrůd a také členství v odbytovém družstvu CZ Flora, které zajišťuje odbyt hrnkových květin a rostlin do mnoha obchodních řetězců.

Skleníky zde mají tradici
Z původně osmnáctihektarového areálu, patřícího státnímu podniku Sempra, využívá Tu-Flor přibližně 6,5 ha pod sklem a k nim i 2 ha venkovních a 4 ha ostatních ploch. Skleníky byly postupně budovány v letech 1968 až 1971. Produkovala se zde zelenina (především okurky, rajčata), řezané květiny (karafiáty, chryzantémy, gerbery) a zelené květiny.
Změna v sortimentu i ve vlastnických vztazích nastala po roce 1989. Majiteli středisek 01 – 03 kadaňského zahradnictví se stali, v rámci velké privatizace v roce 1994, tři členové managementu podniku. Sortiment zelených rostlin nahradily postupně balkónové květiny a produkce mladých rostlin.
Voda z Ohře, teplo z Tušimic
Díky typové zastaralosti kadaňských skleníků, které jsou vybaveny pouze jednoduchými skly, jsou tepelné ztráty přibližně dvojnásobné ve srovnání s novými stavbami například v Nizozemsku. Konstrukce navíc neumožňuje instalaci tepelných clon. Jejich případné použití by navíc bylo problematické z důvodu konstrukčních netěsností. Tepelná izolace je proto prováděna aplikací bublinkové fólie po obvodu určených skleníků.
Ve sklenících UR a LUR 1 jsou původní pěstební stoly. Závlaha je většinou spodní, případně podle kultury horní (mlžení, ruční postřik) nebo kapilární. Voda čerpaná vlastní čerpací stanicí z řeky Ohře prochází přes pískové filtry a podle potřeby i přes jemné filtry. Výhodou je její stálá měkkost, nevýhodou proměnlivé složení (nečistoty, pH, občasný obsah pesticidů aj.).
Požadovanou teplotu ve sklenících zajišťuje přívod parovodního potrubí z blízké elektrárny Tušimice II. Náklady na energii jsou v cenových relacích srovnatelných s vytápěním plynovým.
Vzhledem k přísným podmínkám pěstování a zvláště množení mladých rostlin se provádí v případě potřeby takřka výhradně ochrana chemická. Biologickou lze využít pouze okrajově při pěstování hrnkových kultur. Velmi důležitou úlohu k zajištění dobrého zdravotního stavu rostlin hraje prevence (likvidace zboží vráceného obchodními řetězci) a používání vysoce kvalitního rostlinného materiálu (mladý materiál se odebírá pouze od prověřených firem).
Ke zjišťování a likvidaci výskytu škodlivého hmyzu slouží i lepicí desky. Nejčastěji se vyskytuje smutnice pařeništní. Třásněnky (otázka výchozího materiálu) a molice se zde nevyskytují. Problémy nastávají občas při výskytu rezistentních kmenů mšic.
Zaměstnanci problémem zahradnických firem
Ve firmě pracuje přibližně 140 pracovníků, zvláště náročná na pracovní sílu je práce v množárně. V zahradnictví jsou množárny dvě, každá o kapacitě 200 tis. řízků. V sezóně se každý týden expeduje a naváží jedna. K práci v zahradnictví je však nutné mít pozitivní vztah a přístup. V Tu-Floru z deseti přijatých zaměstnanců během roku 8 i 9 odejde. Zásadou je, že každý nově přijatý, včetně středoškoláků i vysokoškoláků, musí projít během roku celou výrobou, pak teprve lze uvažovat o pozici mistra, popřípadě vedoucího oddělení.
Aktuální téma – modernizace
Podle Ing. Jaroslava Dračky, spolumajitele a vedoucího skleníků, jsou investice do rekonstrukcí stávajících skleníků již neefektivní a do tří let začne bourání starých a výstavba zcela nových pěstebních ploch pod sklem. Nejprve přijdou na řadu skleníky střediska 01. Ve sklenících 02 se zatím osvědčilo použití ochranného nátěru na korodující části konstrukce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *